Navigation

Industriell ozonbehandling

Ozonrening inom många olika branscher

Ozonbehandling appliceras inom många branscher världen över, från livsmedelsindustri, processindustri och läkemedel, till rening av avloppsvatten, dricksvatten och simanläggningar. 

De flexibla egenskaperna gör ozon till ett utmärkt komplement och ersättare till traditionella desinfektionsmedel och reningsmetoder, med potential att öka driftsäkerheten och minska kostnader, ledtider och miljöpåverkan. 

Använd menystrukturen ovan för läsa mer i vårt omfattande data- och kunskapsbibliotek.

Ozone tech