Poistoilman käsittely kaupallisissa keittiöissä

Tehokkain tapa ratkaista hajuongelmat, vähentää tulipaloriskiä ja vähentää ympäristövaikutuksia keittiöissä

Miksi otsonikäsittely keittiön poistoilmassa

Ammattikeittiöissä ja ravintoloissa – etenkin niissä, joissa käytetään rasvakeittimiä – poistoilma sisältää runsaasti rasvaista ruoankäryä.

Ruoankäryt sisältävät lämpöenergiaa, hajumolekyylejä, nokea ja rasvahiukkasia. Kuumuus saa rasvan muuttumaan joko nestemäiseen tai kaasumaiseen muotoon tai aerosoliksi.

Keittiön ilmanvaihdon pitäisi taata hyvä työympäristö poistamalla ruoanlaiton käryt, lämmön ja hajut keittiöstä ja tuomalla samanaikaisesti tilalle raitista ilmaa.

Ihannetapauksessa lmanvaihtojärjestelmä varmistaa, että keittiön toiminta ei vaikuta haitallisesti muihin osiin kiinteistöä tai sen ympäristöön.

Alla olevassa piirustuksessa esitellään ammattikeittiön poistoilmajärjestelmä, jossa ei käytetä otsonikäsittelyä

Isot rasvahiukkaset erotellaan ja kerätään keittiökuvussa olevaan ilmansuodattimeen. Hajuja ja pienempiä ilmassa kulkeutuvia rasvahiukkasia sisältävä ilma siirtyy sitten ilmastointikanavaan. Ilman tehokasta ja jatkuvaa ilmanpuhdistusta tällainen ilma kulkee poistoilmanvirtauksen mukana koko kanavan läpi ja kiinnittyy kanavan seinämiin, lämmönvaihtimeen ja lämmönvaihtimen esisuodattimeen. Pieni osa jää ilmaan ja kulkeutuu hajuina ympäristöön.

 

Ajan myötä keittiön ilmanvaihtokanaviin kerääntyy rasvajäämiä. Rasva on hyvin energiapitoinen polttoaine. Tästä syystä se aiheuttaa syttyessään todellisen palovaaran. Lue lisää paloturvallisuuden parantamisesta.

Ilmanvaihdon poistosta ympäristöön tulevat hajut voivat aiheuttaa valituksia asukkailta ja yrityksiltä. Nämä valitukset voivat johtaa siihen, että viranomaiset pakottavat vastuuhenkilön välittömiin toimenpiteisiin. Lue lisää hajuhaittojen vähentämisestä.

Ravintolat ja ammattikeittiöt, joissa käytetään rasvakeittimiä, grillejä, wokkipannuja tai paistopariloita, vaativat luotettavan ja korkeatehoisen puhdistusjärjestelmän, joka puhdistaa ilmaa rasvasta jatkuvatoimisesti.

Puhdistamalla poistoilman ja keittiökanavan mahdollistat seuraavat asiat:

 • Optimoitu lämmöntalteenotto
 • Paloturvallisuuden parantaminen
 • Hajujen hallinta
 • Kanava materiaali
 • Matalammat kustannukset
 • Pienempi ympäristövaikutus

Kuuma puhdistettu ilma on arvokas asia, joka vaikuttaa suoraan koko kiinteistön energiankulutukseen Esimerkkinä ravintola, jonka poistoilmanvirtaus on 5 000 m3/t (eli 1 380 l/s). Ravintola menettää energiaa noin 13 500 euron arvosta joka vuosi. Noin 82 % energiasta voidaan kierrättää ja suuria rahasummia säästää, kun käytetään tehokasta poistoilman puhdistusta. Katso oikealla olevaa kaaviota.

Lue lisätiedot miksi käsitellä keittiön poistoilma esitteistämme ja tapaustutkimuksistamme:

Järjestelmän suunnittelun optimointi

Ammattikeittiön ilmanvaihto

Hyvin suunniteltu ilmanvaihtojärjestelmä on hyvien työskentelyolosuhteiden edellytys. Ruoankäryt, lämpö ja hajut on poistettava keittiöstä ja tilalle on saatava raitista ilmaa. Ilmastointijärjestelmän pitäisi taata myös se, että kiinteistö ja sen ympäristö eivät joudu kärsimään epämiellyttävistä hajuista keittiön toiminta-aikana.

Poistoilman optimaalinen käsittely kolmessa vaiheessa

Ensimmäinen vaihe – hiukkassuodatin

Hyvin toimiva hiukkassuodatin keittiökuvussa on ensimmäinen tärkeä askel poistoilman kunnollisessa käsittelyssä. Suodattimen pitäisi poistaa suurimmat rasvahiukkaset poistoilmasta ennen ilman siirtymistä ilmanvaihtokanavaan. Valitse hiukkassuodatin huolella.

Toinen vaihe – otsonijärjestelmä

Hiukkassuodattimen läpi tullut poistoilma täytyy käsitellä ratkaisulla, joka poistaa suurimman osan ilmavirtaukseen jääneistä rasvahiukkasista ja hajuista.

Ozonetechillä on kaksi käsittelyjärjestelmää, jotka molemmat tuottavat otsonia, joka taas hajottaa rasvahiukkaset hiilidioksidiksi, vedeksi ja pölyksi, jotka siirretään ilmanvaihtojärjestelmän läpi. Ne eivät tartu kiinni kanavan sisäseinämiin. Otsoni poistaa poistoilmasta myös suurimman osan hajuaineista. Otsoni tuotetaan paikan päällä ja ruiskutetaan poistoilmanvirtaukseen.

 

Kaksi otsonijärjestelmätyyppiä

Ilmasyöttöinen otsonigeneraattori

tuottaa otsonin ympäristöilman hapesta. Asennetaan suoraan ilmastointiin kuvun yläpuolella. Soveltuu parhaiten pienempiin keittiöihin, joiden ilmanvirtaus on alle 2 500 m3/t (eli 700 l/s).

Korkeatehoinen otsonigeneraattori–

syötetään kuivaa, puhdasta happea. Asennetaan seinään lähialueelle, esim. käytävään, sisäänkäyntiin tai siivouskaappiin. Soveltuu parhaiten keskikokoisiin tai suuriin keittiöihin, joiden ilmanvirtaus on yli 2,500 m3/t (eli 700 l/s).

Kolmas vaihe – lopullinen ilmankäsittely

Jäljelle jääneet hajut on poistettava poistoilmasta, jotta se voitaisiin päästää rajattuihin tai hajuherkkiin ympäristöihin. Lue lisää Nodorasta – uusimmasta ratkaisustamme kaikenlaisten hajuhaittojen käsittelyyn.

Vinkki

Tietyt asiat on otettava huomioon, kun valitaan käsittelytekniikkaa ammattikeittiöiden ilmanvaihtoon ja poistokanaviin.

Kysy jo käsittelyjärjestelmän asentaneilta toimijoilta:

 • Mitkä ovat järjestelmän kokonaiskäyttökustannukset vuodessa?
 • Miten usein järjestelmä vaatii kunnossapitoa tai tarkastuksia? Keittiöhenkilökunnalta? Valtuutetuilta asentajilta? Kanavien puhdistajilta?
 • Vaatiiko järjestelmä säännöllisiä materiaalin täyttöjä? Onko kemikaalien varastointi pakollista? Mitkä ovat sivutuotteet? Liittyykö järjestelmään kalliiden kulutustarvikkeiden vaihtoja?

Otsonia ja otsonigeneraattoreita on käytetty 1900-luvun puolivälistä lähtien sekä ilman- että vedenkäsittelyssä maailmanlaajuisesti. Keittiöiden poistoilman käsittely otsonilla vakiintui 2000-luvun alkupuolella. Otsoni ja hapetustekniikka hajottavat rasvan, hajut ja muut epätoivotut aineet tehokkaasti.

Ratkaisumme puhdistavat keittiön poistoilman sekä tehokkaasti että jatkuvatoimisesti vuodesta toiseen. Järjestelmät perustuvat korkealaatuisen otsonin tuottamiseen paikan päällä ja sen ruiskuttamiseen suoraan poistoilmavirtaukseen. Tehokkaan otsonipohjaisen ratkaisun saavuttaminen vaatii kuitenkin useiden parametrien huomioimisen, kuten:

 • Ilmanvirtaus
 • Reaktioaika*
 • Ilmastointikanavien pituus ja poikkileikkaus
 • Rasvan määrä
 • Tarvittava otsonimäärä
 • Otsonin ruiskutuspaikka
 • Otsonin ruiskutustapa
 • Ulkoiset tekijät, jotka voivat häiritä käsittelyä

*Rasva- ja hajukomponenttien hajottaminen vaatii vähintään kahden sekunnin reaktioajan. Kanavan pituuden pitäisi tästä syystä olla sellainen, että ruiskutuspaikasta purkamistai laimennuspaikkaan kuluu vähintään kaksi sekuntia.

Lue lisätiedot järjestelmä suunnittelun optimoinnista esitteistämme ja tapaustutkimuksistamme:

Otsonigeneraattoriteknologiat

Otsonigeneraattorit

Keittiön poistoilman käsittely otsonilla perustuu siihen, että otsonia tuottava generaattori sijaitsee ilmastointikanavan ulkopuolella. Otsoni siirretään sitten ilmavirtaukseen, jossa se reagoi rasvahiukkasiin ja saasteisiin koko kanavan pituudella jatkuvatoimisesti. Otsonigeneraattorit jaetaan yleensä kahteen luokkaan:

 • Ilmasyöttöiset otsonigeneraattorit
 • Korkeatehoiset otsonigeneraattorit

Molemmilla tekniikoilla on omat käyttöalueensa ja etunsa, ja ne soveltuvat erilaisiin vaatimuksiin ja ilmavirtauksiin. Lue lisää siitä, miten valitaan oikea tuote oikeaan sovellukseen. Otsonipohjaisten järjestelmien yleinen etu on se, että niihin ei tarvitse lisätä minkäänlaisia kemikaaleja. Ne tarvitsevat vain vähän ilmaa ja sähköä. Toisena etuna on se, ettei mitään käsittelyjärjestelmän osaa tarvitse upottaa rasvaiseen poistoilmaan (verrattuna UV-lamppuihin), mikä alentaa merkittävästi kunnossapitokustannuksia ja kulutustavaroiden tarvetta. Otsoni, O3, on voimakas hapetin, mutta myös epästabiili kaasu. Tämä tarkoittaa sitä, että reagoimaton otsoni hajoaa nopeasti itsestään ja muuttuu normaaliksi hapeksi, O2. Tämä on suuri etu verrattuna bakteerien tai kemikaalien käyttöön.

Ilmasyöttöiset otsonigeneraattorit

Ilmasyöttöisiä otsonigeneraattoreita alettiin käyttää 2000-luvun alkupuolella. Otsonia muodostuu, kun ilmassa oleva happi (21 %) joutuu kosketuksiin sähkökentän kanssa (koronapurkaus). Näihin generaattoreihin voidaan syöttää puhdasta ilmaa yleisilmanvaihdosta.

Ilmasyöttöisten otsonigeneraattoreiden puhdistuskapasiteetti on pienempi, ja ne soveltuvat tästä syystä hyvin street-food-paikkoihin, kahviloihin ja pieniin ravintoloihin, joissa ilmavirtaus on alle 700 l/s, ja joissa on vain yksi keittiökupu tai vain muutamia kupuja ja vain kohtuullinen rasvakuormitus. Ozonetechin ilmasyöttöinen FTX-järjestelmä on taloudellinen ratkaisu tällaiseen käyttöön.

Suosittelemme käyttämään ilmasyöttöisiä otsonigeneraattoreita vain EU-standardin EN 16282-8 mukaisiin tarkoituksiin.

Tavallisesti jokainen kupu vaatii oman ilmasyöttöisen otsonigeneraattorin. Otsonigeneraattorin ja ilmanvaihtokanavan välisen kanavan on oltava otsonia kestävää materiaalia, esim. SS316L.

Ozonetechin ftx-series edut

 • Helppo käsittely – vaatii ainoastaan sähköliitännän ja ilmakanavan
 • Soveltuu pieniin ilmavirtauksiin – sopii pienempien ravintoloiden keittiökupuihin ja kohtuulliseen rasvakuormitukseen
 • Ruostumaton teräs
 • Luokitus IP64
 • Pieni koko
 • Hiljainen käyttöääni – alle 50 dBA, turvallinen melutaso työympäristöissä
 • Kunnossapito – otsonielementti ei vaadi kiillotusta tai puhdistamista. Otsonimoduuli voidaan vaihtaa tarvittaessa edullisesti
 • Säädettävä otsonin tuotanto (4–20 mA)
 • Alhainen investointikustannus

Korkeatehoiset otsonigeneraattorit

Ravintolat ja ammattikeittiöt, joissa käytetään rasvakeittimiä, grillejä, wokkipannuja tai paistopariloita, asettavat kovat vaatimukset ilmanpuhdistusjärjestelmälle. Keittiön täytyy olla sekä paloturvallinen että tehokas puhdistus- ja kustannusnäkökulmasta. Ruoanvalmistuksesta syntyvien rasvojen ja käryjen puhdistaminen poistoilmasta vaatii korkean puhdistuskapasiteetin. Kokemuksemme on osoittanut, että suuret ilmavirtaukset ja rasvakuormitukset vaativat korkeatehoisen RENA-system kunnollisten puhdistustulosten saamiseksi. Aikaisemmin näitä tuotteita oli tarjolla vain teollisuuskäyttöön, mutta vuodesta 2015 olemme tarjonneet näiden laitteiden hyödyt myös kaikentyyppisiin ravintoloihin ja ammattikeittiöihin.

Keskitetty tehokas otsonijärjestelmä jakaa otsonin otsonia kestävien letkujen tai putkien kautta useaan eri ruiskutuspisteeseen. Tämä mahdollistaa käsittelyn koko kanavan pituudelta, koska otsoniruiskutus voidaan tehdä lähellä keittiökupua.

Järjestelmä on kustannustehokas, sillä sen puhdistuskapasiteetti on jopa 12 000l/s ja se puhdistaa useita keittiökupuja. RENAjärjestelmät ovat erittäin tehokkaita, koska niissä käytetään korkealaatuisia komponentteja ja tehokasta nestejäähdytystä.

RENA Kitchen Solutions-Yksiköiden edut

 • Korkea puhdistuskapasiteetti – yksi otsonigeneraattori riittää käsittelemään jopa 12 000 l/s (noin 43 000 m3/t)
 • Keskitetty otsonijärjestelmä – yksi otsonigeneraattori käsittelee tehokkaasti useita kupuja ja kanavia
 • Joustava asennus – laitteet voidaan sijoittaa myös keittiön ulkopuolelle
 • Alhaiset LCC-kustannukset – RENA Kitchen Solutions -yksiköt maksavat vähemmän ja niiden elinkaarikustannukset (LCC) ovat pienemmät kuin monilla ilmasyöttöisillä otsonigeneraattoreilla
 • Luotettavuus – nestemäisen jäähdytysaineen, hyväksytyn suunnittelun ja teollisuusratkaisujen tiukkojen vaatimusten ansiosta
 • Helposti sijoitettava ja asetettava laitteisto
 • Otsonin jakelu letkun/putken kautta – helppo ja joustava tapa tavoittaa yksi tai useampi ruiskutuskohta läheltä kanavaa
 • Ei ilmansyöttöä – korkeatehoinen RENA Kitchen kuluttaa minimaalisen määrän ilmaa
 • SFP-luku muuttumaton (puhaltimen ominaissähköteho) – ei paineen laskua tai vaikutusta ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtauksen tasapainoon
 • Säädettävä otsonin tuotanto – manuaalinen tai ohjattu 4–20 mA
 • Hiljainen käyttöääni – alle 50 dB, joka on turvallinen melutaso työympäristöissä

Lue lisätiedot otsonikäsittelytekniikoista esitteistämme ja tapaustutkimukistamme:

Kuinka onnistua?

Itse kehittämämme RENA-järjestelmät räätälöidään ja valmistetaan omissa tuotantotiloissamme Ruotsissa. Olemme yli 25 vuoden kokemuksella kartoittaneet tavallisimmat virheet, joita tehdään otsonijärjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa. Olemme koonneet 20 tärkeää asiaa, jotka mielestämme tulee ottaa huomioon, jotta otsonijärjestelmän asennus onnistuisi.

Onnistuneen ja tehokkaan ilmankäsittelyn edellytyksenä on se, että koko ”keittiön poistoilmakäsittelyketju” on mukautettu kunnolla paikallisiin olosuhteisiin.

Lue lisää esitteestämme Oikea tuote oikeaan sovellukseen josta saat lisätietoa korkeatehoisista otsonigeneraattoreista (RENA Kitchen) ja ilmasyöttöisistä ja ilmajäähdytteisistä otsonigeneraattoreista (FTX).

 

Onko sinulla oikea laite oikeassa paikassa?

1. Ilmanpuhdistuksen tavoitteetOnko tavoitteena rasvan vähentäminen ja paloturvallisuus, lämmön talteenotto vai hajun poistaminen?
2. RuoanvalmistustapaMinkälaisia rasvamääriä poistoilmassa on? Mitä rasva- ja kärylähteitä keittiössä on?
3. IlmanvirtausMillainen on puhdistettava ilmanvirtaus?
4. Kupujen määrä/keittiöOnko puhdistettavana useampia kuin yksi kupu/keittiö? Tarvitaanko useampia ruiskutuskohtia?
5. PoistoilmaMihin poistoilma menee? Katolle, julkisivulle vai sisäpihalle/kävelykadulle?
6. KanavatMikä on kanavien pituus ja niiden mitat? Saavutetaanko optimaalinen reaktiopituus?
7. PuhdistuskapasiteettiKäytetäänkö otsonia oikea määrä suhteessa ilmanvirtaukseen ja ruoanvalmistustapaan?
8. Ilmanvaihdon tasapainotusSaako otsonijärjestelmä vaikuttaa kiinteistön ilmanvaihdon tasapainotukseen?
9. RuiskutuspisteMissä ruiskutuspiste sijaitsee? Puhdistetaanko kaikkein palovaarallisin osa kanavaa?
10. Lämmön talteenottoOtetaanko lämpöenergia talteen? Minkälainen lämmönsiirrin on käytössä?
11. SFP-lukuVaikuttaako suunniteltu otsonijärjestelmä SFP-lukuun?
12. SuodatinTarvitaanko lisäsuodattimia?
13. ReferenssitMiten ratkaisu toimii vastaavissa asennuskohteissa?
14. MateriaalivalinnatMitä materiaalia käytetään generaattorissa? Ruostumatonta terästä vai otsonin kestävää ruostumatonta terästä?
15. Tuotteen tiedotOnko tuotteella kalibrointitodistus?
16. KäyttökustannuksetMitkä ovat todelliset käyttökustannukset?
17. KunnossapitoMinkälaista kunnossapitoa vaaditaan? Kuinka usein? Mitkä ovat kustannukset?
18. MelutasoKuinka paljon melua tuotteesta tulee?
19. KokemusKuinka pitkä kokemus toimittajalla on? Mitä muut asiakkaat ajattelevat toimittajasta?

Lue lisätiedot kuinka onnistua esitteistämme ja tapaustukimuksistamme

Keittiön poistoilmaratkaisut ja järjestelmät

Ravintolat ja ammattikeittiöt, joissa käytetään rasvakeittimiä, grillejä, wokkipannuja tai paistopariloita, vaativat korkeatehoisia ja luotettavia ilmankäsittelyjärjestelmiä.

Keittiön täytyy olla sekä paloturvallinen että tehokas rasvan/hajujen poistamisessa sekä myös kustannustehokas.

Rasvan ja hajujen poisto keittiön poistoilmasta vaatii korkean käsittelykapasiteetin. Kokemuksemme mukaan RENA Kitchen Solutions, korkeatehoinen otsonijärjestelmämme, on oikea ratkaisu tähän tehtävään. Aikaisemmin näitä tuotteita oli tarjolla vain teollisuuskäyttöön, mutta vuodesta 2015 olemme tarjonneet näiden laitteiden hyödyt myös kaikentyyppisiin ravintoloihin ja ammattikeittiöihin.

RENA-tekniikkaan voidaan yhdistää tehokas hajujen poistoratkaisumme Nodora silloin, kun vaatimukset ovat erittäin korkeat. Esimerkiksi silloin, jos potentiaaliset hajuhaitat rajoittavat keittiön suunnitteluprojektia tai uhkaavat ammattikeittiön toimintalupaa.

Kiinteistöissä haju voi kuitenkin olla peräisin muilta alueilta keittiön ulkopuolelta. ACT-seriesotsonigeneraattorimme sopivat hyvin hajujen poistoon jätetiloista ja rasvanerottimista.

Nodora hajujen poisto


Jätetila

Rasvanerotin

Rena keittiö ratkaisut

RENA on tehokkain järjestelmäratkaisumme. Se on kehitetty ammattikeittiöihin ja ravintoloihin, joissa on yksi kupu tai useita kupuja. Osat asennetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun levyyn, joka sijoitetaan keittiön viereen tai kauemmas toiseen tilaan.

Turvallisuustaso on korkea. Otsonituotanto loppuu, jos jotakin epätavallista tapahtuu. Järjestelmä on etävalvottu. Saamme hälytykset suoraan huoltokeskukseen, jossa vika voidaan korjata sekä käynnistää järjestelmä uudelleen.

Ozone treatment brings many benefits. When the grease deposits in the kitchen duct are reduced, the fire safety increases. With an increased fire safety, less expensive materials than stainless steel may be used in the ducts. The odor decreases considerably in the air discharged into the environment. When grease in the exhaust air is reduced, the energy in the air can be recovered. The cost for heating premises is reduced by up to 80% when the energy is recovered.

Otsonikäsittelystä on monia etuja. Paloturvallisuus paranee, kun keittiön kanavien rasvajäämät poistetaan. Kanavissa voidaan käyttää edullisempia materiaalejakuin ruostumaton teräs, koska paloturvallisuus on parempi.

Käryjä on huomattavasti vähemmän ympäristöön pääsevässä ilmassa. Kun poistoilman rasva vähenee, ilman lämpöenergia voidaan ottaa talteen. Lämmityskustannukset pienentyvät jopa 80%, kun energia otetaan talteen.

RENA Kitchen Solutions -ratkaisuilla on erittäin alhaiset käyttökustannukset ja kunnossapitotarve on minimaalinen. Raaka-aine (ilma) on ilmaista. Mitään ei tarvitse ostaa, kuljettaa tai hallinnoida. Vältät liikkuvat osat, mekaanisen puhdistuksen, täytteet, jätteet ja jäämät.

Otsonilla puhdistaminen on tehokas ja luotettava menetelmä ammattikeittiöiden ja ravintoloiden keittiöiden poistoilmakanavien puhdistamiseen. Tämän ovat huomanneet tuhannet kiinteistönomistajat, kunnat, suurkeittiöt ja ravintolat maailmanlaajuisesti.

Tekniset tiedot

RENA-ratkaisuihimme syötetään kuivaa, puhdasta happea ja ne jäähdytetään nesteellä. Tämä on hyvin tehokas ja luotettava tekniikka otsonin tuottamiseen. Puhdistuskapasiteetti pysyy tasaisena päivästä ja vuodesta toiseen. Otsonin tuotanto on säädettävissä portaattomasti ja sitä on helppo muuttaa tarvittaessa.

Yksi RENA-järjestelmä riittää tuottamaan otsonin useampaan kupuun, suuriin ilmavirtauksiin ja korkeisiin rasvakuormiin.

RENA-malleja on seitsemän erilaisille ilmavirtauksille. Otsonijärjestelmän osat asennetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun levyyn, mikä helpottaa asentamista.

 

Otsonin tuotanto

JakeluOtsonin määrä voidaan säätää jokaiseen kupuun erikseen
Jäähdytystekniikka
NestejäähdytysVesijohtovesi / suljettu jäähdytysjärjestelmä
Otsonijärjestelmä
Koko vaaka (L x K x S)970 x 750 x 265 mm
Koko pysty (L x K x S)695 x 1100 x 265 mm
Melutaso< 50 dBA

Lue lisätiedot otsonikäsittelytekniikoista esitteistämme ja tapaustutkimukistamme: