Köögitulekahjude tavalisemad põhjused

Kindlustusseltside andmed näitavad, et restoranide kõigi üle 100 000 EUR suuruste varakahjude otseseks põhjuseks on tulekahju.

Ligikaudu 40% restoranide ja hotellide tulekahjudest saab alguse köögist ning 19% pliidist. Lisaks vigastusohule on enamasti ka hoone kahjustused ja muud varakahjud suured, tihti üle 50 000 EUR restorani kohta. Peale selle kaasnevad tulekahjuga suured kulutused müügitulu kaotamise tõttu, sel ajal kui restoran on suletud. Kindlustus võib saamata jäänud müügitulu katta, kuid ei pruugi seda iga kord teha.

Gaasiballoonid tuleb lähedalasuva tulekolde juurest eemaldada tule leviku ohu tõttu. Tulekahju, mis on alguse saanud kõrvalasuvast ruumist, võib kiiresti laieneda, kui sellel õnnestub süüdata saastunud väljatõmbekanalisse ladestunud rasv.

Restaurant fire

Köögitulekahjude tavalisemad põhjused

  • fritüüri liiga kõrge temperatuur
  • taimsed, kergesti süttivad õlid
  • vana, kergesti süttiv õli fritüüris
  • väljatõmbekanalisse ja ventilatsioonitorudesse ladestunud rasv
  • seadmete ümberpaigutamise tõttu valesti paiknevad sprinklerid
  • sprinklerite sulavelementidele ladestunud rasva põhjustatud töötõrked

Mida on tulekahju tekkeks vaja?

Võib tunduda ilmselge, kuid on kolm tingimust, mis peavad tulekahju tekkimiseks olema täidetud: kuumus, hapnik (õhk) ja kütus.

Kõrvaldage üks või rohkem nendest teguritest ja tulekahju on võimalik vältida.

Kõik need tegurid on köögis vähemal või rohkemal määral olemas.

Tulekustutussüsteem

Turul saadaolevad süsteemid põhinevad peamiselt tule “lämmatamisel”, st hapniku eemaldamisel, pihustades kas vahtu moodustavat lahust või pulbrit/süsinikdioksiidi tulle, et katkestada hapniku juurdepääs. Teiseks kustutuslahuse kasulikuks mõjuks on kütuse jahutamine, eemaldades osa kuumusest.

Tule levikut ennetavad meetmed

Selleks, et tulekahju kestaks, on vaja kütust, juhul kui kuumus ja hapnik on juba olemas. Seni kuni on kütust, põleb tuli edasi.

Rasvaeemaldussüsteemi eesmärk ongi kogunenud “kütuse” (rasvaladestiste) vähendamine tulele avatud ventilatsioonisüsteemide osadest, kaasa arvatud köögiõhu väljatõmbekanalist.

Väljatõmbekanalid ja tulekahju ennetamine
Roostevabast terasest kanalid on tulekahju seisukohast kõige ohutumad. See on osalt seletatav nende suure kuumustaluvusega rasvast tingitud tulekahju korral õhu väljatõmbekanalis. Väljatõmbeõhu sisseehitatud puhastussüsteemi, nt. osooni või UV-kiirguse abil, vähendate tuleohtu ning lisaks võite kohalikke tuleohutuseeskirju järgides väljatõmbekanali paigaldamisel kasutada vähemkulukaid materjale.

Õhu väljatõmbekanalite tulekahjusid esineb järjest rohkem. Suurim risk on seotud fritüüri, wok-panni ja grillimisplaadiga.

Loomsel rasval ja toiduõlil on suur energeetiline väärtus 10 kW/kg (36 MJ) (12,5 kW/l = 45 MJ) ning need põlevad väga kõrgel temperatuuril (900–1100 °C). Energeetilist väärtust võib reaalselt võrrelda tavalise kütteõliga!

Loomne rasv sulab 40 kraadi juures ja aurustub (suits) temperatuuril 120–220 °C. Leekpunkt on 280 °C, aurud süttivad iseenesest temperatuuril 310–360 °C.

Tavaline toiduõli hakkab suitsema 150–250 °C korral, mis tähendab, et õli laguneb ja muutub süttivaks.

Taimne õli põleb kuumema leegiga kui loomne rasv.