Navigation

Industriell vattenrening

Hitta våra referens projekt här.

Förhandsgranskning

Beskrivning

Läkemedelsrester i avloppsvatten

Över hela världen görs nu stora ansträngningar för att minska hälsoriskerna orsakade av läkemedelsrester. Ozon har kapacitet att ta bort läkemedelsresterna i sjukhusens och läkemedelsindustrins avlopps- och processvatten. Behandlingen sker direkt vid källan innan resterna har spridits vidare. Läs mer om möjligheterna med effektiv ozonbehandling.

 

Ladda ner: Engelska  

RENA vattenreningsystem

Den här guiden beskriver RENA Vivo och RENA Tellus, våra ozonsystem för vattenrening. Den introducerar också RENA Vitro för AOP, Advanced Oxidation Processes för behandling av komplexa utmaningar inom rening av avloppsvatten. Vi tar inga genvägar för att uppnå hög prestanda och tillförlitlig drift i vår ambition att erbjuda marknadens mest kompletta ozonsystem för industriell användning.

Ladda ner: Engelska, Finska, Ryska, Koreanska  
 RENA Pro brochure

RENA Pro Ozone Systems

RENA Pro är framtidens ozonsystem. Vi tycker så på grund av tre saker. Reningskapaciteten är extremt hög. De ingående komponenternas höga kvalitet är genomgående i minsta detalj - vilket medför en lång livslängd med varaktig prestanda för systemet. Sist men inte minst är det användarvänligt. Läs gärna mer i vår produktbroschyr.

 Ladda ner: SvenskaEngelska, Koreanska, Spanska
 

Bryggerier & dryckesproduktion

Oavsett storleken på bryggerier och dryckesanläggningar hjälper vi till att uppnå minskad miljöpåverkan, minskad användning och hantering av kemikalier, bästa möjliga kvalitet på processvattnet och förbättrad drifttid. Läs mer i broschyren vad vi kan erbjuda dig.

Ladda ner: Engelska, Spanska
 

Mejerier

Mejerier är mycket vattenintensiva. Ozonrening erbjuder en möjlighet att både säkerställa hög vattenkvalitet samt återanvända stora vattenvolymer som annars bara används en gång och sedan släpps ut. Tillsammans med CIP, sköljprocesser och saltlakebehandling är ozon också den effektivaste metoden att hantera bakterietillväxt.

Ladda ner: Engelska  

Livsmedel

En anläggning för livsmedel eller hygienprodukter använder rikligt med vatten som behöver saneras eller återanvändas. Det finns också många CIP-applikationer där våra lösningar effektiviserar produktionen. Varför inte använda den bästa tillgängliga saneringsmetoden?

Ladda ner: Engelska, Svenska  

Pilotprojekt för skräddarsydd behandling av avloppsvatten

I princip alla industrier och verksamheter släpper ut kontaminerat vatten. I många fall består det av en unik sammansättning av svårnedbrytbart material som inte kan brytas ner med biologiska processer. Ozonetech erbjuder pilotprojekt med kvalificerade tjänster för  utvärdering av lämplig reningsteknik. Alla processavloppsvatten är unika och kräver en unik lösning. Läs mer i broschyren.

Ladda ner: Engelska  

Tillbaka till toppen

Ozone tech