Rök – sanering av lukt från rök

Effektiv och kemikaliefri borttagning av rök och relaterade lukter

Rök från cigaretter, kaminer, brasor och andra källor ger en stark lukt som kan sätta sig i golv, väggar och möbler. Ozon kan effektivt behandla och reducera det mesta av röklukten.

Medvetenhet om riskerna med passiv rökning är fortsatt hög och särskilt utformade rökrum blir allt vanligare, speciellt nu när man inte längre får röka inomhus eller på uteserveringar.

På grund av den nästan konstanta exponeringen för rök i rökrum kan det dock vara en motbjudande upplevelse att gå in i ett sådant rum, till och med för rökare. Ozonbehandling av ett rökrum kan göra att rummet luktar betydligt mindre och förbättrar därmed komforten för gästerna. Ozon bryter effektivt ner rökmolekylerna och separerar dessa så att de kan skingras.

Ozon är även effektivt mot andra typer av rök från naturliga ämnen. Röksanering kan användas i exempelvis rökrum, hotellrum, bostäder och andra utrymmen där röklukt är ett problem eller vid rökskador efter bränder.

Läs mer om röksanering i samband med brand.

Ozonrening med ACT-3000

Mängden ozon som behövs och hur länge behandlingen ska pågå beror på rummets volym och hur mycket röklukt som behöver saneras. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar. I utrymmen som ständigt luktar kan behandlingen pågå dygnet runt, men då med lägre ozonproduktion. Skulle röklukten vara kvar efter en behandling går det utmärkt att upprepa behandlingen. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra stora skräddarsydda systemlösningar för rening av luft och vatten finns världen över på industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelstillverkare, bryggerier, växthus och shoppingcenter. Vi är snabbväxande och flerfaldigt prisbelönade.

ACT-3000 är utvecklad för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

Enkel behandling, gör så här

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1–100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer