Flaskvattentillverkning med ozon

Hållbar och effektiv förbehandling och desinficering av tappningsanläggningar

Ozonbehandling av vatten i dryckesindustrin har haft en viktig roll ända sedan 1970-talet då flaskvattenbranschen föddes. Utmaningarna i industrin var i produktionen, steril hantering and lagring av stora vattenmängder där tillväxt av bakterier och andra mikroorganismer kan föröka sig explotionsartat. Smak, lukt and konsumentens hälsa kan påverkas utan noggrann desinfektion.

Amerikanska FDA godkännde officiellt ozon som säkert i vattendesinfektionsapplikationer och under GMP (Good Manufacturing Practice) för upp till 0.4 ppm koncentration av ozon i vattenfas. Sedan dess har flera statliga myndigheter godkännt ozon som en nyckelkomponent in flaskvattenapplikationer, exempelvis WHO. Ozon är säkert att använda i flaskvattenindustrin enligt International Bottle Water Association (IBWA) utan att lämna några bieffekter.

Ozonbehandling i flaskvattenprocesserna

Figuren nedan visar de övergripande enhetsoperationerna i tillverkning av vatten på flaska och vanliga ozonapplikationer.

Ozonrening i förbehandling

Ozon kan användas i förbehandlingsprocesser för att eliminera järn, mangan, färg, bakterier, smak och lukt. Förozonering reducerar utvecklingen av biofilm som kvalitetssäkrar vattnet samt minskar underhållskostnaderna nedström i processen. I många fall används ozon tillsammans med annan teknik men är alltid en grundläggande del av reningprocessen. Ozon används som ersättning av klorbaserade desinfektionsmedel i förbehandlingen.

Desinfektion med ozon

Ozon är ett exeptionellt kemikaliefritt desinfektionsmedel och en kraftfull oxidant. Mer information om mekanismerna kring ozondesinfektion finns på denna sida. Under ozonering av flaskvatten, regleras noggrannt ozonnivåerna för en specifik kontakttid, vilket sanerar vattnet innan fyllningsprocessen. Typisk koncentration är cirka 0,2-0,5 ppm för en kontaktid på cirka 5-20 minuter, beroende på övrig vattenkvalitet och temperatur. Våra ozonsystem når snabbt rätt nivåer av inlöst ozon och oxidationspotential tack vare vårt inbyggda styr- och reglersystem som är en del av våra RENA Vivo-system.

Under ozonering skapas en ogästvänlig miljö för mikroorganismer att växa i, såsom parasiter, Cryptosporidium och Guardia cysts. Förutom detta uppnås en slutgiltig kvalitetssäkring av vattnet helt fritt från oänskad lukt och smak inför fyllningssteget.

Ozon jämfört med kemisk desinfektion

Trots att ozon är en vanlig teknik för vattenbehandling innan fyllningslinjerna använder vissa anläggningar fortfarande kemikalier såsom hypoklorit (NaClO) för att hålla vattnet mikrobfritt. Tabellen nedan sammanfattar skillnaden mellan dessa två metoder.

 

EgenskaperOzonHypoklorit och andra kemikalier
Desinfektionskapacitet (CT, mg/L.min) 0.05-10.1-10
Typisk applicerad koncentration (ppm)0.1-0.30.3-0.6
RestprodukterNoneJa, kräver eliminering med UV eller filter
BiprodukterNoneKan generera cancerogena klorerade biprodukter vid högre halter organiskt material
pH-regleringKrävs ejBör regleras till cirka 6,5-7 för att bibehålla bästa desinkfetionskapacitet
Mekanisk utrustningRENA Vivo ozone systemDoseringspump, kemikaliertank, övrig utrustning för pH och andra sensorer
Förbrukning1-2 kWKemikalier, el för mekanisk utrustning, syra för pH-reglering

Nyckelfärdig lösning RENA Vivo

Ozonetech specialiserar sig på nyckelfärdiga lösningar för att tillgodose renings- och desinfektionsbehov inom flaskvattenapplikationer. Våra system kommer färdigmonterade från fabrik, inklusive ozongenerator, syrgasgenerator, avancerad styr- och reglersystem, ozondestruktion och avgasning. Våra RENA Vivo A- och B-seriesystem är tillräckligt för att uppnå de höga vattenkvalitetskraven i produktionsprocessen. Läs mer om våra nyckelfärdiga lösningar här.

  • Våra ozonsystem genererar snabbt lämplig oxidationspotential för snabb desinficerande effekt jämfört med kemikalier
  • Mycket låg driftkostnad och energikonsumption
  • Komplett oxidation vilket eliminerar bi-produkter
  • Lågt underhåll med mycket kort återbetalningstid

Vår design möjliggöra enkel installation med två hydrauliska anslutningar som kan anslutas som buffertankar eller direkt i matarledningar. Alla sensorer som krävs för att reglera ozonprocessen är inbyggda i systemet. Vi uppnår minst 25 g inlöst ozon per kWh, vilket motsvarar högsta möjliga verkningsgrad. All mekanismer för säker användings som avgasningsventil, ozongas destruktor och sensorer för den omgivande luften är integrerade i våra RENA Vivo-system.

Kontakta oss idag för mer information eller hjälp för bästa möjliga vattenkvalitet i din anläggning!