Painoveden käsittely

Tehokas painolastiveden käsittely säästää rahaa ja ympäristöä

Laivojen painolastivesi aiheuttaa ympäristöongelmia, jos vettä ei käsitellä. Ongelmat syntyvät alusten painolastiveden mukana kulkeutien vieraiden lajien ja haitallisten vedessä elävien organismien häiritessä paikallisen ekosysteemin herkkää tasapainoa.

Laivojen painolastivesi aiheuttaa ympäristöongelmia, jos vettä ei käsitellä. Ongelmat syntyvät alusten painolastiveden mukana kulkeutien vieraiden lajien ja haitallisten vedessä elävien organismien häiritessä paikallisen ekosysteemin herkkää tasapainoa.