Vad krävs för att lyckas?

Vi har genom 20 års erfarenhet kartlagt dom vanligaste misstagen som görs vid projektering och installation av ozonsystem. Därför har vi sammanställt 20 viktiga punkter som vi anser man bör ta hänsyn till för att lyckas med sin ozoninstallation. Förutsättningen för lyckad och effektiv luftbehandling av köksfrånluften är att hela luftbehandlingskedjan är anpassad till det faktiska objektet.


Högprestanda-systemTilluftmatade system


Läs gärna mer i vår broschyr Rätt produkt på rätt plats för mer information om högprestanda ozongeneratorer (ICT) samt tilluft-matade luftkylda ozongeneratorer (FTX)

20 kritiska frågor man MÅSTE ställa

1 Syftet med luftreningen Är syftet med fettreduktion och brandsäkerhet, energiåtervinning eller luktreduktion?
2 Typ av matlagning Hur belastad är frånluften? Vilka fett- och matoskällor finns?
3 Luftflödet Vad är flödet som ska renas? Högt eller lågt?
4 Antal kåpor/kök Behöver mer än en kåpa/kök renas? Behövs flera injektionspunkter?
5 Frånluft Var släpps frånluften ut? På taket, från fasaden eller mot en innergård/gågata?
6 Imkanalen Vilken längd och dimension har imkanalen? Uppnås optimal reaktionsstäcka?
7 Reningskapacitet Används rätt mängd ozon i förhållande till flöde och typ av matlagning?
8 Ventilationsbalansen Får systemet påverka ventilationsbalansen i fastigheten?
9 Injektionspunkt Vart sitter injektionspunkten? Renas den mest brandfarliga delen av kanalen?
10 Energiåtervinning Ska värmeenergin återvinnas? Vilken typ av värmeväxlare används?
11 SFP-värdet Påverkar de planerade ozonsystemet SFP värdet?
12 Filter Behövs kompletterande filter?
13 Referenser Hur fungerar produkten på liknande objekt?
14 Materialval Vilket material används i generatorn? Rostfritt eller syrafast rostfritt stål?
15 Produktspecifikation Är produkterna byggvarudeklarerade? Finns kalibreringscertifikat?
16 Driftkostnaden Vilken är den faktiska driftkostnaden?
17 Underhåll Vilken typ av underhåll krävs? Hur ofta? Vad är kostnaderna?
18 Ljudnivå Hur mycket ljud genererar produkten?
19 Erfarenhet Hur lång erfarenhet har leverantören? Vad tycker andra kunder?
Sist men inte minst…
20 Har du ”Rätt produkt på rätt plats”?