Puhdistusteknikoita

Mekaanisen erotuksen ja aktiivihiilen lisäksi on useita muita puhdistustekniikoita. Alla muutamia suurkeittiöissä käytettyjä puhdistusteknikoita.

Tekniikan valinta

Suurkeittiön ilmanvaihto- ja poistoilmajärjestelmien valinnassa kannattaa ottaa huomioon mnia muuttujia. Kysy mm.

 • Minkälaisia kokemuksia muilla on?
 • Mitkä ovat järjestelmän kokonaiskäyttökustannukset vuodessa?
 • Miten usein järjestelmä vaatii huoltoa tai tarkastuksia?
 • Vaatiiko järjestelmä säännöllisiä materiaalin täyttöjä?
  Kannattaa lukea esitteemme 20 kriittistä kysymystä ennen kuin päätät suurkeittiön ilmankäsittelyjärjestelmästä tai poistoilmakanavan puhdistustavasta.

Rasvasuodatin on tärkeä osa keittiön ilmastointia. Se sijaitsee keittiöhuuvassa tai ilmastoidussa katossa.

Rasvasuodattimen tarkoituksena on erotella mekaanisesti (isommat) ilmassa leijuvat ”rasvapisarat” ja pöly ennen kuin ne pääsevät poistoilmakanavaan. Mitä isompia pisarat ovat, sitä tehokkaampi rasvasuodatin on. Pienemmät pisarat pääsevät suodattimen läpi ja kondensoituvat kanavien seinämiin, ilmastointilaitteeseen tai ne kulkeutuvat ilman mukana ulos.

Rasvasuodattimen erottelukyvyllä (%) tarkoitetaan sitä miten tehokkaasti se erottaa kunkin kokoluokan rasvapisarat. Erottelukyky heikkenee jyrkästi mentäessä alle 10 µm hiukkaskokoon.

Kuivapuhdistusjärjestelmät, kuten UV ja otsoni, ovat parhaimmillaan pienille hiukkasille (

Rasvasuodattimet on luokiteltu teknisten omaisuuksien mukaisesti;

Kudottu suodatin

Knitted Wire Mesh Filter
Suodatin on tehty kudotuista metallilangoista tai –verkoista. Materiaali alumiinia tai galvanoitua terästä.

Metallilangat keräävät nestemäisen rasvan, kun se törmää ja kondensoituu lankoihin.

Paksummat suodatinlangat sitovat enemmän rasvaa ja ne selviytyvät suuremmista ilmavirtauksista. Likainen suodatin kerää rasvaa puhdasta suodatinta paremmin, mutta samalla tuuletus heikkenee, paine-ero kasvaa ja syntyy tulipaloriski.

 • Suodatinkasetit pestään säännöllisesti astianpesukoneessa. Pesutulos paranee, jos suodattimia liotetaan kuuman veden ja miedossa pesuaineliuoksessa tuntia ennen pesemistä.
 • Edullinen suodatin, mutta ei kovin hyvä erottelukyky.
 • Painehäviön kasvu likaisena.


Lamelli- ja labyrinttisuodattimet

Lamelli- ja labyrinttisuodattimissa rasva erotetaan pakottamalla ilma vaihtamaan suuntaa useita kertoja. Kun ilma ja rasvapisarat törmäävät metallipintoja vasten, rasva kondensoituu. Eroteltu rasva poistetaan siihen tarkoitettuja kouruja pitkin.

Erottelukyky paranee kun virtausnopeutta tai hiukkaskokoa lisätään. Tämäntyyppistä suodatinta ei tarvitse puhdistaa niin usein kuin kudottua suodatinta, koska rasva ei aiheuta paineen putoamista tai merkittävää erotteluasteen heikkenemistä.

 • Toimii parhaiten mitoitetuilla virtauksilla
 • Kasetit pestään säännöllisesti astianpesukoneessa


Syklonisuodattimet

Syklonisuodattimessa ilma saatetaan pyörivään liikkeeseen, mikä saa rasvan ja hiukkaset sinkoamaan keskipakoisvoimalla suodattimen seinämille. Suurempi virtausnopeus parantaa erottelua, mutta lisää myös painehäviötä. Eroteltu rasva poistetaan keräilyastioihin. Paineen pudotus syklonisuodattimilla on noin 20–90 Pa.

Näistä suodattimista syklonisuodattimilla on paras erottelukyky

 • Hyvä erottelukyky suositellulla virtauksella. Jopa alle 10 µm hiukkasia pystytään erottamaan (kokonaan tai osittain)
 • Hyvä erotteluaste myös, kun puhallin käy puolella nopeudella
 • Syklonisuodatin ei ole herkkä likaantumaan, ilmavirtaus tai paineen pudotus ei vaikuta siihen
 • • Kasetit pestään astianpesukoneessa

UV-valoa alettiin käyttää keittiöiden poistoilman puhdistamiseen 90-luvun lopussa.

Pienpaineiset elohopealamput tuottavat UV-valoa 200–280 nm:n aallonpituudella (huippu 254 nm) ja pienen määrän otsonia tunnissa per lamppu. UV-lamput asennetaan suoraan huuvaan suojaavan rasvasuodattimen jälkeen. Rasvasuodatin estää haitallista UV-valoa pääsemästä suoraan silmiin. Puhdistuskyky perustuu sekä otsonin että UV-säteilyn yhteisvaikutukseen epäpuhtauksien kanssa, mutta UV-säteilyn rooli on keskeinen.

Hyvät puolet
 • Toimii hyvin pienillä tai kohtuullisilla rasvakuormituksilla
 • Suhteellisen edullinen investointi pienille virtauksille
 • Ympäristöystävällinen, mutta lampuista on huolehdittava asianmukaisesti (elohopea)
Huonot puolet
 • Vaatii paljon huoltoa
 • Toimii vain, jos lamput pyyhitään ja vaihdetaan säännöllisesti
 • UV-valon kantama ei riitä kanavan koko pituuteen
 • Pienpaineiset UV-lamput menettävät puhdistustehonsa yli 40 °C lämpötilassa
Yksityiskohtaisempaa tietoa UV-otsonista saat näiden järjestelmien valmistajilta.
Otsonin puhdistusvaikutus perustuu siihen, että otsoni tuotetaan paikan päällä ja vaikuttaa koko kanavan pituudella hajottaen ruoankäryä ja rasvaa. Generaattorit on jaoteltu kahteen eri tyyppiin:

  Molemmilla tekniikoilla on omat hyvät puolensa ja käyttötarkoituksensa. Ne soveltuvat siksi erilaisiin tarpeisiin ja eri keittiöihin. Lue lisää oikean tekniikan valinnasta.

Otsonijärjestelmien yhteisenä hyvänä puolena on se, että ne eivät vaadi lähtöaineita. Tarvitaan ainoastaan happea (ilmasta) ja sähköä. Lisäksi laitteiden tarkastus- ja huoltotarvetta se, että ne eivät ole suoraan kontaktissa rasvaiseen ilmavirtaukseen.

Otsoni on epästabiili kaasu, joka hajoaa itsekseen. Se palautuu takaisin tavalliseksi hapeksi, ja paljon nopeammin kuin esimerkiksi bakteerit tai kemikaalit.

Tässä tekniikassa otsoni valmistetaan puhaltamalla syöttöilmaa otsonielementin läpi. Laite kytketään poistoilmakanavaan ja sitä syötetään tuloilmalla. Otsonilla rikastettua tuloilmaa syötetään sitten rasvakanavaan ruostumattomalla ilmastointiputkella. Otsonigeneraattoria jäähdytetään sen läpi kulkevalla tuloilmalla.

Hyvät puolet
 • Helppo asennus
 • Erinomainen ratkaisu pieniin keittiöihin, joissa virtaus on hidas (
 • Ympäristöystävällinen

Huonot puolet
 • Ilman hiukkaset, vesihöyry jne. pääsevät syöttöilman mukana otsonielementteihin
 • Jokainen otsonielementti kuluttaa merkittävän määrän tuloilmaa
 • Ei voida asentaa sarjaan samaan ilmavirtaukseen

Suurteho-otsonigeneraattoreissa otsonia valmistetaan syöttämällä lähes puhdasta happea otsonielementtiin. Happi valmistetaan paikalla ympäröivästä ilmasta eikä happea tarvitse varastoida. Otsonielementtiä jäähdytetään joko vähäisellä jää- tai vesijohtovesikierrolla.

Hyvät puolet
 • Yksi keskusyksikkö palvelee useita huuvia tyai keittiöitä
 • Erinomainen suuriin virtauksiin ja korkeaan rasvakuormaan
 • Ei vaikutusta järjestelmän ilmamääriin
 • Ei vaadi syöttöilmaa (käyttää ympäröivää sisäilmaa vain 0,01 – 0,25 l/s)
Huonot puolet
 • Kallis asentaa pieniin keittiöihin, joissa on vähäinen virtaus (
 • Vaatii ammattitaitoisen asentajan

Kemikaaleja ja bakteereita voidaan käyttää rasvan pilkkomiseen. Prosessi on hidas ja vaatii jatkuvaa annostelua ja liuosten säännöllistä lisäystä. Käytön aikana liuosta suihkutetaan suuttimilla rasvakanavan seinille.

Kanavia voidaan vaihtoehtoisesti huuhdella näillä aineilla määrävälein rasvakertymien poistamiseksi.

Hyvät puolet
 • Suhteellisen edullinen kustannuksiltaan
 • Alhainen melutaso
 • Saatavilla näille aineille räätälöityjä huuvia

Huonot puolet
 • Erittäin korkeat käyttökustannukset aineen käytöstä
 • Hidas pilkkomisprosessi, pilkkoutumaton rasva tarttuu suodattimiin, puhaltimiin ja lämmönsiirtimiin
 • Suuttimia täytyy asentaa koko poistoilmakanavaan
 • Ei ole kovin tehokas hajuille

Hajujen tunnistaminen on hyvin yksilöllistä. Siksi keittiöiden poistoilman hajujen vähentäminen ja poistaminen on vaikeaa.

Hajuaistimme reagoi ilmassa leijuviin molekyyleihin. Erilaisia haisevia yhdisteitä on miljoonia, mutta usein hajun aistimiseen riittää muutama molekyyli.

Ilmanpuhdistusjärjestelmän suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon mitä yhdisteitä poistetaan ja mikä on haluttu hajunvähennystaso. Hajunpoisto onnistuu useita tekniikoita yhdistämisellä, silloin kun yksittäiset menetelmät eivät riitä tai ole taloudellisesti järkeviä.

Adsorptio

Aktiivihiilisuodatin käyttää adsorptiotekniikkaa. Kun haetaan parasta mahdollista hajunpoistoa, ilmanpuhdistusjärjestelmän viimeisenä vaiheena tulee käyttää aktiivihiilisuodatinta. Se poistaa ilmasta ne yksittäiset haju- ja rasvamolekyylit, jotka eivät ole sitä ennen törmänneet otsonin kanssa tai saaneet riittävästi UV-valoa. Oikein mitoitettu aktiivihiilisuodatin järjestelmän lopussa varmistaa hajuttomuuden.

Aktiivihiilisuodatus on tehokas monille kaasumaisille hajuille ja rasvamolekyyleille ja sitä käytetäänkin monissa eri yhteyksissä.

Kaasun rasvamolekyylit ja hajumolekyylit ovat hyvin pieniä, kooltaan nanometrin luokkaa (Metrin miljardisosia). Hyvin pienet molekyylit asettavat erityisvaatimuksia käytettävälle puhdistusteknologialle.

Aktiivihiili on erittäin huokoista. Erittäin hienon onkalorakenteen vuoksi yhden gramman pinta-ala voi olla noin 1 000 m2. Onkalorakenne adsorboi (sieppaa pinnalleen) kaasumaisia molekyylejä. Hajumolekyylit ovat esimerkki epäpuhtauksista, jotka jäävät aktiivihiilirakenteeseen.

Adsorboinnin jatkuessa hiilisuodatin menettää toimivuutensa. Aktiivihiili voidaan kuitenkin regeneroida eli ”pestä”, jolloin suuri osa sen suodatuskyvystä palautuu.

Otsonipuhdistus yhdistettynä sen jälkeiseen aktiivihiilisuodatukseen on kiinnostava ilmanpuhdistusjärjestelmä.

 • Otsoni vähentää hiilisuodattimeen pääsevien molekyylien määrää. Vesihöyry ja hiilidioksidi pääsevät läpi
 • Aktiivihiilisuodatin kaappaa orgaanisia molekyylejä
 • Otsoni hajottaa aktiivihiilisuodattimeen päätyessään sen pinnoille adsorboituneet hiilivedyt. Tällä tavalla se uudistaa aktiivihiilen ja pidentää sen käyttöikää merkittävästi.
 • Aktiivihiili muuttaa kaiken ylijääneen otsonin takaisin hapeksi

Aktiivihiilisuodatin täytyy mitoittaa oikein, jotta haluttuun tulokseen päästään. Jos hajupitoisuudet ovat matalia, riittää yksinkertainen pussisuodatin tai panossuodatin, jossa on muutama kilo aktiivihiiltä. Tehokkaampi kasettisuodatin, jossa on paljon enemmän aktiivihiiltä, suoriutuu vaikeammista haasteista.

Aktiivihiilisuodattimia käytetään yksinään tai otsonin kanssa suurkeittiöissä, jotta

 • Saavutetaan paras mahdollinen hajujen poisto sieppaamalla hajumolekyylit, jotka eivät ole törmänneet otsoniin
 • Hajottaa mahdollisen ylijääneen otsonin
 • Maksimoidaan energian saanti lämmön talteenotossa pitämällä lämmönsiirtimen pinnat puhtaampina
  Suurkeittiöiden poistoilma voi olla hyvin kosteaa, erityisesti keittopatojen yllä. Märkä aktiivihiilisuodatin menettää silloin paljon puhdistustehostaan.