Fuktskador – luktproblem

Effektiv hållbar sanering av lukt- och fuktskadade rum

Fuktskadade rum och inventarier kommer snabbt att utveckla problem med mögel. Under rätt förhållanden börjar mögel växa på så lite som 24 timmar. Vissa mögel är giftiga för människor, och allt mögel skadar materialen som den infekterar. Följaktligen avger vatten- och fuktskadade rum störande lukt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Ozon tar effektivt bort upp över 90 % av i stort sett alla lukter och bryter effektivt ner mögel så att rummet kan användas fullt ut igen. Fuktsanering kan ske i fastigheter, källare, bostäder, lagerlokaler, garage, våtutrymmen, omklädningsrum, simhallar och toaletter.

Läs mer om sanering i samband med mögel.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rummets volym och hur stora fuktskador som behöver behandlas. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra stora skräddarsydda systemlösningar för rening av luft och vatten finns världen över på industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelstillverkare, bryggerier, växthus och shoppingcenter. Vi är snabbväxande och flerfaldigt prisbelönade.

ACT-3000 är utvecklad för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

Enkel behandling, gör så här

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1–100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer