Navigation

Industriell luftrening

Gå till fallstudier

Förhandsgranskning

Beskrivning

Pilot projects and tailored industrial air treatment systems

Effektiv behandling av industriella luftutsläpp är en utmanande uppgift

Varje process är unik och så även utsläppen från olika industrier. Noggranna pilottester krävs för att hitta den optimala luftbehandlingslösningen.

Ladda ner: Engelska

 

H2S and odor removal at biogas plants

Luktreduktion för biogasanläggningar

En biogasanläggning producerar mycket lukt. Till exempel i mottagningen, sorteringen, hygieniseringen, rötningen och utlastningen. Lukterna är ofta störande för omgivningen och kan i vissa fall även vara skadliga för de som arbetar i anläggningen. Ladda ner broschyren och läs mer.

Ladda ner: Engelska  

BPR REACH - Producerar ditt företag ozon?

Då måste du följa de nya EU-reglerna REACH och BPR. Vi har sammanställt information för att hjälpa dig att bestämma om du behöver vidta åtgärder eller inte. Vi erbjuder även tjänster för att hantera dessa processer.

Ladda ner: EngelskaSvenska  
RENA Pro Ozonsystem

RENA Pro Ozone Systems - Ett högklassigt, pålitligt och lätthanterligt ozonsystem 

RENA Pro är state-of-the art. För oss betyder det tre saker. Reningskapaciteten är extremt hög. De ingående komponenternas kvalitet är genomgående mycket hög in i minsta detalj - vilket ger lång livslängd med hög och jämn prestanda. Sist men inte minst, är det användarvänligt. Läs gärna mer i vår produktbroschyr.

Ladda ner: SvenskaEngelska, Koreanska, Spanska  

Nodora - Innovativt modulärt system för effektiv luktborttagning

Nodora är vår senaste innovation för luftbehandling. Det är ett modulärt och flexibelt system för alla typer av luktproblem och kan behandla både stora luftflöden och höga belastningar. Nodora är ett komplement till vår familj av RENA ozonsystem och erbjuder skräddarsydda lösningar för både industrin och kommersiella fastigheter. Ladda ner broschyren och läs om de möjligheter som Nodora skapar.

Ladda ner: Svenska, Engelska, Finska, Koreanska  

Luktreduktion för biogasanläggningar

En biogasanläggning producerar mycket lukt. Till exempel i mottagningen, sorteringen, hygieniseringen, rötningen och utlastningen. Lukterna är ofta störande för omgivningen och kan i vissa fall även vara skadliga för de som arbetar i anläggningen. Ladda ner broschyren och läs mer.

Ladda ner: Svenska  

Fallstudier

Tillbaka till folders

Förhandgranskning

Beskrivning

Eliminering av svartmögel på mejerianläggning

Beläget i den lilla staden Dovre ligger TINE mejeri där vit mögelost produceras. Anläggningarna uppvisade en omfattande svartmögeltillväxt på olika platser, särskilt i lagringsutrymmet. Hela produktionsprocessen var suboptimal med svårigheter att förutsäga den årliga produktionen.

Ladda ner: Engelska

 
   

Inga fler H2S-utsläpp från pumpstationen vid hamnen i centrala Stockholm

I Masthamnen i centrala Stockholm lägger passagerarfärjor till efter kryssningar i Östersjön. Problemet var relaterat till deras avloppsvatten, som släppts ut i den närliggande pumpstationen, innan det överförs till avloppsreningsverket. Pumpstationens grop var inte helt tät vilket ledde till utläpp av H2S från vattnet.

 Ladda ner: Engelska  
Leksand case study h2s and odor removal

100% lukteliminering från H2S genom kombinerad katalys och ozonbehandling

Vår Rubicat™-katalysator användes i denna version av Nodora Cat. Den är utformad för att selektivt ta bort H2S från förorenade luftströmmar, även vid höga koncentrationer. Ozon användes i det sista poleringssteget, vilket garanterade noll luktutsläpp. Ozonationssteget inkluderade tre RENA Pro-ozonsystem.

Ladda ner: Engelska, Koreanska  
Solved: Hard-to-treat odor emissions from innovative wood processing company

När inget annat fungerade, löste vi problemet med ozon kombinerat med UV

En ny bearbetningsmetod orsakade stora luktproblem för omgivningen. Problemet var inte bara att föreningarna var mycket svåra att avlägsna, den extrema koncentrationen av föroreningar (3400 ppm) gjorde uppgiften nästan omöjlig.

Ladda ner: Engelska  
Effective stop for odor emissions at rebuilt biogas plant

Ozonering och Nodora ADS löste luktproblemet

Företaget producerar biogas och biodiesel på en kombinerad anläggning för behandling av organiska rester från livsmedelsindustrin. De huvudsakliga behandlingarna är en kontinuerlig, torr anaerob rötning och en superkritisk förestring. Behandlingskapaciteten är 20 000 ton råvara per år, vilket ger 200 kubikmeter biorågas per timme.

 Ladda ner: Engelska  

Ett praktikfall med detaljerade grafer som jämför H2S-koncentrationer före och efter vi kom in

Det här praktikfallet från Tierp avloppsreningsverk innehåller intressanta resultat. Koncentrationerna av vätesulfid mättes vid tre tillfällen: utan luftbehandling, med den tidigare leverantörens ozonbehandling och med vår ozonbehandling. RENA Pro-systemet löste uppgiften, koncentrationen av vätesulfid sjönk med 87 % - ta en titt.

Ladda ner: SvenskaEngelska  

Tillbaka till toppen

Ozone tech