Navigation

Lukt och sanering

Hitta våra referens projekt här.

 

Förhandgranskning

 

Beskrivning

Pilot projects and tailored industrial air treatment systems

Effektiv behandling av industriella luftutsläpp är en utmanande uppgift

Varje process är unik och så även utsläppen från olika industrier. Noggranna pilottester krävs för att hitta den optimala luftbehandlingslösningen.

 Ladda ner: Engelska  
H2S and odor removal at biogas plants

H2S and odor removal at biogas plants

One of the challenges of biogas plants is the strict requirement of H2S removal after the anaerobic digestion stage, before upgrading. Another constant source of concern is the odors emitted from the biogas plant. Today, both can be solved effectively, and green. Let us help you.

 Ladda ner: Engelska

 

Ta bort problemen med ozon

Mögelsporer ligger inte bara bakom unken och dålig lukt, utan orsakar även ohälsa och allergier. I dåligt ventilerade utrymmen med förhöjd luftfuktighet får möglet lätt fäste och orsakar besvär långt innan det är synligt för ögat. Våra ozongenerator ACT 3000 och ACT 5000 kan hantera problemet.
Ladda ner: Svenska, Engelska  

Luktfria soprum och fettavskiljare med ozon

Ozon är en effektiv och billig metod för eliminering av lukt. Inköps- och driftskostnaderna är mycket låga - vilket gör att den totala kostnaden över tid är betydligt lägre än för lösningar baserade på kylning och bakterier. Ozonrening är bästa valet för soprum och fettavskiljare.
Ladda ner: Svenska

Fräscha miljörum med ozon

Skräprum, sorteringsrum för sopor och liknande utrymmen luktar naturligtvis. Men det behöver inte vara så. Ladda ner foldern, den innehåller en kostnadsjämförelse för de vanligaste lösningarna på marknaden. Ozon tar, inte överraskande, hand om lukten till mycket lägre kostnad än alternativen.
Ladda ner: Svenska, Engelska  

Luktfri avluftning från fettavskiljare

Fett- och bakteriebildning i fettavskiljaren kan orsaka stora luktproblem. Denna broschyr beskriver hur problemen snabbt kan minskas och hur ozonsystemet installeras.
Ladda ner: Svenska, Engelska  

Pumpstationer och reningsverk

Bakterietillväxt i avloppsvatten kan leda till obehagliga och maligna gaser under syrefria förhållanden. Två exempel är vätesulfid i pumpstationer och reningsverk. Området kring ett pumphus eller vattenreningsverk påverkas också. Det är inte sällsynt att människor som bor i närheten påverkas av lukten.
Ladda ner: Svenska, Engelska  

Tillbaka till toppen

Ozone tech