Navigation

80 % lägre kostnad för kanalmaterial

Ozonrening kan medföra 80 % billigare kanalmaterialMed inbyggd rening räcker klass 2B

En imkanal i klass 2B (Imkanal 2012:2) kan användas för valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett reningssystem, till exempel UV-ljus eller ozonrening, monteras i kanalsystemet för att minska risken för att brännbara avsättningar bildas i kanalsystemet.

Imkanaler i klass 2B kan göras i normalt förekommande standardprodukter inom svenskt leverantörssortiment, det vill säga svartplåt eller varmförzinkad plåt. Vi rekommenderar alltid svartplåt för Imkanaler av klass 2B.

Med ozonrening minskar därmed materialkostnaderna för ventilationskanaler och artiklar med 70 – 80 %. Kostnadsminskningen varierar förstås beroende på faktorer som längd av rak kanal, antal böjar, rensluckor, spjäll osv. Ytterligare en fördel är att leveranstiderna är betydligt kortare för produkter i standardsortimentet.

Utöver kraven på ventilationskanalernas material i Imkanal 2012:2 innehåller de olika brandklasserna krav på detaljer som avluftsplacering, skydd mot brandspridning, upphängning, anslutning mot andra kanaler och fogning. Med ozonrening och en imkanal i klass 2B minskar både kraven på och kostnaderna för dessa detaljer.

Vi vill dock poängtera att det installerade reningssystemet, oavsett reningsteknik, måste underhållas och kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att reningen uppfyller det som krävs i Imkanal 2012:2 för att få använda billigare kanalmaterial. Om reningssystemet inte fungerar tillförlitligt kan det medföra risk för brand och säkerhet. De krav som beskrivs för klass 2B förutsätter att fetter (och till viss del lukter) reduceras så att materialvalet, fogningen, täthetsklassningen mm ger en hållbar och säker arbetsmiljö.

Därför är det extra viktigt att se till att man har rätt produkt på rätt plats och lösningen är utformad enligt de faktorer som krävs för att lyckas.

För mer information om branschrekommendationer och IMKANAL 2012, läs mer här, på www.imkanal.se eller via våra kostnadsfria kurser på Ozone Academy!

Läs om brandskydd enligt Boverkets byggregler, BBR Brandskyddsklassning

Det är alltid projektören som är ansvarig för anläggningens utformning, dimensionering och funktion. Baserat på detta och i samråd med beställare och eventuellt också brukare, ska projektören välja lämpligt utförande av imkanalen efter verksamhetens behov.

Projektören bör beakta verksamhets art och vad som är lämplig att bedriva i lokalen, och även vilken eventuell förändring av verksamheten i lokalen som är tänkbar. Han bör också undersöka om det finns lämpliga utrymmen för fläktrum och ventilationsinstallation i hela byggnaden, inklusive avluftsfunktion.

Det är också lämpligt att göra val så att en förändring av verksamheten endast kräver mindre ingrepp i ventilationsanläggningen och i byggnaden i stort. Dessutom bör projektören ta reda på vilken typ av organisation som finns runt restaurangverksamheten, eftersom vissa installationskomponenter kan ha behov av kontinuerligt och korrekt utfört underhåll för att upprätthålla tänkt funktion.

Följande klassificering ger exempel på verksamheter inom de fem materialklasserna som branschen anser rimliga. De ska inte betraktas som definitiva och fråntar inte projektören sitt ansvar.

  • Klass 1A - För all typ av matlagning
  • Klass 1B - Med släckningssystem
  • Klass 2A - För uppvärmningskök m.m
  • Klass 2B - Med inbyggd rening
  • Klass 3 - Bostäder, kontor m.m.

Ozone tech