Energiatehokkaat kiinteistöt

Energiatehokkuustoimet ovat tärkeitä kiinteistöille. Sähköön, vedenkulutukseen ja lämmitykseen kuluvaa energiaa on välttämätöntä vähentää rakennuksen ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Suuria sitoumuksia vaaditaan tulevina vuosina, mutta onneksi energiansäästötoimet ovat win-win-ratkaisu. Energiankäytön vähentäminen vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja pienentää käyttökustannuksia.

Otsonin käyttö kiinteistöissä energian säästämiseksi on hyvin vakiintunutta. Käyttötapoja on monta. Jätetilojen ja ravintoloiden ilmanvaihtolaitteisto asennettuna jokaiseen kiinteistöön säästää isoja summia vuosittain. Otsoni vaikuttaa myös kiinteistöjen muihin yleisiin ongelmiin, kuten hajuhaittoihin. Raikas jätetila ja hajuton rasvanerotin tekevät vuokralaiset tyytyväisemmiksi. Näin ollen otsonin energiatehokkuus on win-win-win-ratkaisu.

Haisevatko jätetilat?

Jätetilat, jätteiden lajittelutilat ja vastaavat paikat kärsivät usein pahasta hajusta. Hajun vuoksi vuokralaiset tai muut jätetilan käyttäjät eivät halua käyttää tilaa. Aikaisemmin tilanne ratkaistiin käyttämällä jäähdytettyjä jätetiloja esimerkiksi ravintoloiden jätteille. Jäähdytetty jätetila vaatii kalliita investointeja ja johtaa korkeisiin käyttö- ja energiakustannuksiin.

Bakteerien ja mikro-organismien määrä ilmassa vähenee otsonia käytettäessä. Haju vähenee huomattavasti, kun sen lähteeseen puututaan. Otsoni estää myös homeen muodostumista ja parantaa hygieniatasoa huomattavasti. Lisäksi kaikki tämä tapahtuu edullisesti.

Hajuttomien jätetilojen (€) kustannuslaskelma

  Jäähdytys Bakteerit Otsoni
Jäähdytysjärjestelmä/ilmanpuhdistin 1 200 0 820
Jäähdytysseinät (15 neliömetriä) 6 200 0 0
Asennus 875 0 195
Sähkö/vuosi 2 080 120 10
Täyttö/vuosi 0 2 060 0
Huoltosopimus/vuosi 410 360 300
Kustannukset (vuosi 1) 10 750 2 540 1 330
Kustannukset (vuosi 2) 12 875 5 080 1 640
Kustannukset (vuosi 3) 15 000 7 630 1 960

 

Suositeltu tuote: ACT 3000
Lisätietoa hajuttomista jätetiloista

Ongelmia rasvanerottimen hajuista?

Rasvanerotin on asennettava, jos on olemassa vaara, että rasvaa huuhtoutuu pois suurempia määriä. Kiinteistöissä, joissa on vuokralla ravintoloita ja ateriapalveluita, rasvanerotin on useimmiten pakollinen.

Jätevedessä oleva rasva aiheuttaa ongelmia viemäriverkostoon ja pumppausasemille. Rasva kerääntyy viemärijärjestelmään ja voi aiheuttaa tukoksia ja vuotoja sekä käsittelemättömän viemäriveden vuotamisen. Kun bakteerit hajottavat kerääntynyttä rasvaa vähähappisessa ympäristössä, vapautuu rikkivetyä, joka on putkistoja ym. tuhoava syövyttävä kaasu. Rikkivety on voimakas pahalta haiseva kaasu, jota verrataan usein mädän kananmunan hajuun. Rikkivedyn muodostuminen aiheuttaa sekä putkien syöpymistä että vaaraa työympäristöön.

Käyttämällä otsonia rasvanerottimen poistokaasujen rikkivetymäärää voidaan pienentää. Kalliita ratkaisuja poistokaasujen poistamiseksi ei vaadita. Hapettamalla hajut ilma voidaan vapauttaa ulos katutasolla ilman, että se aiheuttaa epämukavuutta asukkaille.

Suositeltu tuote: ACT-3000P
Lisätietoa hajuttomista rasvanerottimista

Homeen poistaminen vaikeista ympäristöistä

Homeitiöt eivät ole pelkästään pahan hajun aiheuttajia, vaan ne vaikuttavat myös terveyteen ja voivat aiheuttaa allergian kehittymisen. Huonosti ilmastoiduissa ja kosteissa tiloissa muodostuu hometta helposti, ja se voi aiheuttaa ongelmia kauan ennen kuin home näkyy.

Homeongelmat voidaan ratkaista helposti ilman kalliita korjauksia. ACT-sarjan otsonigeneraattorit on tarkoitettu vaikeisiin olosuhteisiin, joissa vaaditaan korkeita otsonipitoisuuksia. Generaattorit ovat erittäin tehokkaita, mutta kuitenkin siirrettäviä, joten niitä voidaan siirtää tilasta toiseen.
Otsonikaasu tunkeutuu helposti kaikkiin tilan nurkkiin ja hajottaa homeitiöt täydellisesti ilman muita puhdistusaineita. Käsittelyn jälkeen jää vain happea, hiilidioksidia ja vettä.

Suositellut tuotteet: ACT 3000 or ACT 5000
Lisätietoa homeen poistamisesta

Tehokas hajunpoisto tulipalon jälkeen

Tulipalojen aiheuttamat vahingot ovat usein tuhoisia. Noki ja savu tuhoavat omaisuutta ja taloudelliset menetykset ovat suuria. Puhumattakaan korvaamattomista muistoista. Suurin osa tulipaloista sattuu kotiolosuhteissa. Näissä tulipaloissa tuhoutuvat esineet, joilla on tunnearvoa, ovat korvaamattomia, mutta joitakin palovaurioita voidaan vielä korjata.

Hajujen poisto otsonilla vähentää hajujäämiä tulipalojen jälkeen ja korjaa hajujen vaurioittaman omaisuuden. Otsoni ei naamioi hajuja, vaan se poistaa hajunlähteen. Kaasu tunkeutuu huokoiseen materiaaliin, kuten tekstiileihin, huonekaluihin ja tapetteihin, ja hajottaa hajuja tuottavat syvällä olevat yhdisteet.

Suositellut tuotteet: ACT 3000 or ACT 5000

Ravintolat ja ateriapalvelut

Suomessa on noin 15 000 suurtalouskeittiötä. Monet niistä ovat ”energiavarkaita”, sillä ne päästävät lämpimän ja huonosti puhdistetun ilman ulos sen sijaan että kierrättäisivät lämpöenergian. Tehokas energian talteenotto edellyttää puhtaita poistokanavia ja tuulettimia. Rasvaa syntyy aina ravintoloiden keittiöissä, mutta sitä voidaan vähentää otsonilla. Otsoni muuttaa rasvan hiilidioksidiksi ja vedeksi, jotka eivät tartu hormeihin, vaan johdetaan ulos ilmastointijärjestelmän kautta.

Otsonia on käytetty yli 100 vuotta sekä ilman että veden teollisissa puhdistusprosesseissa. Nykyään se on vakiintunut, ympäristöystävällinen ja kustannustehokas puhdistusmenetelmä myös suurkeittiöissä.

Hormien rasva aiheuttaa useita ongelmia:

  • Tulipalovaara: Rasva tarttuu pintoihin ja rasva-aineet aiheuttavat tulipalovaaran, sillä rasva on aine, joka voi syttyä ruoanlaitossa.
  • Paha haju: Käryt häiritsevät usein paikallisia asukkaita. Ilmastoinnin poistokanavat suoraan sisäpihalle aiheuttavat ongelman rakennuksen omistajille.
  • Kanavien puhdistuksen kustannukset: Huonosti puhdistettu ilma paistinpannuista ja rasvakeittimistä vaatii hormin säännöllisen puhdistamisen. Tämä aiheuttaa merkittäviä kuluja etenkin, jos se on tehtävä työajan ulkopuolella.
  • Energiankulutus ja kunnossapito: Hormeissa oleva rasva aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaikuttaa lämmönvaihtimen ja tuulettimien käyttöikään ja tehokkuuteen. Ravintolat kuluttavat paljon energiaa. Suuri osa tästä energiasta menetetään keittiön ilmastoinnin kautta.

Otsoni tarjoaa mahdollisuuksia

Energian talteenotto poistoilmasta on tärkeä keino säästää energiaa rakennuksissa, joissa on suurkeittiöitä. Kokemuksemme on osoittanut, että investointi maksaa itsensä takaisin 1–2 vuodessa normaaleissa olosuhteissa. Tehokkaan suurkeittiöiden poistoilman puhdistamisen ensimmäinen vaihe on hiukkasten erottaminen mekaanisella rasvasuodattimella ja toinen vaihe on otsonikäsittely.

Suositeltu tuote: ICT series
Lisätietoa suurkeittiöiden ja ravintoloiden energian talteenotosta on oppaassamme

Älä epäröi ottaa yhteyttä Ozonetechiin, jos haluat tehostaa kiinteistön energiankäyttöä ja siirtyä kohti ympäristöystävällisempää innovatiivista teknistä ratkaisua.

Ozone tech