Tupakoiville tarkoitetut huoneet

Air purifier / ozone generator to remove odors in smoking rooms

Passiivisen tupakoinnin vaarat tunnetaan jo hyvin. Tästä syystä tupakoiville tarkoitetut huoneet ovat tulleet yleisiksi.

Nämä huoneet voivat olla kuitenkin epämiellyttävä kokemus myös tupakoiville, koska he altistuvat jatkuvasti savulle. Otsonikäsittely voi tehdä huoneesta hajuttoman, sillä kaasu reagoi savumolekyyleihin, erottelee ne tehokkaasti ja antaa niiden haihtua, jolloin tiloista tulee miellyttävämpiä hotellivieraille.

Otsoni on tehokas kaikenlaisista luonnollisista aineista peräisin olevaa savua vastaan. Sitä voidaan käyttää tupakoiville tarkoitetuissa huoneissa sekä myös tulipalojen savuhaittojen puhdistamiseen.

Ozone tech