Lääkejäämien käsittely

Jätevesivirtojen lääkejäämät aiheuttavat isoja ympäristöongelmia. Aineet, kuten antibiootit (esim. Amoxicillin ja Ciprofloxacin), beetasalpaajat ja morfiini sekä kodeiini ovat vaikeita ja usein mahdottomia käsitellä jätevedenpuhdistamoissa niiden monimutkaisen kemiallisen rakenteen takia. Näillä aineilla on haitallinen vaikutus kaloihin, kasveihin ja koko ekosysteemiin, ja ne aiheuttavat kertymiä ajan myötä biohajoamattomien ominaisuuksiensa takia.

Pharmaceutical ozone treatment

Bakteerit voivat myös kehittää vastustuskyvyn antibiooteille, mikä on iso maailmanlaajuinen ongelma antibioottihoitojen tullessa tehottomiksi. Sairaaloiden käyttämiä jodipitoisia varjoaineita (ICM) on ollut vaikea käsitellä perinteisillä tavoilla.

Nykyään on olemassa muutamia tekniikoita, joilla voidaan täydentää jätevedenpuhdistamoiden biologista käsittelyä.

Jauhettu aktiivihiili (PAC)

PAC toimii tehokkaana mikrosaasteen suodattimena ja sitä voidaan käyttää jätevedenkäsittelyn jälkikäsittelynä. Se voi poistaa jopa 86 % lääkejäämistä adsorptiolla, ja se poistaa kohdeaineet eikä pelkästään muunna niitä.

UV

UV on kustannustehokas tapa käsitellä jätevesiä, mutta sillä on vain rajallinen kyky hajottaa lääkejäämiä. Tällä tekniikalla voidaan poistaa keskimäärin 33 % mikrosaasteesta Kovalovan ym. (2013) tekemän raportin mukaan. UV voi poistaa ICM-aineet, kuten diatrisoaatin ja jopamidolin , isoilla annoksilla käytettynä.

Otsonikäsittely

Otsoni on voimakkaasti hapettava aine, joka hajottaa kemialliset sidokset monimutkaisissa molekyyleissä tehokkaasti. Tämä tekee siitä tehokkaan menetelmän lääkejäämien poistoon jätevesistä. Otsonia voidaan myös käyttää kehittyneissä hapetusprosesseissa (AOP) lisäämään otsonireaktioiden aikaista radikaalien muodostumista luonnollisen muodostumisen lisäksi. On osoitettu, että jopa 100 % lääketeollisuuden mikrosaasteesta voidaan poistaa otsonilla. Yleisesti käytetään 0,3–1,2 g O3/g DOC:tä (liuennutta orgaanista hiiltä), Barasel ym. (2015).

Ozonetech on toteuttanut useita projekteja, joissa prosessivedestä on poistettu 100 % lääkejäämistä. Alla olevassa kuvassa esitetään yleisimpien lääkejäämien hajoaminen otsonikäsittelyssä ja otsoni-AOP-prosessissa.

Pharmaceutical residues treatment with ozone

Otsoni on erittäin tehokas useimpia lääkeaineita vastaan, joita löytyy teollisuuden prosessivesistä ja jätevedenpuhdistamoista.

Lääkejäämien päälähteet

Sairaalat

Lääkeaineita löydetään luonnonvesistä sen takia, että niitä huuhdellaan alas kotitalouksissa, mutta suuri osa jäämistä tulee sairaaloista. Tästä syystä otsonitekniikkaa olisi harkittava sairaaloiden jäteveden käsittelyyn ja kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden jälkikäsittelyyn. On todettu, että sairaalat vastaavat noin 20 prosentista viemäriverkon lääkejäämistä, kuten EU:n PILLS-projektissa raportoidaan.

Pharmaceutical emissions from stream that can be prevented with ozone treatment

Lääketeollisuus

Lääketeollisuudessa toimenpiteet voidaan kohdistaa lääkejäämien poistoon tuotantoprosessien jätevedestä. Teollisuus on suurin syyllinen lääkkeiden mikrosaasteisiin, joita löytyy kunnallisista jätevedenpuhdistamoista. Valmistajia vaaditaan enenevässä määrin eliminoimaan lääkejätteet ennen prosessin jäteveden päästämistä.

Jäämien käsittelyyn tuotantolaitoksessa on kolme päämenetelmää:

Lääkejäämien käsittelymenetelmät tuotantolaitoksessa: hyödyt ja haasteet.

Menetelmä Hyödyt Haaste
Jäteveden sisältämien mikrosaasteiden polttaminen Käsittely paikan päällä. Ei kuljetuskuluja, ei kolmannen osapuolen käsittelyä. Kallista. Veden lämmittäminen ja haihduttaminen sekä lääkejäämien polttaminen sen jälkeen aiheuttaa erittäin suuren energiankulutuksen. Saattaa vaatia paljon tilaa ja uusia koneasennuksia.
Tuhoaminen tuotantolaitoksen ulkopuolella. Kuljetus kolmannen osapuolen kierrätysyritykseen. Kolmas osapuoli huolehtii kuljetusaikatauluista ja jätteiden tuhoamisesta. Erittäin korkeat kustannukset. Kolmannen osapuolen käsittelyyn liittyvät palkkiot ja kulut. Vaatii puskurisäiliön ja prosessiveden käsittelyn prosessiveden keräilyjen välissä.
Lääkejäämien otsonikäsittely Käsittely toteutetaan paikan päällä ja tarpeen mukaan. Järjestelmä vaatii alle 4 neliömetrin tilan. Erittäin alhaiset käyttökustannukset. Turvallinen. Maksaa itsensä takaisin 0,5–2 vuodessa. Uuden mekaanisen laitteen asennus, ei vaadi paljoa tilaa.

Otsonitekniikka tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteiselle tuhoamiselle polttamalla. Ozonetech käyttää RENA CIP- tai RENA AOP -järjestelmää mikrosaasteiden hajottamisessa, mikä säästää tuhoamiseen liittyviä käyttökustannuksia merkittävästi. Alla olevassa kuvassa esitetään arviot käyttökustannuksista, kun mikrosaasteiden käsittelyssä käytetään prosessiveden lämmittämistä ja haihduttamista tai otsonikäsittelyä. Huomioi, että tuotantolaitoksen ulkopuolella tapahtuvan polttamisen käsittelykulut eivät sisälly alla olevaan vertailuun.

Energy saving: Ozone vs incineration for pharmaceutical residues treatment

Kuvassa esitetään mikrosaasteiden eliminoinnin kulut otsonikäsittelyllä tai polttamalla. Vaikka prosessiveden virtaukset lääketehtaalla ovat tyypillisesti 0,5–2 m3/vrk, siihen liittyvät kulut ovat mahdollisesti suuret. Ne voidaan välttää otsonikäsittelyllä.

Käytettävyys

Otsonin on todettu hajottavan molekulaarisesti monia yleisesti käytettyjä lääkeaineita, kuten:

  • Parasetamoli
  • Kodeiini
  • Propofoli
  • Diklofenaakki

Lisätietoa lääkejäämien käsittelystä otsonilla.

Ota meihin yhteyttä

Ota yhteyttä Ozonetechiin ja keskustele kokeneiden insinööriemme kanssa ongelmienne ratkaisemisesta. Odotamme yhteydenottoasi!

Ozone tech