Otsonitekniikka

Tehokkaat menetelmät otsonin tuotannolle

Ozonetech Systemsin ainutlaatuinen generaattoritekniikka on patentoitu ja perustuu koronapurkauksen ja keraamisten levyjen käyttöön. Jokainen tuottava elementti koostuu kahdesta rinnakkaisesta keraamisesta levystä, 100 mm x 150 mm, joita käytetään koronapurkauksessa.

ICT- ja DCT-sarjassa jokainen tuottava elementti on vesijäähdytteinen ja tuottaa 20–40 g/h riippuen jäähdytysjärjestelmän tyypistä. Syöttökaasun paine on normaalisti 1–3 baaria.

Tekniikan hyödyt:

  • Ultrakompakti rakenne ja kevyt paino
  • Korkea ulostulopaine
  • Korkea pitoisuus
  • Alhainen hapen ja energian kulutus
  • Alhainen melutaso

Käytännöllisten, helpon integroinnin ja siirron mahdollistavien ominaisuuksien koon ja painon lisäksi otsonikaasun pitoisuus ja ulostulopaine ovat tärkeitä parametreja, joita ei aina arvosteta.

Sekä paine että pitoisuus liittyvät suoraan otsonimäärään, joka veteen on mahdollista liuottaa. Tämä puolestaan vaikuttaa suoraan otsonin tehoon hapettavana aineena.

Kaksinkertaistamalla otsonin pitoisuuden liuenneen otsonin enimmäismäärä samalla suurin piirtein kaksinkertaistuu. Esimerkkinä 40 g/h:n generaattori, pitoisuus 6 paino-%, voidaan usein korvata 20 g/h:n, 12 paino-%:n generaattorilla. Sama suhde koskee painetta.

Tehokas, korkean pitoisuuden generaattori kuluttaa myös vähemmän happea ja energiaa verrattuna alhaisen pitoisuuden generaattoriin. Tämä kaikki on tärkeää arvioida tarkasti, kun tarkastellaan pääoma- ja käyttökuluja, jotta generaattorivalinta on paras mahdollinen.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos tarvitset apua!