Luft- och ytdesinfektion

Effektiv luft- och ytdisinfektion mot virus, bakterier och svampar

Mikroorganismer orsakar problem, i ett kliniskt sammanhang kan utbrott och spridning av multi-resistenta bakterier förekomma, i matindustrin minskar mikroorganismer hållbarheten på livsmedel.

Ozon kan redan vid låg koncentration användas som ett kemiskt desinfektionsmedel för att deaktivera bakterier och virus anpassat efter önskad effekt som visas i figuren nedan:

Average trends for pathogen removal with ozone treatment.

 

För många applikationer räcker en bakteriereduktion av 99.99 % vilket är en 4 log reduktion, för högre deaktivering anpassas ozon koncentrationen och exponeringstiden enkelt, med högre ozonkoncentration kan även sporer deaktiveras. Vi har använt ozon för att begränsa spridningen av luftburna mikroorganismer i livsmedelsproduktion och lagring av livsmedel.

Luftdesinfektion i livsmedelsindustrin

I många livsmedelsapplikationer leder migration av mikroorganismer till accelererad mögeltillväxt, med mild ozonbehandling kan mögelangreppet skjutas upp flera dagar utan att påverka livsmedlet. I mejeriindustrin har utrustning rengjorts med ozon där det presterade bra och tar bort behovet av andra skadliga desinfektionsmedel.

Ozonbehandling av jordgubbar kan dubbla hållbarhetstiden

Desinfektion av luft på sjukhus och inom hälsovården

I kontrast med livsmedelsindustrin där rum oftast inte behandlas har sjukhus rum med högre renhetskrav som städas ofta, detta görs ofta genom att torka ytor med desinficeringsmedel. Det finns dock brister i metoden, det har gjorts studier som visar att manuell rengöring genom torkning av ytor inte presterar optimalt. Anledningar till detta inkluderar enkla missförstånden, avvikelse ifrån rengöringsprotokoll, felaktig spädning av rengöringsmedel och för att vissa ytor inte torkas effektivt av vissa material. I ett sjukhus kan sådana skillnader i rengöringsgrad öka risken för överföring av patogen mellan utrymmen och patienter. Automatiserade kontaktfria metoder är ett bra komplement till traditionell rengöring eftersom det lägger till ett extra rengöringssteg. (Boyce, 2016).

Olika behandlingsmetoder

Kontaktfria metoder innefattar användning av UV-lampor och kemikalier i form av aerosol eller gas som deaktiverar mikroorganismer. Jämfört med andra metoder för luftdesinfektion kan ozon deaktivera bakterier och virus utan giftiga restprodukter. Detta gör metoden lämpad för kliniker, som t.ex. väntrum och behandlingsrum hos sjukhus och tandläkare. En viktig faktor för besparing jämfört med andra metoder är den tiden som ozonet kan aktivt deaktivera mikroorganismer, som jämförs i diagrammet nedan:

Diagrammet visar att kontakttiden varierar kraftigt, UV system har oftast en väldigt kort exponeringstid i närheten av lampan och behöver därför extra mycket energi för att säkerställa hög reningsgrad. Att torka ytor med lösningar har en kontakttid lika med tiden det tar för lösningen att torka ut medan ozon verkar tills det sönderfaller till syrgas eller tas bort. Det gör så att ozon kan spara energi i jämförelse med andra kontaktfria metoder.

Ozon produceras på plats när det behövs, det tar bort behovet att ordna med personal och säkra utrymmen associerade med lagring av farliga kemikalier. Till skillnad från andra desinficeringsmedel lämnar ozon inga kemiska spår efter sig eftersom ozon sönderfaller till syrgas och inte bildar farliga ämnen som t.ex. klor.

Ozon är en gas och kan därför komma åt svårtorkade platser inuti sprickor och håligheter. Studier har visat låga ozonkoncentrationer kan deaktivera bakterier och virus med lipidhölje redan vid låga koncentrationer genom att reagera med omättade fetter i plasma membranet, vissa membran protein och DNA. Men, för att behandla de tuffaste sporerna behövs högre ozonkoncentrationer tillsammans med luftfuktighet.

Läs gärna mer om våra RENA Pro-ozonsystem eller ladda ned brochyren här.

Minska risken för spridning av patogener

I ett kliniskt sammanhang kan ozongeneratorer minska risker för spridning av smittor till nya patienter som läggs in i rum där andra patienter behandlats under längre tid. Det kan också användas efter traditionell rengöring för att ytterligare minska mängden sjukdomar i kroppsvätskor kvarlämnade av tidigare patient.

För kliniker som är stängda under natten kan ozonbehandling schemaläggas i väntrum, korridorer och toaletter för att möjliggöra lång behandlingstid. Ozonet är sedan borta utan spår när den första personen går in på morgonen.

För operationsrum eller andra rum som kräver 6 log deaktivering av bakterier, virus och även sporer kan speciella lösningar göras där rummet stängs och ozonbehandling med höga koncentrationer startas via en panel på utsidan av rummet. Displayen visar kvarvarande tid på behandlingen. När behandlingen är slut, slussas ozonet ut till ozondestruktorer.

Kontakta oss för att skräddarsy en desinfektionslösning för er.