Allt du behöver veta om
luftrening och energiåtervinning
i restauranger och storkök

Se alla utbildningstillfällen

EN 16282 – Ny EU-standard för ventilation i storkök

EUs nya standard för utrustning i kommersiella kök är efterlängtad och välgjord. Den omfattar allt från kåpan till utsläppspunkten. Arbetet tog 14 år och syftet är att harmonisera konkurrensvillkoren inom EU och skärpa kvalitetskraven på funktion, säkerhet och miljö.

Luftrening berörs i del 8. Där ställs krav på utrustning som renar luften i imkanalen. Reningen minskar brandrisk och lukt. Men den är också en förutsättning för att installera värmeväxlare och återvinna energin.

Metoden sprider sig nu i Europa och kommer minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen rejält. En pådrivande faktor är Ekodesigndirektivet som säger att fastigheter ska ha värmeåtervinningssystem med en lägsta termisk verkningsgrad på 73 % från 1 januari 2018.

Vi har lusläst standarden och här kommer en kompakt sammanfattning av hur olika reningstekniker påverkas.

Läs mer om nya EU-standarden för storköksventilation

Imkanal 2012: 2 – Recommendations from 2015

Rekommendationerna i Imkanal 2012:2 baserar sig på föreskriftskrav samt allmänna råd i Boverkets byggregler och beaktar fullt ut bl.a. Boverkets och Arbetsmiljöverkets anvisningar och vägledningar till reglerna. Nyheterna i den senaste versionen är högre ställda krav vid användning av ozonaggregat, UV-ljus eller motsvarande teknik.

Ozontech välkomnar de skärpta krav som framkommer i rekommendationerna och är mycket nöjt med att branschen även vill ta en aktiv roll vad gäller en säker arbetsmiljö. I rekommendationerna framgår att hänsyn ska tas till brukaren, dvs kökspersonalen. Det uppnås genom användandet av en ozondetektor, placerad i köket.

Se följande länk, vad berör ozon för en mer utförlig beskrivning av nyheterna. Läs mer

Ett Fett Problem

Studier visar att det byggs nya restauranger som aldrig förr och antalet har ökat med över 25 % under de senaste åren. I Sverige finns över 20 000 restauranger och nästan alla är ”energitjuvar”. De släpper ut varm och dåligt renad luft istället för att rena och återvinna värmeenergin.

Fortfarande är tyvärr okunskapen stor och varje fastighet blåser ut värmeenergi som man inte tar till vara på. En restaurang med luftflöde på 5000 m3/h förlorar ca 150 000 kr årligen i form av värmeenergi. Med rätt luftrening kan en hel del återvinnas.

För att lyckas väl krävs en hel del kunskap och erfarenhet inom området, låt oss hjälpa dig nå dit.
Läs mer om rening av frånluft och imkanaler

Rätt luftrening sparar pengar
Exempel på förlust i SEK baserat på flöde och procentuell verkningsgrad för rening av kanalerna beräknat på 40°C frånluftstemperatur 24 h/dygn, 300 dagar/år.

Vi har renat

m3

frånluft sedan 1993

I över 20 år och i mer än 50 länder erbjuder Ozone Tech Systems effektiva lösningar för luftrening. Våra ozongeneratorer är utvecklade och tillverkade i Sverige där vi utnyttjar ozons nedbrytande egenskaper, ibland för sig och ibland i kombination med andra reningstekniker.
Läs mer