Navigation

Öka brandsäkerheten

 Installera ozonrening och minimera brandrisken

Över 40% av alla bränder börjar i ett kök

För att en brand ska uppstå behövs tre saker; bränsle, syre (luft) och värme. Alla tre finns i en kåpa/imkanal ovanför t.ex. wokar, fritöser och stekbord. Ta bort en faktor och brandrisken minskar.

Cirka 40 % av restaurang- och hotellbränder börjar i köket och runt hälften av dessa börjar vid spisen. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sker det ungefär 270 restaurang- och hotellbränder varje år i Sverige, varav ett 30-tal är anlagda!

Utöver risken för personskador är kostnaderna på egendom och materiella skadorna betydande, ofta mer än 500 000 kr per restaurang. Dessutom leder det till stora uteblivna intäkter till följd av att restaurangen tvingas hålla stängt. Försäkringar täcker oftast kostnaderna för direkta brandskador, men inte alltid uteblivna intäkter. 

Gasolflaskor måste avlägsnas vid en angränsande brand p.g.a. spridningsrisken. En brand som startar i en angränsande lokal riskerar att verkligen ta fart om den lyckas antända fettet i en orenad kanal. 

Ozonrening av frånluften minimerar brandrisken i imkanalen

Ozon bryter effektivt ner fettmolekylen rent kemiskt och omvandlar den till koldioxid, vatten och lite stoft som sedan kan transporteras ut genom ventilationssystemet utan att fastna på imkanalerna. Det förhindrar uppbyggnad av energirika och lättantändliga fettsamlingar i ventilationskanalen.

Med ozonrening ökar brandsäkerheten

Vanliga orsaker till bränder i kök

  • För hög temperatur i fritösen
  • Vegetabiliska, lättantändliga, oljor
  • Gammal, lättantändlig olja i fritösen
  • Fettavlagringar i imkanaler
  • Felriktade sprinklers p.g.a. utrustning på hjul flyttats runt
  • Funktionsodugliga sprinklersystem p.g.a. igenfettade smältlänkar

Ökad brandsäkerhet

En direkt följd av ozonrening av fettrik frånluft är att brandsäkerheten ökar. Ozonrening förebygger fettavlagringar genom att bryta ner fettet i luftflödet, elden får helt enkelt inte näring. En imkanal med inbyggt torrt reningssystem får dessutom enligt IMKANAL 2012 en lägre brandriskklassning (2B) och kan då installeras med billigare kanalmaterial. Samtidigt sjunker sotningsbehovet eftersom kanalerna hålls rena länge och oftast förlängs även intervallet för filterbyten.

Släcksystem
De brandsläcksystem som finns på marknaden bygger i första hand på kvävning, dvs ta bort syret. Antingen sprutas en skumbildande lösning över brandhärden som stänger ute syretillförseln. Eller så används pulver eller koldioxid för att hindra syret nå bränslet. Det finns också produkter med flytande släckmedel som monteras i kökskåporna för att i första hand skydda personal som vistas i lokalen och minska risken att en öppen låga utvecklas till en fullskalig brand.

Regelbunden tillsyn

Rostfria kanaler är dyra, men också säkrast ur brandsynpunkt.  Anledningen är att rostfritt bättre klarar av de höga temperaturer som uppstår vid t ex en fettbrand i en imkanal. Läs och se brandtester gjorda av IMKANAL 2012 här.

En imkanal med inbyggt reningssystem, t ex ozonrening eller UV, har en lägre brandriskklassning (2B) vilket gör att billigare kanalmaterial som svartplåt kan användas. Samtidigt sjunker sotningsbehovet eftersom luften kontinuerligt renas från fett. Hur ofta kanalen måste inspekteras och eventuellt sotas måste avgöras från fall till fall.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt.

 

Ozone tech