Vattenrening

Ett brett utbud av industriella vattenreningsapplikationer

Ozonetechs lösningar och system kan användas i ett stort utbud av industriella reningsapplikationer för vatten, där en hållbar och mycket effektiv behandlingsmetod är efterfrågad. Våra lösningar och system är baserade på ozon, oxidation och avancerad oxidationsprocess (AOP) och rejält minskar eller till och med helt tar bort mikroföroreningar, toxiner och många andra substanser från vatten, i olika applikationer.

Ozonetechs vattenreningslösningar har installerats över hela världen i industrier som läkemedelsproduktion, mejerier, bryggerier, växthus, avloppsreningsverk, tappningsanläggningar och textilindustrin. Dessutom erbjuder vi också vattenreningslösningar för kommersiella pooler, akvarier och vattenparker. Våra vattenbehandlingsapplikationer är utvecklade och kan skräddarsys för många olika industrier som siktar på att eliminera föroreningar från processvatten.

Några av de mest förekommande användningarna av ozon inom vattenbehandling inkluderar: blekning utan kemikalier, BOD- och COD-behandling, clean-in-place (CIP), avlägsnande av smakföreningar och flasksköljning, både i bryggerier och tappningsanläggningar. Våra system används också för att eliminera patogener från vatten och minska föroreningar i ballastvatten innan det släpps ut från lastfartyg.

Ozonetechs lösningar för vattenbehandling levereras med standardinställningar eller kan anpassas efter specifika krav. Alla våra system levereras genom en väletablerad steg-för-steg-process under vilken vi kör pilottester för att säkerställa att rätta resultat uppnås vid varje tillfälle. Läs mer om våra skräddarsydda pilotprojekt för avloppsvattenrening här.

Nedan har vi listat de vanligaste applikationerna av ozonsystem inom vattenbehandling. Läs gärna mer djupgående information här: