Biltvättar

Minska kostnader och kemikalieförbrukningen i biltvättar och återvinn samtidigt vattnet.

Återvinning av vatten i biltvättar blir snabbt allt vanligare tack var de ekonomiska och miljömässiga fördelarna. Det finns dock en risk för mikrobiologiska patogener i vattnet som kan ge upphov till problem.

Genom att behandla vattnet med ozon är det möjligt att förbigå de problem som är förknippade med skadliga mikrobiologiska patogener. Genom att använda ozon som ett desinficerande medel för vattnet dödas alla svampar, bakterier och virus som kan ge upphov till problem. Detta gör att vattnet kan återvinnas på ett mer effektivt sätt, vilket leder till förbättrade ekonomiska och miljömässiga resultat. Ozon är inte den enda behandling som kan förbättra vattenkvaliteten, men det är den lämpligaste behandlingen för biltvättar eftersom ozon till skillnad från kemiska lösningar, t.ex. klor, inte har några negativa effekter på bilkarossens lack och krom.