Mitä tarvitaan onnistumiseen

Yli 20 vuoden kokemuksella tunnemme yleisimmät virheet, joita tehdään otsonijärjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa. Olemme keränneet 20 tärkeää kohtaa, jotka mielestämme tulee ottaa huomioon otsonijärjestelmän asennuksessa. Onnistuneen ja tehokkaan ilmankäsittelyn edellytyksenä on se, että koko suurkeittiön poistoilmakäsittelyketju on sopeutettu kohteeseen.


suurteho otsonigeneraattoreistailmasyöttöisistä ja ilmajäähdytteisistä otsonigeneraattoreista


Lue lisää esitteestämme Oikea tuote oikeaan sovellukseen. Saat siitä lisätietoa suurteho otsonigeneraattoreista (ICT) ja ilmasyöttöisistä ja ilmajäähdytteisistä otsonigeneraattoreista (FTX)

20 kriittistä kysymystä

1 Käsittelyn tarkoitus Rasvan vähentäminen ja paloturvallisuus, energian kierrätys vai hajujen poistaminen?
2 Ruoanvalmistustavat Minkälaisia rasvamääriä poistoilmassa on? Rasvan ja käryn lähteet?
3 Ilmavirtaus Minkälaisia ilmavirtauksia tullaan käsittelemään? Korkeita vai matalia?
4 Huuvien ja keittiöiden määrä Onko tarvetta useamman huuvan tai keittiön poistoilman käsittelyyn? Onko useita syöttöpisteitä?
5 Poistoilma Mihin poistoilma menee? Katolle, julkisivulle vai pihalle/jalkakäytävälle?
6 Kanavat Mikä on kanavien pituus ja niiden mitat? Saavutetaanko optimaalinen reaktiomatka?
7 Puhdistuskapasiteetti Onko otsonin määrä virtaukseen ja ruoanlaittotapaan nähden oikea?
8 Ilmanvaihdon tasapaino Saako otsonijärjestelmä muuttaa rakennuksen ilmastointijärjestelmän tasapainoa?
9 Energian kierrätys Pitääkö lämpö kierrättää? Minkälainen lämmönsiirrin on käytössä?
10 Ruiskutuspiste Missä ruiskutuspiste on? Onko kanavan kaikkein palovaarallisin osa käsittelyssä mukana?
11 SFP-luku Vaikuttaako aiottu otsonijärjestelmä SFP-lukuun?
12 Suodatin Tarvitaanko lisäksi suodatinta?
13 Referenssit Miten tuote toimii vastaavissa asennuskohteissa?
14 Materiaalivalinnat Mistä materiaalista generaattori on? Onko se ruostumatonta vai haponkestävää terästä?
15 Tuotteen tiedot Ovatko laitteet rakennus-tuotehyväksyttyjä? Onko tuotteella kalibrointitodistus?
16 Käyttökustannukset Mitkä ovat todelliset käyttökustannukset?
17 Huolto Minkälaista huoltoa vaaditaan? Kuinka usein? Mitkä ovat huoltokustannukset?
18 Melutaso Kuinka paljon melua generaattori tuottaa?
19 Kokemus Minkälainen kokemus toimittajasta on? Mitä asiakkaat ajattelevat toimittajasta?
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä…
20 Onko teillä oikea tuote oikeassa sovelluksessa?