Navigation

Industriell luftrening

Gå till fallstudier

Förhandsgranskning

Beskrivning

Pilot projects and tailored industrial air treatment systems

There are no shortcuts to high-efficiency industrial air treatment

Always start with air analysis and a pilot project.

Ladda ner: Engelska

 

H2S and odor removal at biogas plants

H2S and odor removal at biogas plants

One of the challenges of biogas plants is the strict requirement of H2S removal after the anaerobic digestion stage, before upgrading. Another constant source of concern is the odors emitted from the biogas plant. Today, both can be solved effectively, and green. Let us help you.

Ladda ner: Engelska  

BPR REACH - the new EU legislation

Känner du till EUs nya kemikalielagstiftning? Den påverkar företag som tillverkar, säljer eller använder ozonproducerande utrustning. Ta en titt på vår sammanfattning och kontakta oss om du behöver råd om hur du uppfyller REACH- och BPR-reglerna.

Ladda ner: EngelskaSvenska  
RENA Pro Ozonsystem

Ett ozonsystem att lita på; Lätthanterligt och en hög prestanda som håller i längden

RENA Pro är framtidens ozonsystem. Vi tycker så på grund av tre saker. Reningskapaciteten är extremt hög. De ingående komponenternas höga kvalitet är genomgående i minsta detalj - vilket medför en lång livslängd med varaktig prestanda för systemet. Sist men inte minst är det användarvänligt. Läs gärna mer i vår produktbroschyr.

Ladda ner: SvenskaEngelska  

Innovativt modulärt system för effektiv luktborttagning

Nodora är vår senaste innovation för luftbehandling. Det är ett modulärt och flexibelt system för alla typer av luktproblem och kan behandla både stora luftflöden och höga belastningar. Nodora är ett komplement till vår familj av RENA ozonsystem och erbjuder skräddarsydda lösningar för både industrin och kommersiella fastigheter. Ladda ner broschyren och läs om de möjligheter som Nodora skapar.

Ladda ner: Svenska, Engelska, Finska  

Luktreduktion för biogasanläggningar

En biogasanläggning producerar mycket lukt. Till exempel i mottagningen, sorteringen, hygieniseringen, rötningen och utlastningen. Lukterna är ofta störande för omgivningen och kan i vissa fall även vara skadliga för de som arbetar i anläggningen. Ladda ner broschyren och läs mer.

Ladda ner: Svenska  

Fallstudier

Tillbaka till folders

Förhandgranskning

Beskrivning

Solved: Hard-to-treat odor emissions from innovative wood processing company

När inget annat fungerade, löste vi problemet med ozon kombinerat med UV

En ny bearbetningsmetod orsakade stora luktproblem för omgivningen. Problemet var inte bara att föreningarna var mycket svåra att avlägsna, den extrema koncentrationen av föroreningar (3400 ppm) gjorde uppgiften nästan omöjlig.

Ladda ner: Engelska  
Effective stop for odor emissions at rebuilt biogas plant

Ozonation and Nodora ADS solved the odor problem

The company produces biogas and biodiesel from a combined plant for treatment of organic residues from food industry. Their key industrial stages are a continuous dry anaerobic digestion process and a supercritical esterification process. The treatment capacity is about 20,000 tons per year of residues, producing 200 m3/h of biogas raw gas.

 Ladda ner: Engelska  

Ett praktikfall med detaljerade grafer som jämför H2S-koncentrationer före och efter vi kom in

Det här praktikfallet från Tierp avloppsreningsverk innehåller intressanta resultat. Koncentrationerna av vätesulfid mättes vid tre tillfällen: utan luftbehandling, med den tidigare leverantörens ozonbehandling och med vår ozonbehandling. RENA Pro-systemet löste uppgiften, koncentrationen av vätesulfid sjönk med 87 % - ta en titt.

Ladda ner: SvenskaEngelska  

Tillbaka till toppen

Ozone tech