Det nya, enkla sättet att desinficera
 
SNABB, GRÖN DESINFEKTION TILL LÅG KOSTNAD
 

SANERING OCH DESINFEKTION PÅ BRYGGERIER

Bryggerier är en energiintensiv, tidskrävande industri med hög vattenförbrukning. Det finns mycket i verksamheten som kan öka lönsamheten och minska miljöpåverkan – och ozon kan användas för alla dessa syften:
• Sänka energikostnaderna
• Hantering, lagring och administration av kemikalier för rening och desinfektion
• Förlänga livstiden för bryggeriets utrustning
• Minska produktionsstoppen
• Minimera vattenförbrukningen

OZON – EN ÖVERSIKT

Ozon är det effektivaste av alla tillgängliga desinficeringsmedel och ersätter traditionella kemikalier som hypoklorit, perättiksyra (PAA) och väteperoxid. Den mikrobiella inaktiveringspotentialen är minst 20 gånger större vilket minskar både reningstiden och kravet på hög koncentration. Ozon är också skonsamt för de material som förekommer i produktionen. Ozon produceras på plats och vid behov, med luftens syre som enda råvara. När det utfört sitt jobb sönderdelas det snabbt och naturligt till syre utan några kemiska biprodukter. Ozon kan inte och bör inte förvaras vilket avsevärt minskar bryggeriets behov av lagring.

Titta gärna på introduktionsvideon om sanering av jäsningstankar, fyllningsmaskiner och annan processutrustning.

OZONDESINFEKTION AV FERMENTATIONS- OCH LAGRINGSTANKAR

Ozonteknik kan ersätta desinfektionskemikalier och integreras i befintligt CIP-system för sanering av all processutrustning. Tiden för varje CIP-cykel för lager- och fermenteringstankar kan kortas med upp till 30 minuter. Ozon är en utmärkt ersättare för hetvatten och kortar då varje CIP-cykel med upp till 30 minuter – som dessutom i stort sett eliminerar värmeutvidgningen av rör, fogar och tankar. Användning av ozon som en del av CIP av processutrustning desinficerar också rör effektivt. Eftersom inga biprodukter finns kvar i systemet behövs inte den avslutande sköljningen, vilket sparar både vatten och tid.

FYLLNINGSMASKINER

Alla komponenter i fyllningslinjen kan desinficeras med ozon som en del av CIP-cykeln. Dessutom kan ozon användas för flasksköljning, speciellt fördelaktigt vid produktion av cider- och mineralvatten där flasksköljning är kritiskt. Hetvatten, som ofta används för sanering av fyllningsmaskiner, kan ersättas med ozon som inte behöver hettas upp, vilket sparar tid och energi.

TAPPSANERING

Ozonerat vatten är också utmärkt för tappfyllningsmaskiner och deras CIP-system. Ozon ersätter då ånga och hetvatten och gör tillämpningen mycket ekonomiskt fördelaktig.

AROMREDUKTION

För bryggerier som producerar satser av olika drycker som öl, cider och smaksatt mineralvatten kan luktkontaminering förekomma. Ozon har effektiva oxiderande egenskaper och erbjuder ett nytt effektivt sätt att ta bort aromer som riskerar att förorena slutprodukten.

OZONSANERING AV ÖPPNA YTOR

Ozonerat vatten är effektivt för ytsanering (även känt som COP, clean out of place) av golv och transportband, till exempel i fyllningslinjen.

PECTINATUS OCH MEGASPHAERA

Under senare år har anaeroba bakterier, som stammar av t ex Pectinatus och Megaspaera, blivit ett allvarligt problem för bryggerier, och bakterierna finns ofta i fyllningsmaskinen och lager- och fermenteringstankar. Ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel med överlägsen desinfektionsförmåga och kan lösa dessa problem. Läs mer på vår webbsida för ozondesinfektion.

KVALITETSSÄKRING AV TILLVATTEN

Rent tillvatten är en viktig fråga för livsmedels- och dryckesindustrin i många delar av världen. Ozonrening är en kostnadseffektiv metod att desinficera tillvattnet vid bryggning, sanera processutrustning och för sköljning var det än behövs. Ozon erbjuder inte bara den mest effektiva behandlingen, utan tar också bort BOD och COD. Vattnet blir ultraklart tack vare att ozon tar bort partiklar och missfärgningar. Ozon lämnar inga biprodukter eller smak och är ett perfekt alternativ till klor som fortfarande är vanligt på stora bryggerier.

Det är både nödvändigt och självklart att rengöra bryggutrustningen, som rör, jästankar och kyltankar, från rester av de organiska föreningarna från jäsningsprocessen. Förutom att oönskade partiklar och
föreningar fastnar på utrustningens insida, möjliggör de att mikroorganismer sprids och bildar biofilmer. Det kommer att oundvikligen påverka kvaliteten på slutprodukten. Tabellen nedan visar ett antal medel
som används för att rengöra bryggutrustning.

Ozonetechs Corona Discharge (CD) ozongeneratorer - i kombination med en syregenerator - är mycket effektiva och har låg energiförbrukning. Ozon produceras i ett slutet system som beskrivs i bilden till höger. Ozon som eventuellt finns kvar i gasen från reaktionstanken förstörs effektivt och lämnar inget restozon på arbetsplatsen. Systemet tar liten plats levereras på en EUR-pall (120 x 80 cm, 47 ”x 31”).

Ozon- eller ORP-sensorer (Oxidation-Reduction Potential) används för att övervaka reningen och bestämma den aktiva ozonkoncentrationen under hela saneringen.

ELIMINERA KEMIKALIER FÖR SANERING
Ozon kan användas som saneringsmedel för att minska vattenförbrukningen, den totala CIP-tiden samt all hantering och förbrukning av kemikalier. Figuren till höger visar fördelarna med att uppgradera ditt CIP-system till en integrerad lösning från Ozonetech. Läs mer på vår webbsida om CIP- och processutrustning.

Med ozon kan kemikalier för desinfektion undvikas. Genom att använda ozon också i försköljningen kan dessutom den kaustiska reningen förbättras vilket kan minska kemikalieförbrukningen ytterligare.

BYT HETVATTEN MOT OZON
Många bryggerier använder hetvatten för att sanera tankar, fyllningsmaskiner och annan processutrustning. Med ozon kan energianvändningen minskas samtidigt som hygienen i systemen ökar. Ozon uppnår 3-loggs-reduktion av oönskade bakterier på 10-15 minuter.

Förutom minskad energiförbrukning kan utrustningens livslängd öka och underhållsbehovet minska tack vare att man undviker mekaniska spänningar vid under upphettning och kylning mellan CIP-cykler. De årliga driftstoppen kan minska med upp till 300 timmar vilket ökar produktionskapaciteten.

Tveka inte att kontakta oss om du vill byta till en mer miljövänlig och hållbar teknik för sanering av processutrustning. Du kan spara tid och energi, minska vattenförbrukningen och skapa en smidigare produktion.
Uppskattade årliga besparingar för stora, medelstora och små bryggerier om sanering med hetvatten ersätts med ozon. Beräkningarna är baserade på sanering med 85-gradigt vatten en gång per dag.

Det är dags att överge gamla rutiner. Nu när hållbarhet och grön teknik är förstavalet i de flesta branscher, varför inte ta steget? Det finns mycket att vinna, inte bara pengar.

Vi erbjuder en snabbare och effektivare lösning för sanering av vatten och processutrustning på bryggerier av alla storlekar. Våra RENA Water Solutions är nyckelfärdiga ozonsystem, enkla att installera och använda för hela ditt behov av desinfektion på anläggningen.

ENKEL IMPLEMENTERING
Systemen är utformade med integrerade hydrauliska anslutningar. De kan installeras både i befintliga rör och till vattentankar. Ozon upplöses effektivt i vattnet i som högst 1 ppm, vilket är tillräckligt för att

korta ner reningscyklerna jämfört med desinfektionskemikalier som perättiksyra, hypoklorit och hetvatten. Alla RENA-system har integrerade kontroller och säkerhetsfunktioner för pålitlig och säker användning. Installation är enkel i både befintliga och nya bryggerier.

INGET BEHOV ATT KÖPA ELLER HANTERA RÅVAROR
När du använder våra ozonsystem för rengöring och sanering slipper du hantera farliga desinficeringskemikalier. Ozon produceras direkt på plats och endast vid behov.

Vi använder omgivningsluften för att producera syre som sedan används för att producera ozon. Metoden är miljövänlig och förbättrar både hälsa och säkerhet i din produktion. En ozonsaneringscykel förbrukar

endast 0,3 kWh för ett litet bryggeri och mindre än 1 kWh för en stor anläggning.

VIKTIGASTE FÖRDELARNA
• Säkerställa 100 % bakteriefritt matarvatten, utan att använda kemikalier
• Högst 1 ppm ozonkoncentration
• Start/stopp med en knapptryckning
• Slipp hetvatten och kemikaliehantering
DU SLIPPER KEMIKALIER
Ozon lämnar inga kemiska rester. Ingen eftersköljning behövs. Rening och sanering kräver mycket vatten och varje bryggeri kan minska vattenförbrukningen med upp till 10 %. Lika viktigt är att behovet av kemikalier försvinner. Ozon ersätter också hetvatten vilket minskar energikostnaderna avsevärt.
DESINFICERA PÅ FEM MINUTER MED EN KNAPPTRYCKNING
Ozon är det effektivaste medlet för desinfektion som finns på marknaden. Det är upp till 3 000 gånger effektivare än hypoklorit och perättiksyra. Vi uppnår nödvändiga mikrobiella dödningshastigheter snabbare, och vid endast 1 ppm koncentration, jämfört med andra desinfektionskemikalier. Du kan säkerställa bakteriefritt processvatten och utrustning på några få minuter. Tryck bara på knappen.

Grafen till höger visar årliga besparingar för kemikalier, vatten och energi per bryggerikapacitet (USD)

Byt till ozon. Det kommer omedelbart sänka kostnaderna för vatten, energi och kemikalier, samt minska miljöbelastningen och öka produktionstiden.

Grebbestad är inte bara en favorit bland inhemska och internationella turister, det är också Sveriges äldsta mikrobryggeri. Anläggningen brygger flera populära öl som India Pale Lager, Saison och den klassiska julmusten. Bryggeriet på den vackra svenska västkusten, har använt traditionella kemikalier och hetvatten för att sanera jäsningstankar, fyllmaskiner och annan processutrustning.

De har nu uppgraderat sina saneringsrutiner med Ozonetechs ozonsystem vilket resulterat i konkreta driftsfördelar och minskad miljöbelastning.

PROBLEMET
Grebbestad har sedan starten 1995 använt stora mängder kemikalier och hetvatten för att sanera all processutrustning – vilket är nödvändigt för att hålla högsta möjliga produktkvalitet och hindra att drycker måste kasseras. Saneringen är mycket vattenintensiv och kostsam och kräver också hantering av kemikalier.

Den kraftfulla saneringen som ozon erbjuder var en attraktiv lösning för bryggeriet.

LÖSNINGEN
Tillsammans med Ozonetech installerade bryggeriet ett högpresterande ozonsystem för effektiv sanering och desinfektion i de många och nödvändiga CIP-cyklerna i verksamheten. Ozonetechs RENA Vivo-system är en nyckelfärdig lösning som ersätter både kemikalier

och hetvatten som har använts sen bryggeriet startade.

En intuitiv pekskärm som kontrollerar ozonkoncentrationen vid desinfektion erbjuder enkel sanering vid behov och lämnar inga kemikalierester. Bryggeriet slipper nu all hantering och administration av kemikalier och hetvatten.

UTVÄRDERING
Det nya högprestanda RENA Vivo-systemet har minimerat hantering av och kostnader för desinfektionskemikalier. Tack vare att kemikalierester har eliminerats har vattenförbrukningen minskat. Tidsåtgången för sanering har minskat tack vare RENA-systemets höga desinfektionsförmåga.

Poppels Bryggeri, ett av de snabbast växande hantverksbryggerierna i Sverige, har redan en grön miljövänlig profil. Nu har de tagit ett stort steg för att minska miljöpåverkan ännu mer genom att implementera ozonteknik i den dagliga verksamheten.

Bryggeriet ligger i Partille utanför Göteborg, i en toppmodern anläggning som klarar att tillfredsställa den växande efterfrågan på deras öl över hela landet. Bryggeriet producerar många populära öl som Russian Imperial Stout och Belgian Wit. Bryggteamet ville ersätta sitt behov och sin hantering av kemikalier med ett hållbart alternativ och valde ozon.

PROBLEMET
En snabbt ökande produktion innebär ökade kostnader för förbrukningsvaror samt mer hantering och lagring av kemikalier. Personalen hanterade nu perättiksyra som rutinmässigt användes för att desinficera jäsningstankarna och påfyllningsmaskinerna efter varje produktionscykel. Perättiksyra är ett etablerat sanitetsmedel men kräver noggrann hantering och sköljning av processutrustningen för att säkerställa ett öl fritt från biprodukter.

LÖSNINGEN
Som ett gemensamt projekt med Ozonetech implementerades ett högprestanda ozonsystem i det befintliga cip-systemet. Ozon har nu ersatt kemikalierna. Ozon produceras endast on-demand och

på ett säkert sätt. Ozonerat vatten cirkuleras nu i systemet efter den kaustiska reningen av processutrustningen.

Ozonetechs RENA Vivo A-serien är installerad i en sidström som är ansluten till CIP-systemet. Ozon för sanering av processutrustning kräver ett högprestanda, syrematat och vattenkylt ozonsystem med integrerad gas-vätskeöverföring.

UTVÄRDERING
Efter ozonsanering av fermenteringstankarna och påfyllningsmaskinen valideras desinficeringsresultaten med ATP-analys. RENA Vivo-systemet klarar de höga krav som Poppels ställer. Bryggarna har nu en kemikaliefri arbetsmiljö.