Navigation

Lukt och sanering

Gå till fallstudier

   

Ta bort problemen med ozon

Mögelsporer ligger inte bara bakom unken och dålig lukt, utan orsakar även ohälsa och allergier. I dåligt ventilerade utrymmen med förhöjd luftfuktighet får möglet lätt fäste och orsakar besvär långt innan det är synligt för ögat. Våra ozongenerator ACT 3000 och ACT 5000 kan hantera problemet.
Ladda ner: Svenska  

Luktfria soprum och fettavskiljare med ozon

Ozon är en effektiv och billig metod för eliminering av lukt. Inköps- och driftskostnaderna är mycket låga - vilket gör att den totala kostnaden över tid är betydligt lägre än för lösningar baserade på kylning och bakterier. Ozonrening är bästa valet för soprum och fettavskiljare.
Ladda ner: Svenska

Fräscha soprum utan lukt och kylning

Skräprum, sorteringsrum för sopor och liknande utrymmen luktar naturligtvis. Men det behöver inte vara så. Ladda ner foldern, den innehåller en kostnadsjämförelse för de vanligaste lösningarna på marknaden. Ozon tar, inte överraskande, hand om lukten till mycket lägre kostnad än alternativen.
Ladda ner: Svenska  

Luktfri avluftning från fettavskiljare

Fett- och bakteriebildning i fettavskiljaren kan orsaka stora luktproblem. Denna broschyr beskriver hur problemen snabbt kan minskas och hur ozonsystemet installeras.
Ladda ner: Svenska  

Pumpstationer och reningsverk

Bakterietillväxt i avloppsvatten kan leda till obehagliga och maligna gaser under syrefria förhållanden. Två exempel är vätesulfid i pumpstationer och reningsverk. Området kring ett pumphus eller vattenreningsverk påverkas också. Det är inte sällsynt att människor som bor i närheten påverkas av lukten.
Ladda ner: Svenska  

Fallstudier

Tillbaka till folders

Förhandgranskning

Beskrivning

Vasakronan använder ozon för att öka energieffektiviteten

Vasakronan valde Ozonetech för att minska energiförbrukningen och kostnaden i fastigheten Skrapan i centrala Stockholm. Efter bara tre månader var investeringen betald och började generera vinst varje månad.

Ladda ner: Svenska

 

Ingen mer lukt från den hundraåriga restaurangen

Restaurang Godthem, på Kungliga Djurgården, öppnade 1897. De installerade en fettavskiljare hundra år senare när det blev obligatoriskt. Sedan dess började fett samlas i avloppsrören och orsaka luktproblem. De löstes enkelt genom att installera en ozonlösning för luftrening.

Ladda ner: Svenska

 

Ett praktikfall med detaljerade grafer som jämför H2S-koncentrationer före och efter vi kom in

Det här praktikfallet från Tierp avloppsreningsverk innehåller intressanta resultat. Koncentrationerna av vätesulfid mättes vid tre tillfällen: utan luftbehandling, med den tidigare leverantörens ozonbehandling och med vår ozonbehandling. RENA Pro-systemet löste uppgiften, koncentrationen av vätesulfid sjönk med 87 % - ta en titt.

Ladda ner: Engelska

 

Tillbaka till toppen

Ozone tech