Flasksköljning och tappningsmaskinser

Kostnadseffektiva och hållbara lösningar för flasksköljning utan kemikalier

Flasksköljning var en av de första användingsområdena med ozon inom industrin. Det var en attraktiv lösning istället för kemikalier och pastörisering. Idag är det ofta en integrerad del av hela tappningsmaskinen.

Flaskskölj med ozon

I de fall där icke sterilizerade flaskor används för att fylla öl, läsk eller vatten behöver flaskans inre ytor saneras före fyllningsprocessen. Det är särskilt viktigt för returglasflaskor att saneras noggrannt innan de fylls med ny produkt då de inte kommer steriliserade från leverantören.

Ozon mot kemikalier

Trots att kemikalier som perättiksyra och hypoklorit, vanliga desinfektionsmedel inom bryggerinäringen, lämnar restprodukter efter sig används de fortfarande av många anläggningar. De kemiska restprodukterna kan lämna ofördelaktiga smaker efter sig. Även om restprodukterna sköljs kan oönskade partiklar och mikroorganismer introduceras i sköljvattnet. Ozon kan förebygga dessa potentiella problem.

Ozon är det mest effektiva desinfektionsmedlet som finns tillgängligt för industriell användning. Vid låga koncentrationer (cirka 1 ppm) desinficeras flaskor och burkar på några sekunder. Det lämnar inga kemiska rester vilket innebär minskar riskerna för dålig kvalitet och kort hållbarhet. Läs mer om ozon som desinfektionsmedel på vår dedikerade Desinfektionssida för vatten.

Ozon mot pastörisering

I många fall pastöriseras både flaska (eller burk) och produkt efter fyllning genom att hetta upp till 100 grader C under flertalet minuter.

Detta säkerställer att oönskade former av mikrorgansimer som bakterier avdödas, vilka är de största orsakerna bakom förstörd produkt. Trots att hetta är ett effektivt sätt att förlänga hållbarhet kan det förstöra unika aromer och smaker. Vår ozonteknik erbjuder ett alternativt sätt att preservera produkten och samtidigt bevara produktkvalitet och smaker – utan att använda kemikalier eller pastörisering. Eftersom ozon appliceras kallt är det en kostnadsbesparande teknik tack vare att pastöriseringsenergi kan undvikas.

Praktisk användning

Ozonkoncentrationen och saneringstiden bör balanseras under flasksköljning. Tiden och koncentrationen, kallad CT-värdet i min.Mg / L, för att inaktivera potentiella bakterier inuti flaskorna eller i tappvattnet beror på vilka typer av mikroorganismer som finns i vattnet. Normalt bör den faktiska ozonkoncentrationen under appliceringen inte överstiga 1 ppm och bör inte vara lägre än 0,2-0,4 ppm för att uppnå ett effektivt resultat med åtminstone 3 log reduktion av sporer, bakterier och protozoer. Ozonerat vatten sprutas in i flaskorna med det inbyggda munstycket. Ozon återgår snabbt till sitt naturliga tillstånd: syre och höjer inte syrenivåerna som normalt finns i typiskt kranvatten.

Desinficering av tappningsmaskiner

Precis som annan processutrustning som fermentationstankar, rör och ventiler, är ozon en effektiv metod för att sanera själva tappningsmaskinen. Besök vår sida om CIP & Processutrustningför att läsa mer!

Ozonetechs ozonsystem RENA Vivo har utformats speciellt för att producera lämpliga ozonkoncentrationer på ett effektivt och säkert sätt, lätt att använda för sanering av rörledningar och andra mekaniska komponenter inuti tappningsmaskiner.