Otsoni, UKK

1. Millä tavalla otsonigeneraattorimme tuottavat otsonia?

Ozonetech käyttää omaa patentoitua koronapurkausprosessia. Kun happikaasu johdetaan korkeajännitekentän läpi, jotkin happimolekyylit jakautuvat varautuneisiksi atomeiksi, jotka puolestaan reagoivat muiden happimolekyylien kanssa ja muodostavat otsonia. Happipitoisuus vaikuttaa suoraan otsonintuotantonopeuteen. Vähentämällä hapen syöttökaasuvirtaa, otsonipitoisuutta voidaan nostaa, mutta silloin otsonin tuotanto vähenee.

[alkuun]

2. Millä tavalla otsoni liuotetaan veteen?

Otsonin veteen liuottamisessa on kaksi menetelmää. Ensimmäinen tapa on injektorit ja toinen on diffuusorit.

Injektorit

Otsoni-injektori tai -venturi on helppo ratkaisu otsonin massasiirtoon. Otsoni liukenee veteen paineesta johtuvan imun takia.

Diffuusorit

Kupladiffuusorit päästävät otsonia satojen kuplien läpi vedenpinnan alapuolelle. Sen tehokkuus on parempi syvässä vedessä. Mitä pienempiä kuplat ovat, sitä tehokkaampia ne ovat. Haasteellisia tekijöitä ovat veden pintajännitys ja vesivirtakuvion muodostuminen kosketusprosessissa. Tämä häiritsee kaasukuplien taipumusta muodostaa isompia kuplia.

Hienokupladiffuusoreja käytetään laajasti, koska niiden käyttö ei vaadi lisäenergiaa, lukuun ottamatta alussa tapahtuvaa kaasun puristamista. Tällä järjestelmällä otsonikaasu purkautuu otsonigeneraattorista normaalisti paineella 0,7–1,0 baaria, mikä on riittävä hydrostaattisen paineen sekä kaasunjakelijan putkien ja diffuusoreiden aiheuttaman painehäviön voittamiseen. Tätä diffuusiojärjestelmää voidaan käyttää myös otsonaattoreissa, jotka toimivat alipaineella ja käyttävät ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nestekaasukompressoreja otsonin ruiskuttamiseen paineella.

[alkuun]

3. Otsonin kanssa yhteensopivat materiaalit

  • Keramiikka
  • Lasi
  • Ruostumaton teräs 304L ja 316L
  • PTFE- ja ETFE-teflon
  • Halar ECTFE
  • Kalrez/Chemrez
  • Gor Tex
  • Hypalon

[alkuun]

4. How do I treat ozone off gas?

Liukenematon otsoni on käsiteltävä otsoninhävittäjällä ja päästettävä turvallisesti ilmakehään. Hävittäjässä on magnesiumdioksidikerroksia katalyyttimateriaalina, jonka läpi otsoni johdetaan. Nämä kerrokset ovat hyvin herkkiä kosteudelle. Tästä syystä ne on pidettävä kuivina, jotta ne toimisivat täydellä kapasiteetilla.

[alkuun]

5. Mikä on otsonin puoliintumisaika?

Standardiolosuhteissa (21 °C, 1 bar) otsonin puoliintumisaika on 20 minuuttia. Liuenneen otsonin puoliintumisaika on 20 minuuttia, kun pH on 6, 15 minuuttia, kun pH on 7 ja 5 minuuttia, kun pH on 8. Otsonin puoliintumisaikaa lyhentävät pääasiassa korkea lämpötila, paine ja nopeus.

[alkuun]