Visiomme

Visiomme

“Maailma, jossa ilma ja vesi puhdistetaan tehokkaalla ja mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia aiheuttavalla tavalla”

Maailmanlaajuiset järjestelmäasennuksemme tuovat tämän vision päivä päivältä lähemmäksi. Tulevaisuudessa merkityksemme on vielä suurempi, kun tehokkaan puhdistamisen vaatimuksia kiristetään.

Visiomme on kuitenkin paljon laajempi kuin vain tehokas puhdistaminen. Itse puhdistusmenetelmien on oltava ympäristöystävällisiä ja kestäviä ja niiden aiheuttamien ympäristövaikutusten on oltava marginaalisia. Raaka-aineet, valmistus, kuljetukset, käsittely, käyttö, jäte ja jäämät – visiomme minimaalisista ympäristövaikutuksista kattaa kaiken.

On järkevää, että puhdistusmenetelmä vähentää ympäristöön kohdistuvaa vaikutusta enemmän kuin se kuormittaa ympäristöä.

 

Missiomme

“Puhtauden uudelleenmäärittely – riman nostaminen puhtauskonseptille”

Ihmiskunta on monien haasteiden edessä. Näitä ovat muun muassa energiankulutuksen vähentäminen, uusiutumattomien resurssien käytön vähentäminen, kierrätyksen lisääminen, saastuttamisen vähentäminen ja, mikäli mahdollista, siirtyminen uusiutuvien luonnonvarojen käyttämiseen.

Otsoniin perustuvat puhdistusratkaisumme täyttävät nämä vaatimukset. Otsonikäsittely on energiatehokasta, se ei saastuta juuri lainkaan ja siinä käytetään ympäristöilmaa raaka-aineena.

Tästä syystä olemme nostaneet tavoitetta. Haluamme kiristää ”puhtauden” kriteerejä. Markkinoiden on oltava tietoisia siitä, että tänään puhtaaksi kutsuttu ei riitä tulevaisuudessa.

Kansainvälisten puhtausstandardien muokkaamisessa on sama tavoite erittäin hyvästä syystä. Kun puhdistamismenetelmillä saavutetaan parempi puhdistamisaste, ympäristökuormitus vähenee.

Käsitteen ”puhdas” muuttaminen on tärkeää ja vaivan arvoista. Osallistu siihen kanssamme.

Ozone tech