Dricksvatten

Hållbar och effektiv behandling av dricksvatten med ozon

Användning av ozon vid behandling av dricksvatten är inte någon ny teknik. Man beräknar att ozon idag används i drygt 3 000 kommunala dricksvattenanläggningar runt om i världen.

Behandlingen erbjuder en rad fördelar jämfört med den traditionella användningen av klor, framför allt när det gäller att förbättra smak, lukt och utseende. Kopplat till detta är förmågan att döda bakterier och avaktivera virus på ett effektivare sätt än något kemiskt ämne.

Ozon minskar också mängden tungmetaller som finns i dricksvattnet, t.ex. järn och mangan, till säkrare nivåer genom oxidation. Allt detta sker inom en process som är miljövänlig och vars främsta biprodukt är syre. Ozonbehandling motverkar riskerna med bildande av trihalometan, vilket innebär att det är en säkrare metod som också förbättrar kvaliteten.