Behandling av ballastvatten

Effektiv behandling av ballastvatten sparar pengar och skyddar miljön

Användningen av ballastvatten på fartyg skapar miljöproblem om vattnet inte behandlas. Problemen uppstår på grund av att den känsliga balansen hos de lokala ekosystemen påverkas av främmande arter och vattenlevande organismer som introduceras efter att ha färdats med fartyg i ballastvattnet.

En av lösningarna på detta problem är att använda ozon för att behandla ballastvattnet innan det släpps ut. Tack vare ozonets höga oxidationsegenskaper kan det förstöra bakterier och virus. Det innebär att när ozon används för att behandla ballastvatten inaktiverar det mikroorganismer, växtplankton och djurplankton i vattnet, vilket leder till att det antal främmande arter som släpps ut i det nya ekosystemet minskar kraftigt. Användning av ozon innebär också att ballastvatten kan återvinnas och återanvändas.