Valkaiseminen

Kestävä vaihtoehto kemialliselle valkaisulle

Valkaisu esimerkiksi paperi- ja selluloosateollisuudessa on tehty perinteisesti klooripohjaisilla aineilla. Näiden aineiden käyttöä koskevat ohjeet ovat kuitenkin tiukentuneet, joten vaihtoehtoisia tapoja on otettu käyttöön.

Otsoni on tehokas hapettaja myös alhaisissa lämpötiloissa. Tämä merkitsee sitä, että sen reaktioaika on nopea ja valkaisuominaisuudet tehokkaat. Se mahdollistaa myös akuutin myrkyllisyyden ja kloorifenolien käytön eliminoimisen sekä parantaa poistovirtojen biohajoavuutta. Tämän käsittelytavan tulos on kahtalainen: yhtäältä se vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja helpottaa ympäristömääräysten noudattamista. Toisaalta otsonikäsittely mahdollistaa niin korkean vedenlaadun, että sitä voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jolloin prosessin vedenkulutus vähenee huomattavasti. Käsittely on siis sekä taloudellisesti kannattavaa että ympäristöystävällistä.