Akvarier & vattenparker

Effektiv och hållbar lösning av vattenfiltreringsproblem i akvarier

Ozonbehandling av akvarier erbjuder användaren lösningen på många av de filtreringsproblem som man ställs inför, med praktiskt taget inga negativa biverkningar.

Det är ozonets kraftfulla oxidationsförmåga som är förklaringen till dess tillämpningsmöjligheter i akvarier. Ozonet kan utplåna sjukdomar, bakterier, patogener som svamp-, virus- och algorganismer som kan finnas i akvarier. Detta är möjligt att göra i ett mycket tidigt skede, innan organismerna får chansen att förvandlas till ett algproblem. Det här systemet kräver minsta möjliga underhåll och har lägre underhållskostnader och kräver mindre tid än andra systsem. Sammantaget innebär detta att ett ozonsystem är mer effektivt än något annat tillgängligt behandlingssystem.