Navigation

Fiskodling

ozon tillsammans med återcirkulering av vatten i fiskodlingssystem.

Inom användningsområdet fiskodling används ozon tillsammans med återcirkulering av vatten i fiskodlingssystem. Användning av ozon med återcirkulerande vatten i fiskodlingssystem gör att användaren kan dra fördel av en större flexibilitet när det gäller val av plats, minskad vattenförbrukning, en starkt förbättrad vattenkvalitet och färre vattenburna sjukdomar.

Ozon minskar TSS (Total Suspended Solids) och DO (Dissolved Organic Carbon) och kontrollerar nivån av BO (Biochemical Oxygen Demand)/ COD (Chemical Oxygen Demand). Kombinationen av de här faktorerna leder naturligt till en minskning av utflödesvolymerna, högre standarder för miljökontroll och en ökad produktivitet.

Ozone tech