UV-pohjainen AOP

UV-pohjainen tehostettu hapetusmenetelmä (AOP) kestävään ilmankäsittelyyn ja VOC-yhdisteiden hallintaan

Otsonikäsittely on vakiintunut ja jatkuvasti kehittyvä menetelmä erilaisten epäpuhtauksien poistamiseen ilman- ja vedenkäsittelyn yhteydessä. Lisäksi sitä käytetään yleisesti bakteereja tappavana germisidisenä aineena. Salaisuus piilee sen korkeassa hapetuspotentiaalissa. Se muuttaa kohde-epäpuhtaudet tai mikro-organismit CO2:ksi ja H2O:ksi kehittyneiden välivaiheiden avulla, joissa yhdisteitä jatkuvasti hapetetaan ja konvertoidaan tuhoutumiseen asti. Ozonetechilla on paljon kokemusta tämäntyyppisistä järjestelmistä, jotka ovat tehokkaista sekä vedenkäsittelyssä että ilmankäsittelyssä.

UV-tekniikka ilmankäsittelyyn

Toinen tekniikka, joka on kehitetty vastaaviin tarkoituksiin, on lupaavia tuloksia antava UV-tekniikka. UV-säteilyä tuottavan valon käyttäminen on perinteinen desinfiointitapa, jota käytetään yleisesti sairaaloissa. Siinä mikro-organismien geneettinen materiaali imetään ja tuhotaan.

Viime aikoina sillä on osoitettu olevan mahdollisuuksia myös teollisuuden epäpuhtauksien, esim. haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja hajujen, vähentämisessä, fotolyysireaktioiden ansiosta, kun sitä käytetään itsenäisenä käsittelynä.

Potentiaali on kuitenkin kaikista suurin, kun UV yhdistetään otsoniin, sillä UV-valo voi sekä tuottaa otsonia että tuhota sen aallonpituudesta riippuen. Tämä ilmiö näkyy luonnossa otsonin elinkaaren aikana.

Tuotettu happisingletti (O) on erittäin reaktiivinen ja voi reagoida erilaisten epäpuhtauksien kanssa samalla tavalla kuin otsoni, voimakkaasti hapettaen. Kiinnostavin ilmiö on kuitenkin hydroksyyliradikaaleja (OH) tuottava hapen singlettireaktio ympäristön kosteuden kanssa. Radikaalit vaikuttavat samoihin ja jopa useampiin epäpuhtauksiin ja hajuihin kuin otsoni erittäin korkean hapettavan potentiaalin ansiosta (EOP, katso taulukko alla). Lisäksi hydroksyyliradikaaleilla on huomattavasti nopeampi reaktioaika kuin otsonilla, siten vaadittua kosketusaikaa ja koko käsittelyn aikaa voidaan lyhentää.

Otsonin ja UV-valon yhdistelmä tuottaa hydroksyyliradikaaleja ja menetelmä on AOP (kehittynyt hapetusprosessi).

AOP voi koostua katalyytistä UV-valon sijaan, katso lisätietoa AOP-järjestelmistä vedenkäsittelyssä RENA Vitro -tuotesivulta.

Hapettava aineEOP (V)
Hydroksyyliradikaali (OH∙)2.80
Happisingletti (O)2.42
Otsoni (O3)2.07
Vetyperoksidi (H2O2)1.78
Hypokloriitti1.49
Kloori (Cl)1.36
Klooridioksidi (ClO2)1.27
Happi (O2)1.23

UV-tekniikan korkea potentiaali, laajat käyttömahdollisuudet sekä ennen kaikkea sen yhteensopivuus nykyisten otsonikäsittelyjärjestelmien kanssa johti siihen, että Ozonetech kehitti modulaarisen UV-ratkaisun (UV-C Air 515) ilmankäsittelyjärjestelmiin. Tämä antaa meille lisämahdollisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaisen optimaalisen ratkaisun kehittämiseen.

UV-C Air 515: Suunnittelu

Järjestelmä on kehitetty modulaarisesti asennettavaksi. Siihen voi lisätä lampun kehyksiä. Lamput on asennettu kehyksiin, jotta niitä on helppo kunnossapitää ja UV-reaktorikammioon on helppo pääsy. Järjestelmä voidaan laajentaa enintään kuuteen kehykseen. Toimituksessa kehyksiä on vähintään kaksi. Kahta kehystä, joista toinen asetetaan ylempään kanavaan ja toinen alempaan, kutsutaan UV-lamppumoduuliksi ja järjestelmää vastaavasti. Lisäksi kaasumaisen aineen, kuten ilman, kokoonpuristuvan ja turbulenttisen käyttäytymisen vuoksi järjestelmä on suunniteltu tasaisella virran jakautumisella reaktorin yli, koska tämä mahdollistaa lamppujen tehokkaan hyödyntämisen.

Järjestelmässä käytetyt lamput ovat UV-C High-Performance (HP) -lamppuja, jotka saavuttavat korkean tehon ja reaktionopeuden mahdollisimman energiatehokkaasti. HP-lamput voivat saavuttaa jopa kolme kertaa paremman voimakkuuden verrattuna perinteisiin samankokoisiin elohopealamppuihin, ja samalla niiden päästöhyötysuhde on samansuuruinen tai jopa parempi kuin tavanomaisten pienpainelamppujen. Alla olevassa kaaviokuvassa esitetään vertailu lampputyyppien välillä.

Otsonin ja hydroksyyliradikaalien korkean reaktiivisuuden takia järjestelmän sisäpuoli on rakennettu erittäin kestävistä materiaaleista. Käytetty metalli on korkealaatuista korroosionkestävää materiaalia AISI 316L (EN 1.4404), jonka on osoitettu kestävän otsonille altistumisen.

Järjestelmässä käytetään suorakaiteen muotoisia, ilmanvaihtojärjestelmissä käytettäviä vakioliitoksia (PG, vaihtoehtoisesti laippaliitäntöjä), jotka mahdollistavat järjestelmän asentamisen ilman reaktorin ja ilmanvaihdon välistä yhteensopimattomuutta. Lisäksi modulaarinen reaktori voidaan asentaa sarjaan, jos tarvitaan määritettyä aluetta suurempia virtausnopeuksia.

UV-lamppujen tarvitsemat liitäntälaitteet toimitetaan tilan ja jäähdytyksen mukaisesti optimoidussa erikoiskotelossa, mikä varmistaa liitäntälaitteiden ja UV-lamppujen maksimaalisen käyttöiän.

Edut

 • Modulaarinen ja joustava määritys
 • HP-lamput: erittäin tehokkaita, tarvitaan vähemmän lamppuja
 • Älykäs suunnittelu virran tasaiseen jakamiseen
 • Erinomainen synergia RENA-otsonin kanssa (AOP)
 • Pitkä lampun käyttöikä
 • Helppo käyttää
 • Käyttäjäystävällinen kunnossapito

Käyttöalueet

 • Tehokas haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) poistaminen teollisuuden prosessi-ilmasta
 • Hajujen poistaminen teollisuuden poistoilmasta
 • Tehokas H2S:n poistaminen teollisuuden prosessi-ilmasta
 • Syöttöilman desinfiointi kaupallisissa rakennuksissa ja teollisuuden ilmanvaihdossa