Otsonikäsittely kalanviljelyssä ja kalakasvattamoissa

ozone for aquaculture, marine harvesting and fish farms

Kalanviljelyssä otsonia käytetään kalanviljelyjärjestelmien vedenkierrätyksessä. Otsonin käyttö kalanviljelyjärjestelmien vedenkierrätyksessä mahdollistaa joustavuuden kasvattamon sijaintipaikan valinnassa, vähentää vedenkulusta, parantaa vedenlaatua ja vähentää veden välityksellä leviäviä tauteja. Otsoni vähentää kiintoainepitoisuutta (TSS) ja liuennutta orgaanista hiiltä (DOC) sekä säätää biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD) / kemiallisen hapenkulutuksen (COD) tasoa. Nämä tekijät yhdessä johtavat jätevesimäärien pienenemiseen, korkeampiin ympäristöstandardeihin ja parempaan tuottavuuteen.

Ozone tech