Fettavskiljare – luktproblem

Lösa luktproblem i fettavskiljare med en kompakt och hållbar lösning

Fettavskiljare gör stora insatser för miljön. Med mindre fett i avloppsvattnet minskar problemen i avloppsledningar, pumpstationer och avloppsstationer.

Men fettavskiljaren sprider också lukt i omgivningen via ventilationskanaler, avluftningsrör och ofta också direkt från rummet där fettavskiljaren står. Det kan ställa till problem för de som vistas i närområdet.

Luktproblemet kan enkelt åtgärdas med kontinuerlig tillförsel av ozon. Förutom lukten reduceras även mikroorganismer, bakterier och virus snabbt och effektivt och utan att lämna några kemiska biprodukter. Genom tillförsel av ozon kan ni kraftigt minska spridningen av dessa lukter samtidigt som ni förbättrar hygienen i utrymmet väsentligt.

Fettavskiljare skall enligt EN1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation av fettavskiljare för fastigheter som har restauranger och storkök som hyresgäster.

Ozonrening med ACT-3000P

Ozonproduktionen anpassas efter luktproblemets storlek tillförs dygnet runt för att minimera lukten. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000P är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra stora skräddarsydda systemlösningar för rening av luft och vatten finns världen över på industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelstillverkare, bryggerier, växthus och shoppingcenter. Vi är snabbväxande och flerfaldigt prisbelönade.

ACT-3000P är utvecklad för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

Enkel behandling, gör så här

1. Montera ACT-3000P i väggracket
2. Anslut luftpumpen och ozoninjektorn
3. För in ozoninjektorn i avluftningsröret
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Produktionen pågår vanligtvis dygnet runt
6. Reglera ozonproduktionen vid behov