Ozone Academy

Tanken bakom ozonakademin är att den ska vara ett objektivt informationscenter. En kunskapsöverföringsplattform där vi delar med oss av vår kunskap om luft och vattenrening. Att öka medvetenheten om ozon; vilka fördelar som finns och hur man lyckas med sina projekt.

Tidigare har utbildningen endast varit tillgänglig för större grupper, men då den visat sig vara mycket populär och i takt med att allt fler kommer i kontakt med ozonrening har vi valt att gå vidare och göra utbildningen tillgänglig för en bredare publik. Kurserna är begränsade till 30 personer. Utbildningen i Stockholm sker i Ozone Tech Systems egna konferenslokaler. Kontakta oss för mer information.

Kurstillfällen

Nedan finner du datumen för kurser inom luftbehandling i storkök. För ozonakademins övriga kurser kontakta oss. Kurserna är vanligtvis en halvdag och kostnadsfria. Vi bjuder på kaffe, fikabröd och lunch.

Inga planerade event
 

Kurser om Luftrening i Storkök & Imkanaler

Grundkurs – Vad krävs för att lyckas?

Kursen vänder sig främst till dig utan tidigare erfarenhet av ozonbaserad luftrening. Vi delar med oss av vår mångåriga kunskap och förklarar varför ozonbehandling som metod för fettreduktion används allt oftare inom storkök, samt syftet och de mervärden som metoden kan medföra:

  • Spara pengar och minska risker
  • Energiåtervinning
  • Brandriskreducering
  • Luktreduktion
  • Lägre kostnad för kanalunderhåll
  • Minskad kanalkostnad/materialval vid nyproduktion

Hokus pokus? Nej – vi förklarar även vad ozon är, hur och varför ozonrening fungerar.

Fortsättningskurs

Kursen vänder sig till dig som redan är bekant med ozonrening och dess användningsområden.

Vi går mer i detalj igenom alla de förutsättningar som påverkar utformningen, dimensioneringen och beräkning av ett ozonbaserat reningssystem.

Frågor som behandlas är bl.a. dimensionering av kombinationstekniker som t.ex. aktivt kol, UV, hydroxylradikaler, skrubberteknik, elektrostat m.m.

Övriga kurser

För kurser gällande rening av övrig luft samt vatten, se www.ozonetech.com.