Storkök

Ett brett utbud av köksfrånluftsapplikationer

Restauranger och storkök utrustade med fritös, grill, wok eller stekbord ställer höga krav på ett välfungerande luftreningssystem. Köket måste vara brandsäkert såväl som effektivt ur ett renings- och kostnadsperspektiv.

Hög rengöringskapacitet är avgörande för att eliminera fett och matos ifrån köksfrånluften. Vår erfarenhet visar att luftflöden med hög fettkoncentration behöver ett högprestanda Ozonetech RENA Kitchen Solutions-system för att klara uppgiften. Dessa system har tidigare endast varit tillgängliga för den industriella marknaden, men vi kan nu erbjuda dess unika fördelar till alla restauranger och kommersiella kök.

Behandling av frånluft från storkök har många fördelar, till exempel att rejält minska risken för brand, minimera luktproblem, optimera värmeåtervinning, minska den totala ägandekostnaden och sänka kökets miljöpåverkan.

Dåligt renad frånluft från restauranger och kommersiella kök orsakar många gånger luktproblem som påverkar grannar i närområdet. Detta kan leda till varningar från myndigheter och till och med nedstängning av hela eller delar av verksamheten om problemet inte åtgärdas omedelbart. Ozonetech RENA Kitchen Solutions säkerställer att denna typ av luktproblem elimineras helt.

Förutom de uppenbara fördelarna med att rengöra köks- och restaurangfrånluften är branschstandarder och rekommendationer viktiga att överväga för att uppnå en säkrare och trevligare arbetsmiljö. Ozonetechs lösningar utvecklas enligt de senaste EU-standarderna för ventilation i kommersiella kök. Klicka här för att läsa och ladda ner.

Ozonetech erbjuder ett brett utbud av hållbara och effektiva lösningar för kommersiella kök med hög behandlingskapacitet för stora luftflöden och krävande fettbelastningar i frånluften. Våra lösningar kan rena luften från en eller flera kåpor och lufthanteringsaggregat med låga driftskostnader och lite underhåll.

Läs mer om våra lösningar för behandling av köksfrånluft: