Mitä sinun tulee tietää ilmanpuhdistuksesta ja energian kierrätyksestä ravintoloissa ja suurkeittiöissä

Katso koulutustilaisuutemme

EN 16282 – Ammattikeittiöiden ilmanvaihtoa koskeva uusi EU:n standardi

Ammattikeittiöiden laitteita koskeva uusi EU:n standardi on pitkään odotettu ja hyvin laadittu. Se kattaa kaiken huuvasta ilmanpoistoaukkoon. Työhön kului 14 vuotta, ja tavoitteena on yhdenmukaistaa kilpailu EU-maissa sekä asettaa toimivuutta, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

Ilmanpuhdistusteknologiat on kuvattu osassa 8, jossa on määritetty keittiön poistoilman käsittelylaitteita koskevat vaatimukset. Ilmankäsittelyjärjestelmä pienentää tulipalon vaaraa ja vähentää hajuja. Se on myös edellytyksenä lämmönsiirtimien asentamiselle poistoilmavirtaan lämmön talteenottoa varten.     Menetelmä on nyt leviämässä Euroopassa, ja se tulee vähentämään huomattavasti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Liikkeellepanevana voimana on ekosuunnitteludirektiivi, jossa määrätään, että lämmön talteenottotuotteiden lämpöhyötysuhteen tulee olla vähintään 73 % 1. tammikuuta 2018 alkaen.
Olemme tutustuneet standardiin, ja seuraavassa on yhteenveto sen vaikutuksista joihinkin käsittelyteknologioihin   Lue lisää uudesta EU-standardista för tuuletuksesta kaupallisissa keittiössä

Rasvaongelma

Uusia ravintoloita rakennetaan enemmän kuin koskaan ennen. Niiden määrä on lisääntynyt yli 25% muutaman viime vuoden aikana. Suomessa on yli 13.000 ravintolaa – melkein kaikki ”energiasyöppöjä”. Ne puhaltavat ulos lämmintä huonosti puhdistettua ilmaa sen sijaan, että ilma puhdistettaisiin ja energia otettaisiin talteen.

Energian talteenoton mahdollisuuksia ei edelleenkään tunneta kovin hyvin ja kiinteistöt jatkavat lämpöenergian ulos puhaltamista. Ravintola, jonka poistoilman virtaus on 5 000 m3/t, hukkaa vuodessa 15 000 euron arvosta energiaa. Suurin osa tästä voitaisiin ottaa talteen oikealla ilmankäsittelyllä.

Onnistuneet ratkaisut perustuvat osaamiseen ja kokemukseen. Autamme teitä mielellämme. Lue lisää suurkeittiöiden poistoilman käsittelystä ja poistoilmakanavista

Rasvaongelma
Esimerkkilaskelma energianhukasta euroissa perustuu ilmanvirtaukseen, kanavien puhdistusasteeseen laskettu 40 °C lämpötilassa 24h/päivä, 300 päivää/vuosi

Olemme puhdistaneet

m3

Poistoilmaa vuodesta 1993.

Ozone Tech Systems on tarjonnut yli 20 vuoden aikana tehokkaita ratkaisuja ilmanpuhdistukseen yli 50 maassa. Otsonigeneraattorimme on kehitetty ja valmistetaan Ruotsissa. Otsonin tehovoimaa voidaan käyttää sellaisenaan tai muiden puhdistustekniikoiden kanssa.
Lue lisää