Navigation

Industriell vattenrening

Gå till fallstudier

Förhandsgranskning

Beskrivning

RENA vattenreningsystem

Över hela världen görs nu stora ansträngningar för att minska hälsoriskerna orsakade av läkemedelsrester. Ozon har kapacitet att ta bort läkemedelsresterna i sjukhusens och läkemedelsindustrins avlopps- och processvatten. Behandlingen sker direkt vid källan innan resterna har spridits vidare. Läs mer om möjligheterna med effektiv ozonbehandling.

 

Ladda ner: Engelska  

RENA vattenreningsystem

Den här guiden beskriver RENA Vivo och RENA Tellus, våra ozonsystem för vattenrening. Den introducerar också RENA Vitro för AOP, Advanced Oxidation Processes för behandling av komplexa utmaningar inom rening av avloppsvatten. Vi tar inga genvägar för att uppnå hög prestanda och tillförlitlig drift i vår ambition att erbjuda marknadens mest kompletta ozonsystem för industriell användning.

Ladda ner: Engelska, Finska, Ryska  
 RENA Pro brochure

RENA Pro Ozone Systems

RENA Pro är framtidens ozonsystem. Vi tycker så på grund av tre saker. Reningskapaciteten är extremt hög. De ingående komponenternas höga kvalitet är genomgående i minsta detalj - vilket medför en lång livslängd med varaktig prestanda för systemet. Sist men inte minst är det användarvänligt. Läs gärna mer i vår produktbroschyr.

 Ladda ner: Engelska  

Bryggerier & dryckesproduktion

Oavsett storleken på bryggerier och dryckesanläggningar hjälper vi till att uppnå minskad miljöpåverkan, minskad användning och hantering av kemikalier, bästa möjliga kvalitet på processvattnet och förbättrad drifttid. Läs mer i broschyren vad vi kan erbjuda dig.

Ladda ner: Engelska

 

Mejerier

Mejerier är mycket vattenintensiva. Ozonrening erbjuder en möjlighet att både säkerställa hög vattenkvalitet samt återanvända stora vattenvolymer som annars bara används en gång och sedan släpps ut. Tillsammans med CIP, sköljprocesser och saltlakebehandling är ozon också den effektivaste metoden att hantera bakterietillväxt.

Ladda ner: Engelska  

Livsmedel

En anläggning för livsmedel eller hygienprodukter använder rikligt med vatten som behöver saneras eller återanvändas. Det finns också många CIP-applikationer där våra lösningar effektiviserar produktionen. Varför inte använda den bästa tillgängliga saneringsmetoden?

Ladda ner: Engelska, Svenska  

Pilotprojekt för skräddarsydd behandling av avloppsvatten

I princip alla industrier och verksamheter släpper ut kontaminerat vatten. I många fall består det av en unik sammansättning av svårnedbrytbart material som inte kan brytas ner med biologiska processer. Ozonetech erbjuder pilotprojekt med kvalificerade tjänster för  utvärdering av lämplig reningsteknik. Alla processavloppsvatten är unika och kräver en unik lösning. Läs mer i broschyren.

Ladda ner: Engelska  

Fallstudier

Tillbaka till folders

Förhandgranskning

Beskrivning

Orkla Foods i Kungshamn bytte klordioxid mot ozon

Orkla Foods i Kungshamn producerar kända skandinaviska märken som Abba och Kalles kaviar. Orkla använde ursprungligen klordioxid för att sanera sin processutrustning vilket medförde besvärlig hantering av kemikalier. Fabriken installerade sedan ett ozonsystem med avsikten att ersätta den kemiska användningen. Efter en tid ville Orkla uppgradera till ett pålitligare ozonsystem med högre kapacitet och vände sig till oss. Anläggningen i Kungshamn använder nu bara ozon, producerad av vår RENA Vivo B-serie. Läs mer i vår fallstudie.

Ladda ner: Svenska, Engelska, Ryska

 

Flaskvattenanläggning på Malta ökade kapaciteten

Maltas snabbast växande flaskvattenfabrik ökade produktionskapaciteten och anlitade Ozonetech för att sanera flaskvattnet med ozon. Vårt RENA Vivo B-serie nyckelfärdiga system tripplade kapaciteten och reducerade utrymmeskravet med 50% jämfört med den gamla ozongeneratorn.

 

Ladda ner: Engelska

 

Grebbestad bryggeri uppgraderade till ozon

Sveriges äldsta mikrobryggeri ligger i Grebbestad på den svenska västkusten. De genomförde en rejäl uppgradering av sina metoder för rengöring och desinfektion av processutrustning. Ozon producerat av vår RENA Vivo A-serie har nu ersatt kemikalier och hetvatten för de mest frekventa Clean-in-place (CIP) reningarna av processutrustning. Bryggeriet utnyttjar den starka desinficerande effekten hos ozon för att både spara tid och minska kostnaderna, användningen och hanteringen av kemikalier. Mängden sköljvatten har också minskat rejält.

Ladda ner: Engelska, Ryska  

Poppels Bryggeri ersatte perättiksyra med ozon

Det dagliga arbetet utan perättiksyra fortsätter att förbättra arbetsmiljön på Poppels bryggeri. Vår RENA Vivo A-serie installerades och driftsattes som en integrerad del i bryggeriets CIP-system. CIP-systemet används dagligen för att sanera jästankar och tapplinor efter varje bryggning. 

Ladda ner: Engelska, Ryska

 

Rynkeby ozonerar för att förlänga hållbarheten

Den nya produktionsanläggningen, som producerar välkända juicer som Rynkeby och Brämhults, har installerat vår Vivo A-serie för att säkerställa att sköljvattnet är fritt från mikrober. Som ett försteg sköljs all färsk frukt i ett sköljsystem som är utrustat med ett ozonsystem för att förebygga infektioner och minska risken att frukten förstörs. Ozonkoncentrationerna i sköljvattnet hålls hela tiden på rätt nivå för att förlänga hållbarhetstiden för alla fruktjuicer som lämnar fabriken.

Ladda ner: Engelska

 

COD- och BOD-rening på textilfabrik

Vad gör man när lagen kommer ikapp? Man installerar en ozonbaserad reningslösning från Ozonetech. INDEX, en stor exportör av textiler till hela världen, har installerat en RENA Tellus X systemlösning för att reducera BOD och COD från fabrikens avloppsvatten.

Ladda ner: Engelska

 

Isbjörnarnas vattnet på Tallinn Zoo 

Tallinn Zoo genomförde nyligen en omfattande renovering. Goda nyheter för isbjörnarna Aron och Friida som nu med hjälp av oss kan njuta av rent och klart vatten. Ozonreningen installerades för att förbättra vattenkvaliteten som en del av en skimmerlösning för att avskilja partiklar och proteinrester i vattnet. Vi levererade ett nyckelfärdigt RENA Pro-system med avancerad styr- och reglerteknik som optimerar prestandan. Besökarna är också nöjda nu när de klart och tydligt kan se björnarna simma under vattnet. Läs mer i fallstudien.

Ladda ner: Engelska

 

Marks kommun tar bort järn och mangan med ozon

Marks kommun sydost om Göteborg hade fått ökade nivåer av järn och mangan i dricksvattnet. Vi installerade ett ozonsystem för att lösa problemet. Ozon oxiderar metallerna som sedan kan filtreras bort.

Ladda ner: Svenska

 

Tillbaka till toppen

Ozone tech