Rötkammare – luktproblem

Effektiv luktbehandling i rötkammare

I en rötkammare bryts slam ner (rötas) av mikroorganismer och vid nedbrytningen bildas biogas, men också H2S som luktar intensivt och obehagligt. ACT-3000 kan användas i små rötkammare på till exempel lantbruksgårdar för att bryta ner lukten som bildas i utrymmet.

ACT-3000P kan användas för att föra in ozon direkt till kammaren där rötningen pågår. För kommersiella biogasanläggningar rekommenderar vi vårt kraftfulla ozonsystem RENA Pro.

Ozonrening med ACT-3000/ACT-3000P

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rötkammarens volym och hur höga halter av H2S som bildas. Behandlingen kan sättas på vid behov eller pågå dygnet runt, beroende på hur stort luktproblemet är. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 och ACT-3000P är utvecklade och tillverkade i Sverige av Ozonetech. Våra stora skräddarsydda systemlösningar för rening av luft och vatten finns världen över på industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelstillverkare, bryggerier, växthus och shoppingcenter. Vi är snabbväxande och flerfaldigt prisbelönade.

ACT-3000 och ACT-3000P är utvecklade för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

Enkel behandling, gör så här

1. Montera ACT-3000/ACT-3000P i väggracket
2. Stäng dörrar och fönster/för in slangen för ozon till rötkammaren
3. Välj ozonproduktion 1-100 %
4. Produktionen pågår vanligtvis dygnet runt
5. Reglera ozonproduktionen vid behov