Navigation

Lukt och sanering

Gå till fallstudier

 

Förhandgranskning

 

Beskrivning

Pilot projects and tailored industrial air treatment systems

Effektiv behandling av industriella luftutsläpp är en utmanande uppgift

Varje process är unik och så även utsläppen från olika industrier. Noggranna pilottester krävs för att hitta den optimala luftbehandlingslösningen.

 Ladda ner: Engelska  
H2S and odor removal at biogas plants

H2S and odor removal at biogas plants

One of the challenges of biogas plants is the strict requirement of H2S removal after the anaerobic digestion stage, before upgrading. Another constant source of concern is the odors emitted from the biogas plant. Today, both can be solved effectively, and green. Let us help you.

 Ladda ner: Engelska

 

Ta bort problemen med ozon

Mögelsporer ligger inte bara bakom unken och dålig lukt, utan orsakar även ohälsa och allergier. I dåligt ventilerade utrymmen med förhöjd luftfuktighet får möglet lätt fäste och orsakar besvär långt innan det är synligt för ögat. Våra ozongenerator ACT 3000 och ACT 5000 kan hantera problemet.
Ladda ner: Svenska, Engelska  

Luktfria soprum och fettavskiljare med ozon

Ozon är en effektiv och billig metod för eliminering av lukt. Inköps- och driftskostnaderna är mycket låga - vilket gör att den totala kostnaden över tid är betydligt lägre än för lösningar baserade på kylning och bakterier. Ozonrening är bästa valet för soprum och fettavskiljare.
Ladda ner: Svenska

Fräscha miljörum med ozon

Skräprum, sorteringsrum för sopor och liknande utrymmen luktar naturligtvis. Men det behöver inte vara så. Ladda ner foldern, den innehåller en kostnadsjämförelse för de vanligaste lösningarna på marknaden. Ozon tar, inte överraskande, hand om lukten till mycket lägre kostnad än alternativen.
Ladda ner: Svenska, Engelska  

Luktfri avluftning från fettavskiljare

Fett- och bakteriebildning i fettavskiljaren kan orsaka stora luktproblem. Denna broschyr beskriver hur problemen snabbt kan minskas och hur ozonsystemet installeras.
Ladda ner: Svenska, Engelska  

Pumpstationer och reningsverk

Bakterietillväxt i avloppsvatten kan leda till obehagliga och maligna gaser under syrefria förhållanden. Två exempel är vätesulfid i pumpstationer och reningsverk. Området kring ett pumphus eller vattenreningsverk påverkas också. Det är inte sällsynt att människor som bor i närheten påverkas av lukten.
Ladda ner: Svenska, Engelska  

Fallstudier

Tillbaka till folders

Förhandgranskning

Beskrivning

Eliminering av svartmögel på mejerianläggning

Beläget i den lilla staden Dovre ligger TINE mejeri där vit mögelost produceras. Anläggningarna uppvisade en omfattande svartmögeltillväxt på olika platser, särskilt i lagringsutrymmet. Hela produktionsprocessen var suboptimal med svårigheter att förutsäga den årliga produktionen.

Ladda ner: Engelska  

Inga fler H2S-utsläpp från pumpstationen vid hamnen i centrala Stockholm

I Masthamnen i centrala Stockholm lägger passagerarfärjor till efter kryssningar i Östersjön. Problemet var relaterat till deras avloppsvatten, som släppts ut i den närliggande pumpstationen, innan det överförs till avloppsreningsverket. Pumpstationens grop var inte helt tät vilket ledde till utläpp av H2S från vattnet.

Ladda ner: Engelska  
Leksand case study h2s and odor removal

100% lukteliminering från H2S genom kombinerad katalys och ozonbehandling

Vår Rubicat™-katalysator användes i denna version av Nodora Cat. Den är utformad för att selektivt ta bort H2S från förorenade luftströmmar, även vid höga koncentrationer. Ozon användes i det sista poleringssteget, vilket garanterade noll luktutsläpp. Ozonationssteget inkluderade tre RENA Pro-ozonsystem.

Ladda ner: Engelska, Koreanska  
Case study - Dutch wood company AOP

Solved: Hard-to-treat odor emissions from innovative wood processing company

Up to 3400 ppm of compounds including pinenes, limonene, hexanoic and heptanoic acids.

 Ladda ner: Engelska  
Effective stop for odor emissions at rebuilt biogas plant

Ozonation and Nodora ADS solved the odor problem

The company produces biogas and biodiesel from a combined plant for treatment of organic residues from food industry. Their key industrial stages are a continuous dry anaerobic digestion process and a supercritical esterification process. The treatment capacity is about 20,000 tons per year of residues, producing 200 m3/h of biogas raw gas.

 Ladda ner: Engelska  

Vasakronan använder ozon för att öka energieffektiviteten

Vasakronan valde Ozonetech för att minska energiförbrukningen och kostnaden i fastigheten Skrapan i centrala Stockholm. Efter bara tre månader var investeringen betald och började generera vinst varje månad.

Ladda ner: Svenska

 

Ingen mer lukt från den hundraåriga restaurangen

Restaurang Godthem, på Kungliga Djurgården, öppnade 1897. De installerade en fettavskiljare hundra år senare när det blev obligatoriskt. Sedan dess började fett samlas i avloppsrören och orsaka luktproblem. De löstes enkelt genom att installera en ozonlösning för luftrening.

Ladda ner: Svenska

 

Ett praktikfall med detaljerade grafer som jämför H2S-koncentrationer före och efter vi kom in

Det här praktikfallet från Tierp avloppsreningsverk innehåller intressanta resultat. Koncentrationerna av vätesulfid mättes vid tre tillfällen: utan luftbehandling, med den tidigare leverantörens ozonbehandling och med vår ozonbehandling. RENA Pro-systemet löste uppgiften, koncentrationen av vätesulfid sjönk med 87 % - ta en titt.

Ladda ner: Engelska, Svenska

 

Tillbaka till toppen

Ozone tech