Farmaseuttiset jäännökset jätevedessä
 
TERVEYSRISKI JOKA VOIDAAN ELIMINOIDA
 

 

 
VOIDAANKO FARMASEUTTISET JÄÄNNÖKSET POISTAA TEHOKKAASTI
 
VASTAUS ON, KYLLÄ

Vain murto-osa aktiivisista farmaseuttisista aineista (API) voidaan poistaa perinteisillä tekniikoilla, mikä aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kasvistoon, eläimistöön ja lopulta ihmisiin.

Lääkkeiden, kuten antibioottien, kipulääkkeiden ja terveyden ylläpitoon käytettävien antiseptisten aineiden, ympäristövaikutukset ovat haitallisia.

Suuri osa kulutetuista lääkkeistä on väistämättä vaikuttanut ympäristöön pitkään. Nyt on mahdollista lopettaa mikro-epäpuhtauksien kertyminen aktiivisten farmaseuttisten aineiden (API) tehokkaalla poistamisella.

Samanaikaisesti maailmalla yksityisen ja julkisen sektorin aloitteet edistävät haitallisten mikrohiukkas päästöjen neutraloinnin nykyistä kehitystä.

Ozonetech on maailmanlaajuinen teknologia yritys, joka on erikoistunut tehokkaiden käsittelymenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen jätevedenpuhdistamoiden ja lääketeollisuuden haitallisten epäpuhtauksien (API) poistoon.

Esittelemme teknologia-, suunnittelu- ja konsultointipalvelumme, joita tarvitaan maailman kustannust- ja energiatehokkaimman ratkaisun aikaansaamiseksi.

 
 

Tiesitkö että…
 
 

Ruotsissa käytämme yli 1000 erilaista vaikuttavaa ainetta noin 7 600 eri lääkkeessä. Lisäksi erilaisia pakkaus- ja lisäaineita on lähes sama määrä.

Suurin osa Ruotsissa hyväksyttävistä uusista lääkkeistä on jo tunnettujen ja käytettyjen aineiden uusia tuotteita. Kuitenkin uusia aineita löydetään vuosittain

 
 
FARMASEUTTISTEN
JÄÄMIEN OTSONIKÄSITTELY

Euroopan unionissa (EU) on rekisteröity noin 100 000 erilaista kemikaalia. Näistä noin 30 000 on käytetään suurina määrinä ihmisten terveydenhuoltoon, arviolta n. 1000kg/vuosi. Tuotannosta, hävittämisestä ja säännöllisestä käytöstä johtuen, huomattava osa näistä vaikuttavista aineista (mikrohiukkasista) tulee väistämättä vesistöön.

Lääkkeet ovat yksi tärkeimmistä uusien epäpuhtauksien luokista vedenkäsittelyprosesseissa ja sillä on suora vaikutus ihmisten terveyteen ja ekosysteemiin. Lääkkeiden lähteitä ovat karjantalous, sairaalahuolto, vesiviljely ja kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien päästöt.

Näiden jätevesien käsittely on tullut yhä vaikeammaksi useista syistä, kuten:

 

  • Jätevesi sisältää mikro-epäpuhtauksia (farmaseuttisesti vaikuttavia aineita), jotka kestävät biologisia jätevedenkäsittelyprosesseja. Tämä johtuu näiden yhdisteiden monimutkaisista molekyylirakenteista.
  • Jätevettä koskevat tiukentuneet raja-arvot

 


Käsittelemättömät farmaseuttiset jäämät edistävät antibioottiresistenttistten bakteerikantojen lisääntyviä ongelmia.

 

 

LATAA ESITTEET

  RENA Pro brochure    
 
KÄSITTELE JÄÄMÄT NIIDEN ALKULÄHTEILLÄ

Vaikka suuria ja korkeapitoisia määriä mikrohiukkasia vapautuu suoraan sairaaloista ja farmaseuttisista tuotantolaitoksista, tulee suurin osa kuitenkin yleisistä jätevedenpuhdistamoista.

 
Farmaseuttiset jäännökset voidaan kuitenkin käsitellä suoraan niiden alkulähteessä, erilaisilla kohteeseen sopivilla menetelmillä.
 

Farmaseuttisten jäännösten alkulähteessä tapahtuva käsittely (vihreä) poistaa tarpeen kalliille ulkopuoliselle käsittelylle(sininen).

 
 
 
 
 

Tiesitkö että…
 
 

Sveitsi oli ensimmäinen maa maailmassa, joka hyväksyi lääkkeiden jäämien käsittelyä koskevan lain vuonna 2016. Ajanjakso on vuoteen 2040 asti. 75% rahoituksesta tulee valtiolta ja loput 25% kattaa kunnat.

 
 

VALITSE SOVELTUVA PALVELU JA KAPASITEETTI

Toimiva jatäysimittainen käsittelyjärjestelmä sisältää asianmukaisen analyysin, teknologian ja palvelut alusta loppuun. Ozonetech on otsonipohjaisten hapetus- ja erottelujärjestelmien toimittaja, joka pyrkii löytämään sopivan yhdistelmän räätälöityjä tekniikoita kullekkin laitokselle.
 

TALON SISÄISET TEKNOLOGIA PALVELUT
Jokainen tuotantolaitoksestamme lähtevä järjestelmä on käynyt läpi samat suunnitteluvaiheet. Kaikki vaiheet suoritetaan sisäisten asiantuntijoidemme toimesta.

Pilottihankkeet. Tämä ainutlaatuinen palvelu mahdollistaa täydellisesti räätälöidyn järjestelmän kullekkin vedenlaadulle.

CFD. Käytämme laskennallista nestedynamiikkaa hapetustekniikan maksimaalisen käsittelykapasiteetin varmistamiseksi.

Järjestelmäsuunnittelu. Räätälöimme kokonaisratkaisun useilla eri teknologioilla, kuten otsonilla, hiilisuodattimilla ja kehittyneillä hapetusprosesseilla (AOP), jotka on hienosäädetty CAD: n kanssa.

Valmistus ja laadunvalvonta.
. Ozonetech hoitaa järjestelmien suunnittelun ja valmistuksen alusta loppuun. Alkuperäisenä laitevalmistajana testaamme järjestelmän suorituskyvyn ja toiminnan aina ennen toimitusta.

Asennus. Tarjoamme täydelliset asennuspalvelut ja apua aina tarvittaessa koko prosessin ajan.

Käyttöönotto. . Optimoimme toimittamamme järjestelmät aina paikallisten olosuhteiden mukaisiksi saavuttaaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, tehokkuuden ja mahdollisimman alhaiset käyttökustannukset.


Esimerkki laskennallisesta nesteiden dynamiikasta (CFD), jolla varmistetaan maksimaaliset reaktionopeudet. CFD-palvelut ovat yksi monista avaintekijöistä API-poistojärjestelmän tehokkaaseen suunnitteluun.

 
 

Laajennettava moduläärinen mikropäästöjen käsittelyjärjestelmä, kohteessa tapahtuvaan mikropäästöjen käsittelyyn.

 
HUIPPULUOKAN KORONA-PURKAUKSEEN PERUSTUVA OTSONIJÄRJESTELMÄ
Vaatimuksista riippuen pystymme toteuttamaan järjestelmän joka poistaa farmaseuttiset jäännökset jopa 100-prosenttisesti. Järjestelmää suunnitellessamme otamme huomioon yksilökohtaiset tarpeet ja vaatimukset, yhdistämällä otsonointiin soveltuvat esi- ja jälkikäsittelyvaiheet.
 

API:t voidaan neutralisoida tehokkaasti, mikä mahdollistaa suunnittelussa pienemmät tilavaatimukset.

Kaikkia RENA-järjestelmiä suunniteltaessa on huomiota kiinnitetty erityisesti yksityiskohtiin ja suorituskykyyn sekä alhaiseen energiankulutukseen ja huoltotarpeeseen. Tyyppillisesti farmaseuttisia jäännöksiä mitataan nano- tai mikrogramma tasolla lähteestä riippuen. Yleisimmin käytetyissä
sovelluksissamme on ensin otsonikäsittely joka jo itsessään hajottaa mikropäästöt tehokkaasti, tämän jälkeen joko aktiivihiilisuodatus tai laajennettu otsonointi. Järjestelmillämme päästään jopa alle 0,0065€/m3, käyttökustannuksiin.
 
 

 

YRITYKSEMME SUUNNITTELEMA JÄLKIKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

 


Kaikki vedenkäsittelyjärjestelmät joissa yhdistyvät RENA-järjestelmä sekä jälkikäsittely, on mitoitettu ja säädetty erikseen jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen kohteeseen. O-GAC ™: n käyttöönoton myötä aktiivihiilisuodattimien vaihtoväli on pitkä ja kustannukset ovat erittäin pieniä.
 

Täydellisesti toimivan ratkaisun saavuttamiseksi toimituksemme sisältää kaikki integroidut ja testatut laitteet, osat ja komponentit.Ozonetechin O-GAC-ratkaisuissa käytetään aina rakeista hiiltä (GAC), jolla on tehokkain API-adsorptioprosentti.

OTSONI JA AKTIIVIHIILI –
TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ

GAC-yksiköt (rakeinen aktiivihiili) ovat hyviä vaihtoehtoja hapettumiseen perustuville API-poistojärjestelmille, vaikka ne vaativat säännöllistä huoltoa. Olemme kehittäneet
ainutlaatuisen yhdistetyn hapetus-GAC-järjestelmän, joka vähentää merkittävästi GAC vaihto ja huolto vaatimuksia. Jokainen suunnittelemamme GAC-yksikkö on optimoitu saavuttamaan parhaan tuloksen virrankulutuksen, poistotehon ja tila vaatimusten suhteen.
 
 

Suosittelemme
Water Disinfection Pilot projects & tailored systems Drinking Water
 

 

ESIMERKKI PARASETAMOLIN HAJOAMISESTA
 
Suunnittelemamme pilotti testi osoitti että optimaalisella otsonipitoisuudella farmaseuttisen tuotantolaitoksen jätevedestä saatiin poistettua 99% parasetamoli jäännöksistä. Yksi tapa jolla parasetamoli hajoaa otsonoinnin aikana, on hydroksyyliradikaali, joka hyökkää aromaattiseen renkaaseen myöhemmällä hydroksylaatiolla. Farmaseuttisilla yhdisteillä on reaktionopeus, joka riippuu suoraan seoksessa esiintyvän aktiivisen aineen pitoisuudesta. Seuraavassa kohdassa reaktio/hapetus kaavakuva.
 
 

 

YLEISKUVA REAKTIOSTA
 

On olemassa erilaisia kemiallisia reaktioita. Minkä tahansa kemiallisen reaktion järjestys määritellään reaktanttien pitoisuuden riippuvuudeksi reaktionopeudesta. Alla on edustavia kaavioita 1., 2. ja 3. reaktiotilaukselle:

On tärkeää määrittää reaktiokinetiikka täysimittaisen otsonikäsittelyjärjestelmän skaalaamiseksi. Ozonetech tarjoaa pilottipalvelupalveluja tiettyjen jätevesivirtojen, mukaan lukien lääketehtaiden ja sairaaloiden jäteveden, käsittelyvaatimusten määrittämiseksi. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja! 

Suositut linkit
RENA Vivo Food and Hygiene Ozone Treatment Brewery sanitation and disinfection