Soprum – luktproblem

Hållbar och kostnadseffektiv lösning för luktproblem I soprum

Soprum, sopsorteringsrum, miljörum och avfallsrum har av naturliga skäl ofta problem med dålig lukt. De allt hårdare kraven på sopsortering gör att boende gör fler besök än tidigare. Samtidigt är det vanligt att hämtningen av sopor sker mer oregelbundet och med större intervall vilket ökar risken för hygien- och luktproblem.

År 2009 försvann kravet att använda kyla för att hålla ner lukt och tillväxt av virus och bakterier i soprum. Sen dess har vi hjälpt hundratals fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och industrier att hålla rent i utrymmen där sopor och avfall samlas och hanteras. Vi har dessutom hjälpt till att spara tusentals kronor i elkostnader genom att byta till ozonbehandling.

ACT-3000 behandlar luften med ozon. Den monteras högt upp på väggen i ett skräddarsytt fäste. Ozonet bryter ner virus och bakterier och minimerar lukten i soputrymmet. Driften är automatisk och underhållet minimalt. Ozonet produceras oftast dygnet runt. Mängden ozon är mycket liten och påverkar inte människor och djur.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rummets volym och hur stort problemet är. Behandlingstiden kan variera men i soprum där det ständigt luktar kan behandlingen pågå dygnet runt. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra stora skräddarsydda systemlösningar för rening av luft och vatten finns världen över på industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelstillverkare, bryggerier, växthus och shoppingcenter. Vi är snabbväxande och flerfaldigt prisbelönade.

ACT-3000 är utvecklad för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

Enkel behandling, gör så här

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt.
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1–100 %
5. Produktionen pågår vanligtvis dygnet runt
6. Reglera ozonproduktionen vid behov