Bakterier och virus – sanering i livsmedelstillverkning

Mikroorganismer måste elimineras för att öka hållbarheten hos livsmedel.

Två av de områden där ozon kan vara till störst nytta är inom före-förpackningsstadiet vid tillverkning av produkter som kött och fågel och vid förvaring av direktskördade produkter som potatis. Genom att ozonbehandla produkter innan de förpackas minskar bakterienivåerna dramatiskt och listeria och andra patogener kan kontrolleras, vilket förlänger produkternas hållbarhetstid.

Förutom de produkter som behandlas kan den utrustning som används i produktionsprocessen behandlas samtidigt och därmed öka processens effektivitet. Ozonbehandling är också säkert för produkter som är färdiga att ätas liksom för produkter som kräver fortsatt tillagning. Inom förvaring av skördade produkter, t ex potatis, innebär ozonbehandling att problemet med produkter som ruttnar minskar avsevärt tack vare ozonets förmåga att ta bort skadliga bakterier, t ex erwinia som ger upphov till röta i potatis.

Med ozonbehandling kan bakterier, mögel, svamp och virus elimineras under alla steg mellan produktion, lagring och paketering. Ozon kan användas för att förebygga biologisk beläggning och eliminera luftburna sporer, virus och bakterier. Sanering av bakterier och virus kan användas i flera faser av livsmedelsförvaringen, exempelvis i lagerlokaler, kylrum, transportfordon och silos.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rummets volym och hur mycket bakterier och virus som behöver saneras. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar. Det går utmärkt att upprepa behandlingen om problemet inte är borta. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal. I utrymmen med ständig risk för tillväxt av virus och bakterier kan behandlingen pågå dygnet runt.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av oss på Ozonetech. Våra stora skräddarsydda systemlösningar för rening av luft och vatten finns världen över på industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelstillverkare, bryggerier, växthus och shoppingcenter. Vi är snabbväxande och flerfaldigt prisbelönade.

ACT-3000 är utvecklad för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

Enkel behandling, gör så här

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1–100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer