Otsonikäsittely pullotetun veden tuotannossa

Kestävä ja tehokas esikäsittely ja desinfiointi pullotetun veden tuotantolaitoksissa

Pullottamoissa otsonikäsittelyllä on ollut keskeinen rooli aina siitä saakka, kun toiminta alkoi 1970-luvulla. Pullottamoiden haasteena oli mikro-organismien räjähdysmäisen lisääntymisen aiheuttama saastuminen tuotannossa, steriilissä käsittelyssä ja varastoinnissa. Tällä oli merkittävä vaikutus makuun ja hajuun. Pullotetun veden desinfioinnin puute aiheutti myös terveyshaittoja.

 Vuonna 1982 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) luokitteli otsonin turvalliseksi ja hyvän tuotantotavan mukaiseksi desinfiointimenetelmäksi, kun jäljelle jäävä otsonipitoisuus pullotetussa vedessä on enintään 0,4 ppm. Tämän jälkeen monien valtioiden terveysviranomaiset sekä WHO ovat hyväksyneet otsonin tärkeäksi osaksi pullotetun veden tuotantoa. Viimeaikaiset lainsäädännön ja toimialan ohjeistuksen muutokset ovat lisänneet otsonin tarvetta panimoissa. Otsonin käyttö vedenpullottamoissa on turvallista, koska se ei jätä jäämiä tai makua pullotettuun veteen  kansainvälisen pullottamoiden yhdistyksen (IBWA:n) ohjeistuksen mukaan.

Desinfiointikäsittely

Alla olevassa kuvassa esitetään otsonikäsittelyn kaavioesittely ja sen mahdolliset hyödyt pullottamoissa.

Otsoni esikäsittelyvaiheena

Otsonijärjestelmiä voidaan käyttää prosessin esikäsittelyvaiheissa raudan, rikin, mangaanin, värien, bakteerien, maun ja hajun poistamisen apuna. Esiotsonointi vähentää saastumista ja biokalvojen kehittymistä, mikä vähentää kunnossapitokustannuksia. Yleinen käsittelyjärjestelmä on sopeutettava vesilähteen laatuun. Otsoni on kuitenkin aina keskeinen käsittely- ja desinfiointimenetelmä, jolla vältetään lopputuotteen epämiellyttävä maku, joka syntyy käytettäessä kemikaaleja, kuten esimerkiksi klooria.

Otsoni desinfiointivaiheena

Otsoni on poikkeuksellinen kemikaaleista vapaa desinfiointiaine ja tehokas hapettaja. Lisätietoa otsonikäsittelyn ja desinfioinnin toteuttamisesta löytyy tästä. Pullotetun veden otsonoinnissa otsonijärjestelmää säädetään, jotta säilytetään tietty liuenneen otsonin pitoisuus määritettynä kosketusaikana. Tämä tarjoaa tehokkaan desinfioinnin ennen pullotusvaihetta. Reaktioaika halutulle desinfiointi- ja/tai hapetusprosessille on yleensä 0,2–0,5 ppm 5–20 minuutissa. Järjestelmämme saavuttavat nopeasti korkean liuenneen otsonin pitoisuuden ja hapetuspotentiaalin integroidun ohjausjärjestelmän ansiosta, mikä tekee Ozonetechin RENA Vivo -järjestelmistä ykkösvaihtoehdon pullotetun veden desinfioinnissa.

Otsonidesinfiointivaiheen aikana käsiteltyyn veteen muodostuu suojaava ympäristö bakteereita, viruksia ja parasiitteja, kuten kryptosporidioosia ja giardiaa, vastaan. Tämän lisäksi otsoni on hyvin tehokas epämiellyttäviä makuja ja hajuja vastaan. Lisätietoa veden desinfioinnista otsonilla löytyy tästä.

Otsoni vastaan kemiallinen desinfiointi pullottamoissa

Otsoni on yleinen tekniikka veden desinfiointiin ennen täyttöprosessia. Joissakin laitoksissa käytetään kuitenkin vielä kemikaaleja, kuten natriumhypokloriittia (NaCIO), mikrobeista vapaan järjestelmän ylläpitämiseen. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto näiden kahden menetelmän käyttöeroista.

OminaisuudetOtsoniHypokloriitti (HClO) tai muut kemikaalit
Desinfiointipotentiaali (CT, mg/l min.)0.05-10.1-10
Tyypillinen pitoisuus käytön aikana (mg/l)0.1-0.30.3-0.6
JäämätEi oleKyllä, vaatii epätoivotun maun poistamisen UV-käsittelyllä
SivutuotteetEi oleVoi kehittää syöpää aiheuttavia sivutuotteita, ellei kaikkia orgaanisia aineita poisteta
pH-säätelyEi vaadittuPitäisi säätää arvoon 6,5-7 parhaiden desinfiointitulosten säilyttämiseksi
Mekaaniset laitteetRENA Vivo -otsonijärjestelmäAnnostelupumppu, kemikaalien säilytyssäiliö, erilaisia logistiikkalaitteita
Ostohyödykkeet1-2 kWKulutetut kemikaalit, annostelupumpun virta, pH-säätelyn happo

RENA Vivo on käyttövalmis järjestelmä vedenpullottamoihin

Ozonetech on erikoistunut tarjoamaan pullovesiteollisuudelle täysin integroituja järjestelmiä, jotka sisältävät tehokkaan otsonigeneraattorin, hapensyötön, kehittyneen ohjauksen, otsonintuhoamisen ja kaasunpoiston yhdessä käyttövalmiissa järjestelmässä. RENA Vivo A- tai B-sarjan laitteet riittävät täyttämään pullotusprosessin korkeat desinfiointistandardit. Lisätietoa RENA Vivo -tuotesegmentistämme löydät tästä.

  • Otsonijärjestelmissämme on tehokas hapetuspotentiaali, joka on ylivoimainen muihin käytettävissä oleviin desinfiointiaineisiin verrattuna.
  • Käsittelyn käyttökustannukset ovat alhaiset eikä kemikaaleista tule kustannuksia.
  • Takaamme asiakkaan vaatimusten mukaisten korkeiden tulosten toistuvuuden luotettavasti joka kerta.
  • Otsoni itse poistaa desinfioinnin sivutuotteet tehokkaasti.
  • Hyvä sijoitetun pääoman tuotto ja erittäin alhaiset kunnossapitokustannukset

Otsonijärjestelmämme on helppo asentaa. Niissä on vain kaksi hydrauliikkaliitäntää, jotka voidaan liittää pullottamon vesipuskurisäiliöön, linjaan tai sivuvirtana pääsyöttölinjaan. Kaikki liuenneen otsonin haluttuja tasoja säätävät anturit on integroitu järjestelmään. RENA Vivo -järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti eli yli 25 g liuennutta otsonia per kilowattitunti. Kaikki turvallisen käytön mekanismit ovat sisäänrakennettuja, kuten poistokaasuventtiili, otsonintuhoaja ja ympäröivän otsonin ilmaisimet.

Ota meihin yhteyttä , jos haluat lisätietoa tai lisäapua tuotantolinjanne korkean laadun varmistamiseen pienillä kunnossapitokustannuksilla.