Uusi lämmönlähde

Puhdista keittiön poistoilma ja tienaa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa
Puhdista keittiön poistoilma ja tienaa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa!
Rasvainen ja likainen poistoilma aiheuttaa kustannuksia mutta puhdistettu poistoilma on rahanarvoista.

Ravintola, jonka poistoilmanopeus on noin 1 500 l/s, menettää vuosittain 7 000–14 000 euron arvosta lämpöenergiaa olosuhteista riippuen. Ilmanpuhdistusjärjestelmän ja lämmöntalteenottoyksikön takaisinmaksuaika on lyhimmillään noin kaksi vuotta.

Keittiössä on ilmanvaihto sen vuoksi, että siellä olisi hyvä työskennellä, että liiallinen lämpö, hajut ja kosteus poistuisivat ja että keittiöön saataisiin puhdasta korvausilmaa. Mutta ilmanvaihdon takia rakennuksista menetetään lämpöenergiaa.

Maassamme on käynnissä lukuisia hankkeita suurkeittiöiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiaa voidaan säästää oikeilla laitevalinnoilla, säädettävällä ilmanvaihdolla, laitteiden säännöllisellä huollolla ja henkilökuntaa kouluttamalla. Lämpöenergia, joka menetetään keittiöstä poistoilman mukana, on suurin mahdollinen energiansäästökohde. Jopa 40 % keittiön kokonaisenergian tarpeesta saattaa poistua poistoilman mukana.

Lämmönsiirtimen avulla saadaan lämpö otettua poistoilmasta talteen.

Keskikokoisessa suurkeittiössä voidaan säästää kymmeniä tuhansia euroja vuosittain.

Ratkaisu

Asenna poistoilman puhdistuslaite ja liitä sen perään lämmönsiirrin. Jo 40 %:n hyötysuhteella saavutetaan lämmönsiirtimellä merkittäviä säästöjä. Suurin osa tämän kotisivun sisällöstä liittyy rasvan aiheuttamien ongelmien ratkaisuun.

Lue lisää Suurkeittiö-oppaasta!