Otsonikäsittely elintarviketeollisuudessa

Elintarvike- ja juomateollisuudella on tiettyjä haasteita siirryttäessä kestävään ja ympäristöystävälliseen tuotantoon. Näitä ovat muun muassa kemikaalien käytön ja vedenkulutuksen vähentäminen sekä energian käyttö. Ozonetech auttaa tässä tarjoamalla innovatiivista tekniikkaa, joka pienentää ympäristöjalanjälkeä parantaen samalla kannattavuutta ja tuotteiden laatua.

Prosessilaitteiden puhtaanapito

Suljetun prosessin laitteet, jotka ovat kosketuksissa tuoreiden tai käsiteltyjen elintarvikkeiden ja juomien kanssa, kuten putket, säiliöt ja höyryttimet on pidettävä puhtaina ja desinfioituina, jotta oikea hygieniataso ja työympäristöolosuhteet säilyvät. Otsonin voimakkaat hapetusominaisuudet tekevät siitä täydellisen vaihtoehdon perinteisille kemiallisille desinfiointiaineille. Myös komponenttien, kuten lämmönvaihtimien ja venttiilien, tyypillinen lämpökäsittely voidaan välttää. Otsonia voidaan käyttää kaikilla teollisilla elintarvike- ja juomasektoreilla, kuten:

 • Kastikkeiden valmistus
 • Meijerit ja maidontuottajat
 • Mehujen tuotanto
 • Tuoretuotteiden, kuten hedelmien ja mausteiden, käsittely
 • Vesipullotuslaitokset
 • Panimot
 • Henkilökohtaisten hygieniatuotteiden valmistus
Ozone application food & beverage sanitation

Ozonetechin järjestelmän muokkaaminen elintarvike- ja juomateollisuuden prosessilaitteiden desinfiointiin.

 

 

Täyttäminen ja pakkaaminen

Pitkän säilyvyysajan saavuttamiseksi otsonitekniikka tarjoaa pakkausten tehokkaan desinfioinnin ja pullojen huuhtelun juomille, ruoille, mausteille ja sakeille aineksille, kuten kastikkeille, ketsupille ja sinapille.

Putket, säiliöt ja lämmönvaihtimet

Erilaiset prosessilaitteet, kuten putkistot, lämmönvaihtimet ja varastointisäiliöt, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, on puhdistettava kunnollisesti, jotta korkea standardi säilytetään ja vältetään pilaantumiset ja säilyvyysajan lyhentyminen. Otsonia voidaan käyttää lämpökäsittelyn korvaajana, koska sillä on tehokas desinfiointi- ja hapetuspotentiaali. Tämä koskee erityisesti lämmönvaihtimia, venttiilejä ja putkia, jotka ovat tyypillisesti alttiita orgaaniselle lialle ja bakteerikasvulle. Ozonetechin järjestelmä on helppo integroida nykyisiin prosessilaitteisiin, ja sitä voidaan käyttää sekä läpivirtaustyyppisessä käsittelyssä että kiertävissä puhdistusjaksoissa.

Piping system with heat exchanger which can be effectively sanitized with ozone.

Ozonetechin järjestelmää voidaan käyttää, kun halutaan välttää likaantumiselle alttiiden putkien, venttiilien, lämmönvaihtimien ja muiden järjestelmäkomponenttien tyypilliset lämpö- ja kemikaalikäsittelyt.

 

 

Huuhtelu ja kuljetinhihnat

Tuoretuotteiden, kuten tomaattien, perunoiden ja salaatin, käsittelyn aikana on äärimmäisen tärkeää välttää bakteerien ja muiden mikro-organismien ristikontaminaatio, joka voi syntyä avoimista prosessilaitteista, kuten esimerkiksi kuljetinhihnoista. Kun otsonia käytetään puhdistamisessa, ainoa sivutuote on happi (joka on otsonin luonnollinen hajoamisyhdiste). Tämä tekee Ozonetechin ratkaisusta ympäristöystävällisen vaihtoehdon, joka varmistaa korkeat standardit ja tuoreuden tuoretuotteiden käsittelyprosesseissa. Epäorgaanisen luonteensa ja luonnollisten ominaisuuksiensa takia otsoni on täydellinen yhdiste vihannesten, tuoreiden leikattujen tuotteiden ja muiden prosessoimattomien tuotteiden huuhteluun.

Ozone rinsing of fresh produce and conveyor belts

Avointen pintojen, kuten kuljetinhihnojen, desinfiointi on täydellinen käyttökohde otsonille. Se takaa hihnan hyvän kestävyyden, etenkin tuoreiden tuotteiden, kuten mehujen, tuotannossa.

 

 

Jäähdytysjärjestelmät

Monet elintarviketuotantolaitokset ovat riippuvaisia jäähdytyssilmukoista ja jäähdytystorneista alhaisen lämpötilan säilytyksessä tai tuotannossa käytettävän puhdistetun veden lämpötilan hallinnassa. Jääveteen perustuvat jäähdytysjärjestelmät ovat alttiita mikrobien kasvulle, mikä tukkii suodattimet ja lisää legionellan puhkeamisen ja yleisten epähygieenisten olosuhteiden riskiä. Otsonitekniikka tarjoaa tehokkaan tavan eliminoida järjestelmästä bakteerien ja homeen mahdollinen kasvu. Se tarjoaa mikrobeista vapaan ympäristön ja seuraavat hyödyt:

 • Biokalvon eliminointi
 • Erittäin pienet käyttökustannukset (ottoteho 0,2–0,5 kW riippuen jäähdytysjärjestelmän virtauksesta ja volyymista)
 • Ei haitallisia sivutuotteita
 • Erittäin hellävarainen materiaaleille

Ozonetechilla on kokemusta ja hyvä tietämys jäähdytysjärjestelmistä. Saat lisätietoa siirtymällä vastaavaan osioon.

Tehokkaan otsonidesinfioinnin ja -puhdistuksen hyödyt

Otsonilla on luontaisesti korkea hapetuspotentiaali, toisin sanoen se hapettaa yhdisteitä, joiden kanssa se on suorassa kosketuksessa. Se muodostaa useita kemiallisia reittejä reagoidessaan orgaanisten yhdisteiden kanssa ja tuottaa radikaaleja, joilla on jopa vielä korkeampi hapetuspotentiaali kuin otsonilla itsellään. Tämä tuottaa erittäin hyvän desinfiointituloksen ja täydentää perinteisiä kemikaaleja, kun kyseessä on rasvojen, proteiinien ja hiilihydraattien hajottaminen.

Tuotanto paikan päällä

Otsonia ei voi varastoida, mikä on yksi sen käytön eduista. Se eliminoi perinteisesti desinfioinnissa käytettyjen kemikaalien varastointi- ja käsittelytarpeen ja vähentää tarvikekustannuksia. Otsoni tuotetaan hapesta johtamalla sitä jännitekenttään. Tätä kutsutaan koronapurkaukseksi. Korkean pitoisuuden otsonia tuotetaan Ozonetechin vesijäähdytteisissä ja vakaissa järjestelmissä, joilla on alhainen virrankulutus.

Muihin puhdistus- ja desinfiointiaineisiin verrattuna otsonilla on monia etuja, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa:

Yhdiste

Hyöty

Haaste

Etikkahappo (puhdistusaine)
 • Erittäin tehokas kuparin puhdistaja
 • Huuhdeltava vedellä, jotta vältetään bakteerien kasvua edistävät oksidikertymät
Klooridioksidi ja kloridihypokloriitti (desinfiointiaine)
 • Tehokas orgaanisten yhdisteiden hajottamisessa
 • Edullinen desinfiointiaine
 • Suhteellisen alhainen reaktiolämpötila
 • Korroosio on mahdollinen, jopa ruostumattomissa teräsastioissa (SS304 ja SS316).
 • Kupariastiat hapettuvat helposti, jolloin kuparia voi olla oluessa
 • Saattaa vaikuttaa seuraavan erän makuun, ellei kiehuvaa vettä käytetä huuhteluun
 • Jos järjestelmää ei puhdisteta kunnolla, aine menettää desinfiointitehonsa
Otsoni (puhdistusaine, desinfiointiaine)
 • Voidaan käyttää kylmänä, mikä pienentää energiakustannuksia
 • Tehokas hapetin, joka poistaa orgaanisia jäämiä ja hiukkasia
 • Ei jätä haitallisia sivutuotteita
 • Tuotetaan paikan päällä, mikä eliminoi kemiallisen käsittelyn tarpeen
 • Pidentää tuotteiden säilyvyyttä
 • Alhaiset käyttökustannukset (virta)
 • Laitteiden korroosio hyvin vähäistä
 • Voimakkaasti kontaminoituneet pinnat saattavat vaatia lisäkäsittelyn toisella puhdistusaineella
 • Kohtuulliset tai korkeat investointikustannukset
Natriumhydroksidi
 • Erittäin tehokas puhdistusaine, poistaa orgaaniset jäämät
 • Poistaa palaneet pinnat
 • Käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta iho- ja silmävammojen välttämiseksi
 • Erittäin syövyttävä alumiinille ja messingille
Peretikkahappo (desinfiointiaine)
 • Valmiina saatava desinfiointiaine, vain vähän sivuaineita
 • Suhteellisen alhainen käyttölämpötila
 • Oluen säilyvyys heikkenee
 • Rajallinen varastointi alhaisen stabiiliuden vuoksi
 • Suhteellisen kallista
 • Haju
Jodofori (desinfiointiaine)
 • Tehokas desinfiointiaine
 • Säilyttää aktiivisen desinfiointiyhdisteen (jodin) pitoisuuden alhaisena
 • Käsittelyssä vaaditaan varotoimia ihoa ja silmiä ärsyttävien ominaisuuksien takia
 • Jättää tahroja altistumisen yhteydessä
 • Saattaa vaikuttaa makuun
Lämpö (desinfiointikeino)
 • Mahdollisesti tehokas, mutta vaatii pitkäkestoisen altistamisen korkealle lämpötilalle
 • Korkeat käyttökustannukset
 • Aikaa vievää lämmittämisen ja jäähdyttämisen takia

 

Uusi tekniikka CIP-järjestelmiin (Clean-in-Place)

Elintarvike- ja juomateollisuuden suljetuissa prosessilaitteissa otsoni eliminoi täysin perinteisten, orgaanisten ja klooripohjaisten desinfiointiaineiden tarpeen. Tämä alentaa käyttö- ja käsittelykustannuksia. Se myös parantaa tyypillisten CIP-jaksojen tehokkuutta:

 • Eliminoi desinfiointiaineen loppuhuuhtelutarpeen, koska happi on ainoa sivutuote. Tämä mahdollistaa tuotantokapasiteetin lisääntymisen.
 • Desinfiointiaikaa voidaan lyhentää perinteisiin orgaanisiin yhdisteisiin verrattuna otsonin korkean desinfiointipotentiaalin takia.
 • Esihuuhteluveden otsonointi tehostaa pääpuhdistusvaihetta otsonin korkean hapetuspotentiaalin ansiosta. Tämä voi alentaa käyttölämpötilaa tai käytettyjen kemikaalien määrää.
 • Desinfiointivolyymejä voidaan käyttää uudelleen, rahaa säästyy ja pieni ympäristöjalanjälki voidaan varmistaa.

Nämä hyödyt esitetään alla olevassa kuvassa.

Ozone CIP benefits in food and beverage production

Ozonetech parantaa kannattavuutta ja tuotantotehoa lyhentämällä CIP-jaksoja ja hyödyntämällä tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä tapoja säiliöiden, putkien ja muiden prosessilaitteiden desinfioinnissa.

 

 

Vesi ja jätevesi

Koska otsoni ei jätä haitallisia sivutuotteita, otsonoitua desinfiointivettä voidaan käyttää uudelleen muissa CIP-vaiheissa, kuten esihuuhtelussa. Tällä tavalla otsonidesinfiointi voi vähentää koko CIP-prosessin vedenkulutusta. Vedenkulutuksen väheneminen merkitsee vähemmän kuormitusta jätevedenpuhdistamoihin. Tietty määrä jätevettä on väistämätöntä elintarvike- ja juomateollisuudessa. Otsonijärjestelmämme hajottavat teollisen jäteveden COD:n, TOC:n ja BOD:n tehokkaasti, ja ne voidaan integroida nykyisiin jätevedenpuhdistamoihin. Lue lisää BOD- ja COD-käsittelystä tästä.

Energiankulutuksen vähentäminen

Kylmällä vedellä desinfiointi säästää paljon energiaa, joka muutoin kuluisi kuumaa vettä tai höyryä käytettäessä. Tämä tekee otsonista älykkään vaihtoehdon sekä käyttökustannusten että ympäristön kannalta.

Kemikaaleja kulutetaan ja käsitellään vähemmän

Desinfioinnissa otsoni eliminoi täysin tarpeen annostella perinteisiä kemikaaleja, mikä pienentää kemikaalikustannuksia. Otsonia voidaan käyttää yhdessä puhdistusaineiden kanssa puhdistustehon parantamiseksi, mikä vähentää puhdistusaineiden määriä ja alentaa veden lämpötilaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että otsoni on tehokas tapa pitää tuoretuotteet ja prosessilaitteet puhtaina, se säästää vettä ja energiaa, vähentää kemiallisten käsittelyjen tarvetta ja pienentää käyttökustannuksia. Ota yhteyttä Ozonetechiin, jos haluat siirtyä kestävämpään ja ympäristöystävällisempään tuotantoon.

Ozone tech