Pumpgropar – luktproblem

Det mest effektiva sättet att behandla luktproblem på pumpstationer är direkt vid källan

Pumpgropar och pumpbrunnar luktar av naturliga skäl. Det grundvatten som samlas för att senare ledas till dagvattenavledningen står ofta stilla och kommer med tiden avge lukt. Om lukten stör omgivningen kan ozon minimera problemet. Ozonet produceras nära pumpgropen och leds sen ner i pumpgropen kontinuerligt.

Ozonrening med ACT-3000P

Ozonproduktionen anpassas efter luktproblemets storlek tillförs dygnet runt för att minimera lukten. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000P är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra stora skräddarsydda systemlösningar för rening av luft och vatten finns världen över på industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelstillverkare, bryggerier, växthus och shoppingcenter. Vi är snabbväxande och flerfaldigt prisbelönade.

ACT-3000P är utvecklad för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

 

Enkel behandling, gör så här

1. Montera ACT-3000P i väggracket
2. Anslut luftpumpen och ozoninjektorn
3. För in ozoninjektorn i avluftningsröret
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Produktionen pågår vanligtvis dygnet runt
6. Reglera ozonproduktionen vid behov