Navigation

Coronavirus, COVID-19 och ozonbehandling

2020-03-20 09:15:00

Mitt i kaoset, orsakat av Coronaviruset och COVID-19, vill vi ta tillfället i akt att informera om ozon, dess desinfektionsegenskaper och hur det kan användas för att hjälpa till i denna sak.

Luftburna virus, likt de flesta andra virus och bakterier, fastnar på ytor, särskilt de som rörs ofta och av många, som dörrhandtag och köksredskap. De flesta virus kan dödas eller inaktiveras av desinfektionsmedel och ozon råkar vara det starkaste desinfektionsmedlet som finns.

Fördelen med ozon är att det är enkelt att applicer för att desinficera både luft och svåråtkomliga ytor. Ozon, som redan är i gasform vid normala omgivningsförhållanden, kommer helt enkelt att blandas med luften i rummet. Hur effektiv och snabb desinfektionen blir beror på det applicerade CT-värdet (koncentration och tid) som är koncentrationen av ozon multiplicerat med exponeringstiden. Effektiviteten beror också på typen av virus som behandlas, men mängden virus kan reduceras 90 % vid 0,6 ppm ozonkoncentration under en exponeringstid på 20 till 120 minuter, beroende på luftvolym och sammansättning i rummet.

Att öka ozonkoncentrationen ökar mängden virus som dödas per minut och minskar därmed den nödvändiga behandlingstiden.

Gränsvärdet för åtta timmars exponering för ozon för människor på en arbetsplats är i allmänhet 0,1 ppm och regleras av lokala lagar och myndigheter. Därför ska man inte gå in i rum som behandlas med ozon. Efteråt måste man också se till att allt överskottsozon ventileras bort, innan man går in i rummet. Det görs enklast genom att öppna fönster på vid gavel.

Ozone tech