Otsonikäsittely offshore-alalla

Off-shore ozone application

Maantieteellisesti eristettyjen öljyn- ja kaasunporauslauttojen vuoksi offshore-teollisuus vaatii huoltovapaita koneita, luotettavia toimintoja ja mahdollisimman lyhyitä tuotannon seisonta-aikoja. Nämä keskeiset tekijät voivat vaarantua odottamattomien mikrobiesiintymien, putkien ja muiden prosessilaitteiden korroosion sekä ympäristölle vaarallisten päästöjen johdosta. Otsonitekniikalla voi olla tärkeä rooli offshore-teollisuuden äkillisten tuotantoseisokkien hallinnassa. Yksi tärkeä tekijä, jota ei pidä unohtaa, on öljynporauslauttojen työntekijöiden turvallisuus ja terveys.

Korroosion estäminen otsonin avulla

Eräs tärkeimmistä offshore-teollisuutta koskettavista ongelmista on putkijärjestelmien korroosio-ongelmat suljetussa vesikierrossa, kuten jäähdytysjärjestelmissä. Näiden ongelmien pääaiheuttaja on sulfaatinpelkistäjäbakteerien (SRB) lisääntyminen. Sulfaatinpelkistäjäbakteerit muuttavat sulfaatin sulfiitiksi ja rikkivedyksi. Rikkivety aiheuttaa vakavia korroosio-ongelmia putkissa, mikä vaatii paljon kunnossapitoa ja mahdollisen tuotannon menetyksen.

Avoid pipe corrossion with ozone technology

Tyypillisesti näitä ongelmia estetään käyttämällä suuria määriä desinfiointiaineita, kuten hypokloriittia, joka estää sulfaatinpelkistäjäbakteerien kasvun. Otsoni tarjoaa vaihtoehdon kemikaaleille ja sillä on seuraavat edut:

  • 10–50 kertaa tehokkaampaa sulfaatinpelkistäjäbakteerien vastustamisessa.
  • Ei kemikaalijäämien kertymistä. Otsoni hajoaa luonnolliseksi komponentikseen eli hapeksi.
  • Eliminoi kemikaalien käsittelyn ja kuljettamisen öljynporauslautalle. Otsoni tuotetaan paikan päällä raaka-aineena ainoastaan happi.
  • Vähentää korroosionestäjien tarvetta.
  • Koska ympäristöön ei jää jäämiä, vesikäsittelyä voidaan vähentää ainakin 90 %.
  • Vähäinen kunnossapito. Järjestelmissämme on vain muutamia mekaanisia osia, jotka vaativat harvoin huoltoa.

Lisätietoa korroosion ehkäisystä jäähdytysjärjestelmissä ja jäähdytystorneissa löytyy ratkaisusivuiltamme. Napsauta tästä lisätietoa! Offshore-teollisuudelle soveltuvat tyypillisesti RENA Vivo B- tai C-sarjan otsonijärjestelmät.

Legionellan hallinta

Legionellan hallinta on tärkeää, jotta estetään legionellamikrobien, kuten L. pneumophelian, aiheuttamat äkilliset infektiot. Legionellaa voi ilmetä seisseen tai käsittelemättömän veden takia erilaisissa vesijärjestelmissä. Bakteereiden esiintymistä on seurattava huolellisesti, jotta estetään ympäristöhaitat, terveysvaarat ja tuotannon pysäyttäminen.

Legionella ozone prevention

Legionellaa voi esiintyä jäähdytysjärjestelmissä, juomavedessä sekä öljynporauslautoilla käytettävissä puskurisäiliöissä. Otsoni on hyvin tehokas legionellan biosidi, jota pitäisi harkita osaksi offshore-teollisuuden riskinhallintajärjestelmiä. Desinfiointiaineena ja puhdistusaineena otsoni hapettaa kaikkien mikro-organismien, kuten bakteerien, levien, itiöiden ja alkueläinten, soluseinät. Se tuotetaan täydellisissä avaimet käteen -järjestelmissä, joihin kuuluu suorituskyvyn ja otsonintuotannon valvonta. Lisätietoa saat RENA Vivo -tuotesivulta. Otsonin yleiset puhdistusvaikutukset löytyvät verkkosivuston desinfiointiosasta.

Biokalvon ja kalkkikertymien estäminen otsonilla

Suljettuihin vesijärjestelmiin muodostuu ajan myötä hiukkasia ja biokalvoja. Hiukkasten kerääntyessä syntyy mikro-organismien kasvua edistäviä pintoja. Tämä saattaa heikentää lämmönvaihtimen tehoa ja lisätä infektiovaaraa. Koska otsonin käyttö tällaisissa suljetuissa vesijärjestelmissä estää sekä bakteerien kasvua että vähentää kemiallisten puhdistusaineiden käyttöä, kalkkikertymien ja biokalvojen vaikutuksia voidaan yleisesti vähentää, mikä johtaa vähäisempään huoltotarpeeseen.

In-situ ozone generation

Otsonintuotannossa käytetään ainoastaan ympäristöilman happea. Tämän takia sivutuotteita ei synny ja se on turvallinen menetelmä kaikentyyppisten mikro-organismien inaktivointiin vesijärjestelmissä.

Offshore-teollisuuden jätevesien käsittely

Sen lisäksi, että otsonitekniikkaa voidaan käyttää tehokkaana desinfiointiaineena, jolla on ensiluokkaiset ominaisuudet perinteisiin kemikaaleihin verrattuna, sen hapettavia vaikutuksia voidaan käyttää myös jätevesivirtojen käsittelyyn. Tämä vähentää paikan päälle asennettavien ja tilaa vievien järjestelmien tarvetta tai jätevedenkäsittelyn ulkoistamista. Tämä auttaa toimialaa täyttämään paikalliset jätteidenkäsittelyä ja päästöjä koskevat määräykset.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Ozonetechiin

Ozonetechilla on monen vuoden kokemus vesipohjaisten teollisten järjestelmien puhtaanapidosta. Kysy lisää ottamalla yhteyttä projekti-insinööreihimme!

Ozone tech